Divisions / Maszyny rolnicze 43

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Maszyny rolnicze

Code Name
16100000-6 Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby
16110000-9 Pługi lub brony talerzowe
16120000-2 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki
16130000-5 Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania
16140000-8 Maszyny do rozrzucania obornika
16141000-5 Rozsiewacze nawozów
16150000-1 Walce do wyrównywania trawników lub boisk sportowych
16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy
16300000-8 Maszyny żniwne
16310000-1 Kosiarki
16311000-8 Kosiarki do trawników
16311100-9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych
16320000-4 Maszyny do przygotowania siana
16330000-7 Prasy do belowania słomy lub paszy
16331000-4 Prasy zbierające
16340000-0 Maszyny żniwne i młockarki
16400000-9 Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie
16500000-0 Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych
16510000-3 Samozaładowcze przyczepy do celów rolniczych
16520000-6 Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych
16530000-9 Samozaładowcze naczepy do celów rolniczych
16540000-2 Samowyładowcze naczepy do celów rolniczych
16600000-1 Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie
16610000-4 Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców innych produktów
16611000-1 Maszyny do czyszczenia produktów
16611100-2 Maszyny do czyszczenia jaj
16611200-3 Maszyny do czyszczenia owoców
16612000-8 Maszyny do sortowania lub klasyfikowania produktów
16612100-9 Maszyny do sortowania lub klasyfikowania jaj
16612200-0 Maszyny do sortowania lub klasyfikowania owoców
16613000-5 Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub warzyw suszonych
16620000-7 Dojarki
16630000-0 Maszyny do przygotowania preparatów żywienia zwierząt
16640000-3 Maszyny pszczelarskie
16650000-6 Maszyny do hodowli drobiu
16651000-3 Inkubatory i wylęgarki drobiu
16700000-2 Ciągniki
16710000-5 Ciągniki rolnicze pedałowe
16720000-8 Ciągniki używane
16730000-1 Ciągniki trakcyjne
16800000-3 Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie
16810000-6 Części maszyn rolniczych
16820000-9 Części maszyn używanych w leśnictwie