Divisions / Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning 225

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning

Code Name
32200000-5 Överföringsutrustning för radiotelefoni, radiotelegrafi, radiosändning och television
32210000-8 Utrustning för radio- och TV-sändning
32211000-5 Utrustning för produktion av radio- och TV-program
32220000-1 TV-sändare utan mottagare
32221000-8 Radiofyrar
32222000-5 Kodare för videosignaler
32223000-2 Bildsändare
32224000-9 TV-sändare
32230000-4 Radiosändare med mottagare
32231000-1 Utrustning för interntelevision
32232000-8 Videokonferensutrustning
32233000-5 Radiofrekvensförstärkare
32234000-2 Interntelevision
32235000-9 Slutet övervakningssystem
32236000-6 Radiotelefoner
32237000-3 Walkie-talkies
32240000-7 TV-kameror
32250000-0 Mobiltelefoner
32251000-7 Biltelefoner
32251100-8 Handsfree-utrustning
32252000-4 GSM-telefoner
32252100-5 Mobiltelefoner med handsfree
32252110-8 Mobiltelefoner med handsfree (trådlöst)
32260000-3 Utrustning för dataöverföring
32270000-6 Digital överföringsutrustning
32300000-6 TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare
32310000-9 Rundradiomottagare
32320000-2 TV-utrustning och audiovisuell utrustning
32321000-9 Storbildsprojektorer
32321100-0 Film- och videoutrustning
32321200-1 Audiovisuell utrustning
32321300-2 Audiovisuellt material
32322000-6 Multimedieutrustning
32323000-3 Videomonitorer
32323100-4 Färgskärmar
32323200-5 Svartvita skärmar
32323300-6 Videoutrustning
32323400-7 Utrustning för videoavspelning
32323500-8 TV-övervakningssystem
32324000-0 TV-apparater
32324100-1 Färg-TV-apparater
32324200-2 Svartvita TV-apparater
32324300-3 Televisionsutrustning
32324310-6 Satellitantenner
32324400-4 TV-antenner
32324500-5 Kanalväljare
32324600-6 Digital-tv-boxar
32330000-5 Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning
32331000-2 Skivtallrikar
32331100-3 Grammofoner
32331200-4 Kassettbandspelare
32331300-5 Utrustning för ljudåtergivning
32331500-7 Inspelare
32331600-8 MP3-spelare
32332000-9 Bandstationer
32332100-0 Diktafoner
32332200-1 Telefonsvarare
32332300-2 Ljudbandspelare
32333000-6 Videobandspelare eller videoavspelare
32333100-7 Videobandspelare
32333200-8 Videokameror
32333300-9 Videoavspelare
32333400-0 Videospelare
32340000-8 Mikrofoner och högtalare
32341000-5 Mikrofoner
32342000-2 Högtalare
32342100-3 Hörlurar
32342200-4 Öronsnäckor
32342300-5 Mikrofoner och högtalarenheter
32342400-6 Ljudanordningar
32342410-9 Ljudutrustning
32342411-6 Minihögtalare
32342412-3 Högtalarsystem
32342420-2 Studiomixer
32342430-5 Ljudkompressorer
32342440-8 Röstbrevsystem
32342450-1 Röstbandspelare
32343000-9 Förstärkare
32343100-0 Ljudfrekvensförstärkare
32343200-1 Megafoner
32344000-6 Mottagarapparater för radiotelefoni eller radiotelegrafi
32344100-7 Bärbara mottagare för anrop och personsökning
32344110-0 Röstregistreringssystem
32344200-8 Radiomottagare
32344210-1 Radioutrustning
32344220-4 Personsökare
32344230-7 Radiostationer
32344240-0 Radiomast
32344250-3 Radioanläggningar
32344260-6 Radioutrustning och multiplexerad utrustning
32344270-9 Radio- och telefonövervakningssystem
32344280-2 Bärbara radioapparater
32350000-1 Delar till ljud- och videoutrustning
32351000-8 Tillbehör till ljud- och videoutrustning
32351100-9 Videoredigeringsutrustning
32351200-0 Skärmar
32351300-1 Tillbehör till audioutrustning
32351310-4 Ljudkassetter
32352000-5 Antenner och reflektorer
32352100-6 Delar till radio- och radarutrustning
32352200-7 Reservdelar och tillbehör till radar
32353000-2 Ljudinspelningar
32353100-3 Grammofonskivor
32353200-4 Musikkassetter
32354000-9 Filmprodukter
32354100-0 Radiologifilm
32354110-3 Röntgenfilm
32354120-6 Diazofilm
32354200-1 Kinematografisk film
32354300-2 Fotofilm
32354400-3 Polaroidfilm
32354500-4 Videofilmer
