Divisions / Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti 225

Meklēt
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti

Code Name
32200000-5 Raidītāji radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radio vai televīzijas apraidei
32210000-8 Apraides iekārtas
32211000-5 Raidījumu producēšanas iekārtas
32220000-1 Televīzijas pārraides iekārtas bez uztveršanas iekārtām
32221000-8 Radiobākas
32222000-5 Videosignālu kodēšanas ierīces
32223000-2 Videopārraides iekārtas
32224000-9 Televīzijas pārraides iekārtas
32230000-4 Radiopārraides iekārtas ar uztvērējiekārtām
32231000-1 Slēgta tīkla televīzijas iekārtas
32232000-8 Videokonferenču iekārtas
32233000-5 Radiofrekvenču pastiprināšanas stacijas
32234000-2 Slēgta tīkla televīzijas kameras
32235000-9 Slēgta tīkla uzraudzības sistēma
32236000-6 Radiotelefoni
32237000-3 Portatīvi radioraidītāji un uztvērēji
32240000-7 Televīzijas kameras
32250000-0 Mobilie telefoni
32251000-7 Automašīnu telefoni
32251100-8 Brīvroku komplekts
32252000-4 GSM telefoni
32252100-5 Brīvroku mobilie telefoni
32252110-8 Brīvroku mobilie telefoni (bezvadu)
32260000-3 Datu pārraides iekārtas
32270000-6 Digitālās pārraides ierīces
32300000-6 Televīzijas un radiouztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra
32310000-9 Radiopārraižu uztvērēji
32320000-2 Televīzijas un audiovizuālās iekārtas
32321000-9 Televīzijas projektori
32321100-0 Filmu iekārtas
32321200-1 Audiovizuālās iekārtas
32321300-2 Audiovizuālie piederumi
32322000-6 Multivides iekārtas
32323000-3 Videomonitori
32323100-4 Krāsu videomonitori
32323200-5 Vienkrāsas videomonitori
32323300-6 Videoiekārtas
32323400-7 Videoatskaņošanas iekārtas
32323500-8 Videonovērošanas sistēma
32324000-0 Televizori
32324100-1 Krāsu televizori
32324200-2 Melnbaltie televizori
32324300-3 Televīzijas iekārtas
32324310-6 Satelītantenas
32324400-4 Televīzijas antenas
32324500-5 Videoskaņotāji
32324600-6 Ciparu televīzijas dekoredi
32330000-5 Skaņas, videoattēla ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra
32331000-2 Atskaņotāji
32331100-3 Plašu atskaņotāji
32331200-4 Kasešu atskaņotāji
32331300-5 Skaņas reproducēšanas ierīces
32331500-7 Ierakstītāji
32331600-8 MP3 atskaņotāji
32332000-9 Magnetofoni
32332100-0 Diktofoni
32332200-1 Telefona automātiskie atbildētāji
32332300-2 Skaņas ierakstītāji
32333000-6 Video ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra
32333100-7 Videomagnetofoni
32333200-8 Videokameras ar reprodukcijas ierīci
32333300-9 Videoierakstu reproducēšanas aparatūra
32333400-0 Videoatskaņotāji
32340000-8 Mikrofoni un skaļruņi
32341000-5 Mikrofoni
32342000-2 Skaļruņi
32342100-3 Austiņas
32342200-4 Radioaustiņas
32342300-5 Mikrofonu un skaļruņu komplekti
32342400-6 Akustiskās ierīces
32342410-9 Skaņas iekārtas
32342411-6 Mini-skaļruņi
32342412-3 Skaļruņu iekārtas
32342420-2 Skaņu studijas miksēšanas pults
32342430-5 Runas kompresijas sistēma
32342440-8 Balss pasta sistēma
32342450-1 Balss ierakstītāji
32343000-9 Pastiprinātāji
32343100-0 Skaņas frekvences pastiprinātāji
32343200-1 Megafoni
32344000-6 Radiotelefonu un radiotelegrāfu uztvērējierīces
32344100-7 Portatīvie uztvērēji izsaukšanai un raidziņojumu saņemšanai
32344110-0 Balss reģistrēšanas sistēma
32344200-8 Radiouztvērēji
32344210-1 Radioierīces
32344220-4 Radioziņojumu uztvērēji
32344230-7 Radiostacijas
32344240-0 Radio tornis
32344250-3 Radioiekārtas
32344260-6 Radio un multipleksās iekārtas
32344270-9 Radio un telefonu kontroles sistēmas
32344280-2 Portatīvie radioaparāti
32350000-1 Skaņas iekārtu un videoiekārtu daļas
32351000-8 Skaņas iekārtu un videoiekārtu piederumi
32351100-9 Videomontāžas iekārtas
32351200-0 Ekrāni
32351300-1 Audioierīču piederumi
32351310-4 Audiokasetes
32352000-5 Antenas un reflektori
32352100-6 Radio un radaru iekārtu daļas
32352200-7 Radaru rezerves daļas un piederumi
32353000-2 Skaņu ieraksti
32353100-3 Ieraksti
32353200-4 Mūzikas kasetes
32354000-9 Filmu izstrādājumi
32354100-0 Radioloģijas filma
32354110-3 Rentgena filma
