Divisions / Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur 225

Zoek
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

Code Name
32200000-5 Zendapparatuur voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep en televisie
32210000-8 Zenduitrusting
32211000-5 Productie-uitrusting voor uitzendingen
32220000-1 Televisietransmissie-installaties zonder ontvanger
32221000-8 Radiobakens
32222000-5 Codeermachines voor videosignalen
32223000-2 Videotransmissieapparatuur
32224000-9 Televisietransmissieapparatuur
32230000-4 Radiotransmissieapparatuur met ontvanger
32231000-1 Toestellen voor gesloten televisiecircuits
32232000-8 Uitrusting voor videoconferentie
32233000-5 Radiofrequentieboosterstations
32234000-2 Televisiecamera's voor gesloten televisiecircuits
32235000-9 Bewakingssysteem met gesloten circuit
32236000-6 Radiotelefoons
32237000-3 Walkietalkies
32240000-7 Televisiecamera's
32250000-0 Mobiele telefoons
32251000-7 Autotelefoons
32251100-8 Handsfree set
32252000-4 Gsm-telefoons
32252100-5 Handsfree mobiele telefoons
32252110-8 Handsfree mobiele telefoons (zonder kabel)
32260000-3 Datatransmissie-uitrusting
32270000-6 Digitale zendapparatuur
32300000-6 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
32310000-9 Radiotoestellen
32320000-2 Televisie- en audiovisuele uitrusting
32321000-9 Televisieprojectie-uitrusting
32321100-0 Film- en video-uitrusting
32321200-1 Audiovisuele uitrusting
32321300-2 Audiovisuele materialen
32322000-6 Multimedia-uitrusting
32323000-3 Videomonitoren
32323100-4 Kleurenmonitoren
32323200-5 Monochrome videomonitoren
32323300-6 Video-uitrusting
32323400-7 Videoweergave-uitrusting
32323500-8 Videobewakingsuitrusting
32324000-0 Televisieontvangers
32324100-1 Kleurentelevisietoestellen
32324200-2 Zwart-wittelevisietoestellen
32324300-3 Televisie-uitrusting
32324310-6 Satellietantennes
32324400-4 Televisieantennes
32324500-5 Videotuners
32324600-6 Kastjes voor digitale tv
32330000-5 Opname- en weergaveapparatuur voor audio en video
32331000-2 Draaitafels
32331100-3 Platenspelers
32331200-4 Cassettespelers
32331300-5 Apparatuur voor geluidsweergave
32331500-7 Recorders
32331600-8 MP3-speler
32332000-9 Magneetbandrecorders
32332100-0 Dicteerapparaten
32332200-1 Antwoordapparaten
32332300-2 Toestellen voor geluidsopnames
32333000-6 Video-opname- of -weergaveapparatuur
32333100-7 Videorecorders
32333200-8 Videocamcorders
32333300-9 Videoweergaveapparatuur
32333400-0 Videospelers
32340000-8 Microfoons en luidsprekers
32341000-5 Microfoons
32342000-2 Luidsprekers
32342100-3 Koptelefoons
32342200-4 Oortelefoons
32342300-5 Microfoons en luidsprekersets
32342400-6 Akoestische toestellen
32342410-9 Geluidsuitrusting
32342411-6 Minispeakers
32342412-3 Speakers
32342420-2 Mengpaneel voor studio
32342430-5 Spraakcompressiesysteem
32342440-8 Voice-mailsysteem
32342450-1 Stemrecorders
32343000-9 Versterkers
32343100-0 Audiofrequentieversterkers
32343200-1 Megafoons
32344000-6 Ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie
32344100-7 Draagbare ontvangers voor oproepen en boodschappen
32344110-0 Stemregistratiesysteem
32344200-8 Radio-ontvangers
32344210-1 Radio-uitrusting
32344220-4 Semafoonontvangers
32344230-7 Radiostations
32344240-0 Radiotoren
32344250-3 Radio-installaties
32344260-6 Radio- en multiplexuitrusting
32344270-9 Radio- en telefooncontrolesysteem
32344280-2 Draagbare radio's
32350000-1 Delen van audio- en video-uitrusting
32351000-8 Toebehoren van audio- en video-uitrusting
32351100-9 Videomontage-uitrusting
32351200-0 Schermen
32351300-1 Toebehoren voor audioapparatuur
32351310-4 Geluidscassettes
32352000-5 Antennes en reflectoren
32352100-6 Delen van radio- en radaruitrusting
32352200-7 Onderdelen en toebehoren voor radaruitrusting
32353000-2 Geluidsopnamen
32353100-3 Grammofoonplaten
32353200-4 Muziekcassettes
32354000-9 Filmproducten
32354100-0 Film voor radiologie
32354110-3 Röntgenfilm
32354120-6 Blauwediazofilm
32354200-1 Cinematografische film
32354300-2 Fotografische film
