Divisions / Makkinarju agrikolu 43

Search
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Makkinarju agrikolu

Code Name
16100000-6 Makkinarju għall-preparazzjoni tal-ħamrija jew tal-koltivazzjoni agrikola jew tal-foresterija
16110000-9 Moħriet jew ftugħ tar-radd bid-diska
16120000-2 Ftugħ tar-radd, barraxa, koltivaturi, tneħħija tal-ħaxix ħażin u taz-zappun
16130000-5 Makkinarji għaż-żriegħ, għax-xitel u għax-xitel mill-ġdid
16140000-8 Makkinarju għat-tixrid tad-demel
16141000-5 Makkinarju għad-distribuzzjoni tal-fertilizzant
16150000-1 Rombli ta' l-art bil-ħaxix jew ta' l-isports
16160000-4 Tagħmir mixxellanju għall-ġardinaġġ
16300000-8 Makkinarju tal-ħsad
16310000-1 Magni li jaqtgħu l-uċuħ
16311000-8 Makkinrju tal-qtugħ tal-ħaxix fl-art bil-ħaxix
16311100-9 Makkinrju tal-qtugħ tal-ħaxix fl-artijiet, fil-ġonna u fl-areni ta' l-isport
16320000-4 Makkinarju tal-ġbir tas-silla
16330000-7 Makkinarju li jifforma l-bajliet tas-silla jew tat-tiben
16331000-4 Makkinarju li jiġbor il-bajliet
16340000-0 Makkinarju tal-ħsad u tad-dris
16400000-9 Makkinarju ta' l-isprejjar għall-użu agrikolu jew ta' l-oltikoltura
16500000-0 Karrijiet u nofs karrijiet li jistgħu jgħabbu jew iħottu lilhom infushom għall-agrikoltura
16510000-3 Karrijiet li jistgħu jgħabbu lilhom infushom għall-agrikoltura
16520000-6 Karrijiet li jistgħu jħottu lilhom infushom għall-agrikoltura
16530000-9 Nofs karrijiet li jistgħu jgħabbu lilhom infushom għall-agrikoltura
16540000-2 Nofs karrijiet li jistgħu jħottu lilhom infushom għall-agrikoltura
16600000-1 Makkinarju speċjalizzat għall-agrikoltura u l-foresterija
16610000-4 Makkinarju għat-tindif, l-għażla u l-iggradar tal-bajd, frott u prodotti oħrajn
16611000-1 Makkinarju għat-tindif tal-prodotti
16611100-2 Makkinarju għat-tindif tal-bajd
16611200-3 Makkinarju għat-tindif tal-frott
16612000-8 Makkinarju għall-għażla u l-igradar tal-prodotti
16612100-9 Makkinarju għall-għażla u l-igradar tal-bajd
16612200-0 Makkinarju għall-għażla u l-igradar tal-frott
16613000-5 Makkinarju għat-tindif, l-għażla u l-iggradar taż-żrieragħ, qmugħ jew ħxejjex imqadda
16620000-7 Makkinarju li jaħilbu l-annimali
16630000-0 Makkinarju għall-preparazzjoni ta' l-għalf ta' l-annimali
16640000-3 Makkinarju għaż-żamma tan-naħal
16650000-6 Makkinarju għaż-żamma tat-tjur
16651000-3 Inkubaturi u tat-tifqis tat-tjur
16700000-2 Tractors
16710000-5 Tractors agrikolu ikkontralli minn nies mexjin ma' ġembhom
16720000-8 Tractors użati
16730000-1 Magni tat-trazzjoni
16800000-3 Partijiet tal-makkinarju ta' l-agrikoltura u l-foresterija
16810000-6 Partijiet tal-makkinarju ta' l-agrikoltura
16820000-9 Partijiet tal-makkinarju tal-foresterija