Divisions / Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia 225

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia

Code Name
32200000-5 Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie
32210000-8 Vysielacie prístroje
32211000-5 Prístroje na výrobu vysielania
32220000-1 Prístroj na vysielanie televízneho signálu bez prijímača
32221000-8 Rádiomajáky
32222000-5 Stroje na kódovanie videosignálu
32223000-2 Prístroj na vysielanie videosignálu
32224000-9 Prístroj na televízne vysielanie
32230000-4 Prístroj na vysielanie rádiového signálu s prijímačom
32231000-1 Prístroj pre uzavretý televízny okruh
32232000-8 Zariadenie na videokonferencie
32233000-5 Prevádzače vysokofrekvenčného signálu
32234000-2 Televízne kamery v uzavretom okruhu
32235000-9 Dohľadový systém uzavretého okruhu
32236000-6 Rádiotelefóny
32237000-3 Prenosné vysielače s prijímačom
32240000-7 Televízne kamery
32250000-0 Mobilné telefóny
32251000-7 Autotelefóny
32251100-8 Hands-free súprava
32252000-4 Telefóny GSM
32252100-5 Hands-free mobilné telefóny
32252110-8 Hands-free mobilné telefóny (bezdrôtové)
32260000-3 Zariadenie na prenos údajov
32270000-6 Digitálne prenosové prístroje
32300000-6 Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
32310000-9 Rozhlasové prijímače
32320000-2 Televízne a audiovizuálne zariadenia
32321000-9 Zariadenie pre televíznu projekciu
32321100-0 Filmové zariadenia
32321200-1 Audiovizuálne zariadenia
32321300-2 Audiovizuálne materiály
32322000-6 Mutimediálne zariadenia
32323000-3 Videomonitory
32323100-4 Farebné videomonitory
32323200-5 Čiernobiele videomonitory
32323300-6 Videozariadenia
32323400-7 Prehrávacie videoprístroje
32323500-8 Dohľadový videosystém
32324000-0 Televízory
32324100-1 Farebné televízory
32324200-2 Čiernobiele televízory
32324300-3 Televízne zariadenia
32324310-6 Satelitné antény
32324400-4 Televízne antény
32324500-5 Videotunery
32324600-6 Dekodéry digitálnej televízie
32330000-5 Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
32331000-2 Gramofónové taniere
32331100-3 Gramofóny
32331200-4 Kazetové prehrávače
32331300-5 Prístroje na reprodukciu zvuku
32331500-7 Rekordéry
32331600-8 MP3 prehrávače
32332000-9 Zariadenia na záznam na magnetickú pásku
32332100-0 Diktafóny
32332200-1 Telefónne odkazovače
32332300-2 Zariadenia na záznam zvuku
32333000-6 Prístroj na videozáznam alebo reprodukciu
32333100-7 Videorekordéry
32333200-8 Videokamery
32333300-9 Prístroje na reprodukciu videozáznamov
32333400-0 Videoprehrávače
32340000-8 Mikrofóny a reproduktory
32341000-5 Mikrofóny
32342000-2 Reproduktory
32342100-3 Slúchadlá
32342200-4 Slúchadlá do ucha
32342300-5 Mikrofónové a reproduktorové sústavy
32342400-6 Akustické prístroje
32342410-9 Zvukové zariadenie
32342411-6 Minireproduktory
32342412-3 Bežné reproduktory
32342420-2 Štúdiový zmiešavací pult
32342430-5 Systém na kompresiu reči
32342440-8 Systém hlasovej pošty
32342450-1 Hlasové záznamníky
32343000-9 Zosilňovače
32343100-0 Nízkofrekvenčné zosilňovače
32343200-1 Megafóny
32344000-6 Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu
32344100-7 Prenosné prijímače na volanie a vyhľadávanie (paging)
32344110-0 Systém záznamu hlasu
32344200-8 Rádioprijímače
32344210-1 Rádiové zariadenia
32344220-4 Rádiové zariadenia na volanie a vyhľadávanie (paging)
32344230-7 Rádiostanice
32344240-0 Vysielacia veža
32344250-3 Rozhlasové zariadenia
32344260-6 Rozhlasové a multiplexové zariadenia
32344270-9 Rádiový a telefonický riadiaci systém
32344280-2 Prenosné rozhlasové prijímače
32350000-1 Časti zvukových zariadení a videozariadení
32351000-8 Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam
32351100-9 Zariadenia na strih videozáznamu
32351200-0 Obrazovky
32351300-1 Príslušenstvo audiosystémov
32351310-4 Audiokazety
32352000-5 Antény a paraboly
32352100-6 Časti rádiového a radarového zariadenia
32352200-7 Náhradné súčiastky a príslušenstvo radaru
32353000-2 Zvukové nahrávky
32353100-3 Gramoplatne
32353200-4 Hudobné kazety
32354000-9 Filmové výrobky
32354100-0 Rádiologické filmy
32354110-3 Röntgenové filmy (filmy citlivé na lúče X)
32354120-6 Modré diazofilmy
32354200-1 Kinofilmy
32354300-2 Fotografické filmy
