Divisions / Zemědělské stroje 43

Hledat
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Zemědělské stroje

Code Name
16100000-6 Zemědělské a lesnické stroje na přípravu nebo obdělávání půdy
16110000-9 Pluhy a talířové brány
16120000-2 Brány, rozrývače, kultivátory, plečky a rádla
16130000-5 Secí a sázecí nebo jednotící stroje
16140000-8 Rozmetadla mrvy
16141000-5 Rozmetadla hnojiv
16150000-1 Válce na trávníky a sportovní ploch
16160000-4 Různé zahradnické potřeby
16300000-8 Žací stroje
16310000-1 Sekačky
16311000-8 Sekačky na trávu
16311100-9 Sekačky na trávníky, sportovní plochy nebo parky
16320000-4 Stroje pro sečení a sušení sena
16330000-7 Lisy na seno a krmiva
16331000-4 Sběrací lisy
16340000-0 Žací a mlátící stroje
16400000-9 Rozstřikovací stroje pro zemědělství a zahradnictví
16500000-0 Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy nebo návěsy pro zemědělské účely
16510000-3 Samonakládací přívěsy pro zemědělské účely
16520000-6 Samovýklopné přívěsy pro zemědělské účely
16530000-9 Samonakládací návěsy pro zemědělské účely
16540000-2 Samovýklopné návěsy pro zemědělské účely
16600000-1 Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví
16610000-4 Stroje na čištění, třídění nebo klasifikaci vajec, ovoce nebo jiných produktů
16611000-1 Stroje pro čištění produktů
16611100-2 Stroje pro čištění vajec
16611200-3 Stroje pro čištění ovoce
16612000-8 Stroje pro třídění nebo klasifikaci produktů
16612100-9 Stroje pro třídění nebo klasifikaci vajec
16612200-0 Stroje pro třídění nebo klasifikaci ovoce
16613000-5 Stroje pro čištění, třídění nebo klasifikaci semen, obilovin nebo sušené zeleniny
16620000-7 Dojící stroje
16630000-0 Stroje pro přípravu krmiva pro zvířata
16640000-3 Stroje pro včelařství
16650000-6 Stroje pro drůbežnictví
16651000-3 Umělé kvočny a líhně
16700000-2 Traktory
16710000-5 Jednonápravové malotraktory
16720000-8 Použité traktory
16730000-1 Trakční motory
16800000-3 Části zemědělských a lesnických strojů
16810000-6 Části zemědělských strojů
16820000-9 Části lesnických strojů