32354400-3 Directklaarfilm
32354500-4 Videofilms
32354600-5 Videocassettes
32354700-6 Videobanden
32354800-7 Krimpfolie
32360000-4 Intercomuitrusting
32400000-7 Netwerken
32410000-0 Lokaal netwerk
32411000-7 Token-ringnetwerk
32412000-4 Communicatienetwerk
32412100-5 Telecommunicatienetwerk
32412110-8 Internetnetwerk
32412120-1 Intranetnetwerk
32413000-1 Geïntegreerd netwerk
32413100-2 Netwerkrouters
32415000-5 Ethernetnetwerk
32416000-2 ISDN-netwerk
32416100-3 ISDX-netwerk
32417000-9 Multimedianetwerken
32418000-6 Radionetwerk
32420000-3 Netwerkuitrusting
32421000-0 Netwerkbekabeling
32422000-7 Netwerkcomponenten
32423000-4 Netwerkhubs
32424000-1 Netwerkinfrastructuur
32425000-8 Netwerkbesturingssysteem
32426000-5 Netwerkpublicatiesysteem
32427000-2 Netwerksysteem
32428000-9 Netwerk-upgrade
32429000-6 Uitrusting voor telefoonnetwerk
32430000-6 Wide area netwerk
32440000-9 Telemetrie- en terminaluitrusting
32441000-6 Telemetrie-uitrusting
32441100-7 Telemetrisch bewakingssysteem
32441200-8 Telemetrie- en controle-uitrusting
32441300-9 Telematicasysteem
32442000-3 Terminaluitrusting
32442100-4 Klemmenborden
32442200-5 Aansluitkasten
32442300-6 Terminalemulatoren
32442400-7 Aansluitklemmen
32500000-8 Telecommunicatiebenodigdheden
32510000-1 Systeem voor draadloze telecommunicatie
32520000-4 Telecommunicatiekabels en -uitrusting
32521000-1 Telecommunicatiekabel
32522000-8 Telecommunicatie-uitrusting
32523000-5 Telecommunicatiefaciliteiten
32524000-2 Telecommunicatiesysteem
32530000-7 Uitrusting ten behoeve van satellietcommunicatie
32531000-4 Satellietcommunicatie-uitrusting
32532000-1 Satellietschotels
32533000-8 Satellietgrondstations
32534000-5 Satellietplatforms
32540000-0 Schakelborden
32541000-7 Schakelborduitrusting
32542000-4 Schakelbordpanelen
32543000-1 Interne telefooncentrales
32544000-8 PABX-uitrusting
32545000-5 PABX-systemen
32546000-2 Digitale schakeluitrusting
32546100-3 Digitale schakelborden
32547000-9 Vacuümschakelborden
32550000-3 Telefoonuitrusting
32551000-0 Telefoonkabels en bijbehorende uitrusting
32551100-1 Telefoonaansluitingen
32551200-2 Telefooncentrales
32551300-3 Telefoonhoofdsets
32551400-4 Telefoonnetwerk
32551500-5 Telefoonkabels
32552000-7 Elektrische toestellen voor lijntelefonie of lijntelegrafie
32552100-8 Telefoontoestellen
32552110-1 Draadloze telefoons
32552120-4 Praatpalen
32552130-7 Openbare telefoons
32552140-0 Uitrusting voor munttelefoontoestellen
32552150-3 Telefoons voor visueel gehandicapten
32552160-6 Telefoons voor slechthorenden
32552200-9 Teleprinters
32552300-0 Schakelapparatuur voor telefonie en telegrafie
32552310-3 Digitaletelefooncentrales
32552320-6 Multiplexers
32552330-9 Telefoonschakelapparatuur
32552400-1 Omzettingsapparatuur voor audiosignalen
32552410-4 Modems
32552420-7 Frequentieomvormers
32552430-0 Codeeruitrusting
32552500-2 Teleteksttoestellen
32552510-5 Videotekstterminals
32552520-8 Telexuitrusting
32552600-3 Parlofoons
32553000-4 Delen van elektrische toestellen voor telefonie of telegrafie
32560000-6 Glasvezelmateriaal
32561000-3 Glasvezelverbindingen
32562000-0 Glasvezelkabels
32562100-1 Glasvezelkabels voor informatietransmissie
32562200-2 Optische telecommunicatiekabels
32562300-3 Glasvezelkabels voor datatransmissie
32570000-9 Communicatie-uitrusting
32571000-6 Communicatie-infrastructuur
32572000-3 Communicatiekabels
32572100-4 Communicatiekabel met meervoudige elektrische geleiders
32572200-5 Communicatiekabel met coaxiale geleiders
32572300-6 Communicatiekabel voor bijzondere toepassingen
32573000-0 Communicatiecontrolesysteem
32580000-2 Gegevensuitrusting
32581000-9 Gegevenscommunicatie-uitrusting
32581100-0 Datatransmissiekabel
32581110-3 Datatransmissiekabel met meervoudige elektrische geleiders
32581120-6 Datatransmissiekabel met coaxiale geleiders
32581130-9 Datatransmissiekabel voor bijzondere toepassingen
32581200-1 Faxapparatuur
32581210-4 Toebehoren en delen voor faxapparatuur
32582000-6 Gegevensdragers
32583000-3 Gegevens- en stemmedia
32584000-0 Gegevensdragende media