Divisions / Селскостопански машини 43

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Селскостопански машини

Code Name
16100000-6 Машини, използвани в селското и горското стопанство за подготовка или култивиране на земи
16110000-9 Плугове или дискови брани
16120000-2 Брани, разрохквачи, култиватори, машини за плевене или окопвачи
16130000-5 Сеялки, садачни или разсадосадачни машини
16140000-8 Тороразпръсквачки за оборски тор
16141000-5 Тороразпръсквачки за минерални торове
16150000-1 Валяци за тревни площи или спортни терени
16160000-4 Различни видове градинарско оборудване
16300000-8 Жътварки (машини за жънене)
16310000-1 Косачки
16311000-8 Косачки за тревни площи
16311100-9 Тревни косачки за зелени ливади, паркове или спортни терени
16320000-4 Сенокосачки
16330000-7 Сламопреси или преси за фураж
16331000-4 Машини за сеносъбиране и балиране
16340000-0 Зърнокомбайни
16400000-9 Машини за пулверизиране със селскостопанска или градинарска употреба
16500000-0 Самотоварни или саморазтоварни ремаркета и полуремаркета със селскостопанска употреба
16510000-3 Самотоварещи се ремаркета за селскостопански цели
16520000-6 Саморазтоварващи се ремаркета за селскостопански цели
16530000-9 Самотоварещи се полуремаркета за селскостопански цели
16540000-2 Саморазтоварващи се полуремаркета за селскостопански цели
16600000-1 Специализирани машини с употреба в селското или горското стопанство
16610000-4 Машини за почистване, сортиране или калиброване на яйца, плодове или на други продукти
16611000-1 Машини за почистване на земеделски продукти
16611100-2 Машини за почистване на яйца
16611200-3 Машини за почистване на плодове
16612000-8 Машини за сортиране или калиброване на земеделски продукти
16612100-9 Машини за сортиране или калиброване на яйца
16612200-0 Машини за сортиране или калиброване на плодове
16613000-5 Машини за почистване, сортиране или калиброване на семена, семки или сухи зеленчуци
16620000-7 Доилни агрегати
16630000-0 Машини за приготвяне на храна за животни
16640000-3 Машини, използвани в пчеларството
16650000-6 Машини, използвани в птицевъдството
16651000-3 Инкубатори и машини за излюпване на птици
16700000-2 Трактори
16710000-5 Зеленчуково-градинарски трактори
16720000-8 Трактори втора употреба
16730000-1 Тягови двигатели
16800000-3 Части за машини, използвани в селското и горското стопанство
16810000-6 Части за земеделски машини
16820000-9 Части за машини, използвани в горското стопанство