32354120-6 Ultravioletās gaismas filma
32354200-1 Kinematogrāfijas filma
32354300-2 Fotofilma
32354400-3 Ātrā foto filma
32354500-4 Videofilmas
32354600-5 Videokasetes
32354700-6 Videolentes
32354800-7 Iesaiņojamā plēve
32360000-4 Iekšējo telefonu iekārtas
32400000-7 Tīkli
32410000-0 Lokālais datortīkls
32411000-7 Marķiergredzena tīkls
32412000-4 Sakaru tīkls
32412100-5 Telekomunikāciju tīkls
32412110-8 Interneta tīkls
32412120-1 Iekštīkls
32413000-1 Integrētais tīkls
32413100-2 Tīkla maršrutētāji
32415000-5 Ethernet tīkls
32416000-2 ISDN tīkls
32416100-3 ISDX tīkls
32417000-9 Multivides tīkli
32418000-6 Radiotīkls
32420000-3 Tīkla iekārtas
32421000-0 Tīkla kabeļi
32422000-7 Tīkla komponenti
32423000-4 Tīkla centrmezgli
32424000-1 Tīkla infrastruktūra
32425000-8 Tīkla operētājsistēma
32426000-5 Tīkla publicēšanas sistēma
32427000-2 Tīkla sistēma
32428000-9 Tīkla modernizācija
32429000-6 Telefontīkla iekārtas
32430000-6 Teritoriālais tīkls
32440000-9 Telemetrijas un termināļu iekārtas
32441000-6 Telemetrijas iekārta
32441100-7 Telemetrijas uzraudzības sistēma
32441200-8 Telemetrijas un vadības iekārta
32441300-9 Telemātikas sistēma
32442000-3 Termināļa iekārta
32442100-4 Termināļu paneļi
32442200-5 Termināļa kārbas
32442300-6 Termināļa emulatori
32442400-7 Pieslēguma bloki
32500000-8 Telekomunikāciju iekārtas un piederumi
32510000-1 Bezvadu telekomunikāciju sistēma
32520000-4 Telekomunikāciju kabeļi un iekārtas
32521000-1 Telekomunikāciju kabeļi
32522000-8 Telekomunikāciju iekārtas
32523000-5 Telekomunikāciju infrastruktūra
32524000-2 Telekomunikāciju sistēma
32530000-7 Ar satelītiem saistītās sakaru iekārtas
32531000-4 Satelītsakaru iekārtas
32532000-1 Satelītantenas (parabolantenas)
32533000-8 Zemes satelītstacijas
32534000-5 Satelītu platformas
32540000-0 Komutatori
32541000-7 Komutācijas iekārtas
32542000-4 Komutācijas paneļi
32543000-1 Telefoncentrāļu komutatori
32544000-8 PABX iekārtas
32545000-5 PABX sistēmas
32546000-2 Digitālās komutācijas iekārtas
32546100-3 Digitālie komutatori
32547000-9 Vakuuma komutatori
32550000-3 Telefonu iekārtas
32551000-0 Telefonu kabeļi un saistītās iekārtas
32551100-1 Telefonu pieslēgumi
32551200-2 Telefonu centrāles
32551300-3 Telefona austiņas
32551400-4 Telefontīkls
32551500-5 Telefona kabeļi
32552000-7 Elektriskās ierīces telefona un telegrāfa līnijām
32552100-8 Telefona aparāti
32552110-1 Bezvadu telefoni
32552120-4 Avārijas telefoni
32552130-7 Publiskie telefoni
32552140-0 Taksofonu iekārtas
32552150-3 Telefoni vājredzīgām personām
32552160-6 Telefoni vājdzirdīgām personām
32552200-9 Teletaipi
32552300-0 Telefona vai telegrāfa komutācijas ierīces
32552310-3 Digitālās telefoncentrāles
32552320-6 Multipleksori
32552330-9 Telefona komutācijas ierīces
32552400-1 Skaņas frekvences signāla konverteri
32552410-4 Modemi
32552420-7 Frekvences konverters
32552430-0 Kodēšanas ierīces
32552500-2 Teleteksta ierīces
32552510-5 Videoteksta termināļi
32552520-8 Teleksa iekārta
32552600-3 Durvju telefoni
32553000-4 Elektrisko telefona vai telegrāfa aparātu detaļas
32560000-6 Optiskās šķiedras materiāli
32561000-3 Optiskās šķiedras savienojumi
32562000-0 Optiskās šķiedras kabeļi
32562100-1 Optiskās šķiedras kabeļi informācijas pārraides vajadzībām
32562200-2 Optiskie telekomunikāciju kabeļi
32562300-3 Optiskās šķiedras kabeļi datu pārraides vajadzībām
32570000-9 Sakaru iekārtas
32571000-6 Sakaru infrastruktūra
32572000-3 Sakaru kabelis
32572100-4 Sakaru kabeļi ar vairākiem elektrovadiem
32572200-5 Sakaru kabeļi ar koaksiālajiem vadiem
32572300-6 Īpaša lietojuma sakaru kabelis
32573000-0 Sakaru vadības sistēma
32580000-2 Iekārtas datu apstrādei
32581000-9 Aprīkojums datu pārraides iekārtām
32581100-0 Datu pārraides kabelis
32581110-3 Datu pārraides kabelis ar vairākiem elektrovadiem
32581120-6 Datu pārraides kabelis ar koaksiālajiem vadiem
32581130-9 Īpaša lietojuma datu pārraides kabelis
32581200-1 Faksa piederumi
32581210-4 Faksa piederumi un detaļas
32582000-6 Datu nesēji
32583000-3 Datu un balss nesēji
32584000-0 Datu nesēji (ieskaņoti)