32354600-5 Videokassetter
32354700-6 Videoband
32354800-7 Krympfilm
32360000-4 Snabbtelefoner
32400000-7 Nät
32410000-0 Lokalt nät
32411000-7 Stafettnät
32412000-4 Kommunikationsnät
32412100-5 Telekommunikationsnät
32412110-8 Internetnätverk
32412120-1 Intranetnätverk
32413000-1 Integrerat nät
32413100-2 Nätreläer
32415000-5 Ethernet-nät
32416000-2 Flertjänstnät (ISDN-nät)
32416100-3 ISDX-nät
32417000-9 Multimedianät
32418000-6 Radionät
32420000-3 Nätutrustning
32421000-0 Nätkablar
32422000-7 Nätkomponenter
32423000-4 Nätnav
32424000-1 Nätinfrastruktur
32425000-8 Nätoperativsystem
32426000-5 Network publishing-system
32427000-2 Nätsystem
32428000-9 Nätuppgradering
32429000-6 Telenätsutrustning
32430000-6 Globalt nät
32440000-9 Fjärrmät- och terminalutrustning
32441000-6 Fjärrmätutrustning
32441100-7 Övervakningssystem för fjärrmätning
32441200-8 Fjärrmät- och styrutrustning
32441300-9 Telematiksystem
32442000-3 Terminalutrustning
32442100-4 Uttagsplintar
32442200-5 Anslutningsboxar
32442300-6 Terminalemulatorer
32442400-7 Anslutningsplintar
32500000-8 Telekommunikationsmateriel
32510000-1 Trådlös telekommunikationsutrustning
32520000-4 Telekablar och telekommunikationsutrustning
32521000-1 Telekommunikationskablar
32522000-8 Telekommunikationsutrustning
32523000-5 Telekommunikationsanläggningar
32524000-2 Telekommunikationssystem
32530000-7 Satellitbunden kommunikationsutrustning
32531000-4 Satellitkommunikationsutrustning
32532000-1 Parabolantenner
32533000-8 Jordstationer
32534000-5 Satellitplattformar
32540000-0 Växlar
32541000-7 Växelutrustning
32542000-4 Växelbord
32543000-1 Telefonväxlar
32544000-8 Utrustning för automatiska abonnentväxlar
32545000-5 System för automatiska abonnentväxlar
32546000-2 Digital kopplingsutrustning
32546100-3 Digitala telefonväxlar
32547000-9 Vakuumbrytaranläggningar
32550000-3 Telefonutrustning
32551000-0 Telekablar och tillhörande utrustning
32551100-1 Telefonförbindelser
32551200-2 Telefonstationer
32551300-3 Telefoner med hörlurar
32551400-4 Telefonnät
32551500-5 Telefonkablar
32552000-7 Elektrisk utrustning för ledningstelefoni eller ledningstelegrafi
32552100-8 Telefonapparater
32552110-1 Trådlösa telefoner
32552120-4 Hjälptelefoner
32552130-7 Telefonautomater
32552140-0 Utrustning till telefonautomater
32552150-3 Telefoner för synskadade
32552160-6 Telefoner för hörselskadade
32552200-9 Bildskärmsenheter
32552300-0 Telefon- eller telegrafväxlar
32552310-3 Digitala telefonstationer
32552320-6 Multiplexorer
32552330-9 Telefonkontrollapparater
32552400-1 Signalomvandlare för tonfrekvenser
32552410-4 Modem
32552420-7 Frekvensomvandlare
32552430-0 Kodningsutrustning
32552500-2 Text-TV-apparater
32552510-5 Text-TV-terminaler
32552520-8 Teletext-utrustning
32552600-3 Porttelefoner
32553000-4 Delar till elektriska telefon- eller telegrafapparater
32560000-6 Fiberoptiska material
32561000-3 Fiberoptiska kopplingar
32562000-0 Optiska fiberkablar
32562100-1 Fiberoptiska informationskablar
32562200-2 Optiska telekablar
32562300-3 Fiberoptiska kablar för dataöverföring
32570000-9 Kommunikationsutrustning
32571000-6 Kommunikationsinfrastruktur
32572000-3 Kommunikationskablar
32572100-4 Kommunikationskablar med multipla elektriska ledare
32572200-5 Kommunikationskablar med koaxiala ledare
32572300-6 Kommunikationskablar för speciella applikationer
32573000-0 Kommunikationsstyrsystem
32580000-2 Datautrustning
32581000-9 Datakommunikationsutrustning
32581100-0 Datatransmissionskablar
32581110-3 Datatransmissionskablar med multipla elektriska ledare
32581120-6 Datatransmissionskablar med koaxiala ledare
32581130-9 Datatransmissionskablar för speciella applikationer
32581200-1 Faxutrustning
32581210-4 Tillbehör och komponenter till faxutrustning
32582000-6 Databärare
32583000-3 Data- och röstmedia
32584000-0 Datalagringsmedia