32354400-3 Filmy s okamžitou tlačou
32354500-4 Videofilmy
32354600-5 Videokazety
32354700-6 Videopásky
32354800-7 Priľnavý film
32360000-4 Dorozumievacie zariadenia typu intercom
32400000-7 Siete
32410000-0 Lokálne siete (LAN)
32411000-7 Rámcová kruhová sieť
32412000-4 Komunikačné siete
32412100-5 Telekomunikačné siete
32412110-8 Sieť internet
32412120-1 Intranetové siete
32413000-1 Integrované siete
32413100-2 Sieťové smerovače
32415000-5 Siete typu Ethernet
32416000-2 Siete ISDN
32416100-3 Siete ISDX
32417000-9 Multimediálne siete
32418000-6 Rozhlasové siete
32420000-3 Sieťové zariadenia
32421000-0 Kabeláž siete
32422000-7 Sieťové komponenty
32423000-4 Sieťové centrá
32424000-1 Infraštruktúra siete
32425000-8 Sieťový operačný systém
32426000-5 Sieťový publikačný systém
32427000-2 Sieťový systém
32428000-9 Vylepšenie/aktualizovanie siete
32429000-6 Zariadenia telefónnej siete
32430000-6 Sieť WAN
32440000-9 Telemetrické a koncové zariadenia
32441000-6 Telemetrické zariadenia
32441100-7 Telemetrické dohľadové systémy
32441200-8 Telemetrické a regulačné zariadenia
32441300-9 Telematické systémy
32442000-3 Koncové zariadenia
32442100-4 Svorkovnice
32442200-5 Skrine svorkovníc
32442300-6 Terminálové emulátory
32442400-7 Ukončovacie bloky
32500000-8 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
32510000-1 Bezdrôtový telekomunikačný systém
32520000-4 Telekomunikačné káble a zariadenia
32521000-1 Telekomunikačné káble
32522000-8 Telekomunikačné zariadenia
32523000-5 Telekomunikačné príslušenstvo
32524000-2 Telekomunikačný systém
32530000-7 Komunikačné zariadenia týkajúce sa satelitného prenosu
32531000-4 Satelitné komunikačné zariadenia
32532000-1 Satelitné paraboly
32533000-8 Pozemné satelitné stanice
32534000-5 Satelitné platformy
32540000-0 Rozvádzače
32541000-7 Zariadenie rozvádzača
32542000-4 Rozvodné panely
32543000-1 Telefónne rozvádzače
32544000-8 Zariadenia pobočkových telefónnych ústrední
32545000-5 Systémy pobočkových telefónnych ústrední
32546000-2 Digitálne ústredne
32546100-3 Digitálne rozvádzače
32547000-9 Vákuové rozvádzače
32550000-3 Telefonické zariadenia
32551000-0 Telefónne káble a súvisiace zariadenie
32551100-1 Telefónne prípojky
32551200-2 Telefónne ústredne
32551300-3 Telefónne slúchadlo s mikrofónom
32551400-4 Telefónna sieť
32551500-5 Telefónne káble
32552000-7 Elektrický prístroj pre drôtové telefóny alebo drôtovú telegrafiu
32552100-8 Telefónne prístroje
32552110-1 Bezdrôtové telefóny
32552120-4 Tiesňové telefóny
32552130-7 Verejné telefóny
32552140-0 Telefónne automaty
32552150-3 Telefóny pre zrakovo postihnutých
32552160-6 Telefóny pre sluchovo postihnutých
32552200-9 Ďalekopis
32552300-0 Telefónny alebo telegrafický spojovací prístroj
32552310-3 Digitálne telefónne ústredne
32552320-6 Multiplexery
32552330-9 Telefónny spojovací prístroj
32552400-1 Prístroje na konverziu nízkofrekvenčných signálov
32552410-4 Modemy
32552420-7 Konvertory frekvencie
32552430-0 Kódovacie zariadenia
32552500-2 Teletextové prístroje
32552510-5 Videotextové terminály
32552520-8 Telexové zariadenie
32552600-3 Telefonický vrátnik
32553000-4 Časti elektrického telefonického alebo telegrafického prístroja
32560000-6 Materiály z optických vlákien
32561000-3 Optické spojenia
32562000-0 Káble s optickým vláknom
32562100-1 Káble s optickým káblom na prenos informácií
32562200-2 Optické telekomunikačné káble
32562300-3 Káble s optickým káblom na prenos údajov
32570000-9 Komunikačné zariadenia
32571000-6 Komunikačná infraštruktúra
32572000-3 Komunikačný kábel
32572100-4 Komunikačný kábel s viacerými elektrickými vodičmi
32572200-5 Komunikačný kábel z koaxiálnymi vodičmi
32572300-6 Komunikačný kábel pre špeciálne aplikácie
32573000-0 Komunikačný regulačný systém
32580000-2 Dátové zariadenia
32581000-9 Zariadenia na prenos údajov
32581100-0 Kábel na prenos údajov
32581110-3 Kábel na prenos údajov s viacerými elektrickými vodičmi
32581120-6 Kábel na prenos údajov s koaxiálnymi vodičmi
32581130-9 Kábel na prenos údajov pre špeciálne aplikácie
32581200-1 Faxové zariadenie
32581210-4 Príslušenstvo a komponenty pre faxové zariadenie
32582000-6 Dátové nosiče
32583000-3 Dátové a hlasové médiá
32584000-0 Dátové médiá