Divisions / Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 225

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Code Name
32200000-5 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32210000-8 Sprzęt nadawczy
32211000-5 Urządzenia do nadawania audycji
32220000-1 Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej
32221000-8 Radiolatarnie
32222000-5 Maszyny kodujące sygnał wideo
32223000-2 Aparatura nadawcza wideo
32224000-9 Telewizyjna aparatura nadawcza
32230000-4 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
32231000-1 Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym
32232000-8 Sprzęt wideokonferencyjny
32233000-5 Stacje wzmacniające częstotliwość radiową
32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
32235000-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym
32236000-6 Radiotelefony
32237000-3 Krótkofalówki
32240000-7 Kamery telewizyjne
32250000-0 Telefony komórkowe
32251000-7 Telefony samochodowe
32251100-8 Zestawy niewymagające używania rąk
32252000-4 Telefony GSM
32252100-5 Telefony komórkowe niewymagające używania rąk
32252110-8 Telefony komórkowe niewymagające używania rąk (bezprzewodowe)
32260000-3 Urządzenia do przesyłu danych
32270000-6 Cyfrowa aparatura nadawcza
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32310000-9 Odbiorniki audycji radiowych
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32321000-9 Telewizyjny sprzęt projekcyjny
32321100-0 Sprzęt filmowy
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
32321300-2 Materiały audiowizualne
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32323000-3 Monitory wideo
32323100-4 Kolorowe monitory wideo
32323200-5 Monochromatyczne monitory wideo
32323300-6 Urządzenia wideo
32323400-7 Sprzęt wideo do odtwarzania
32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo
32324000-0 Telewizje
32324100-1 Telewizje kolorowe
32324200-2 Telewizje monochromatyczne
32324300-3 Urządzenia telewizyjne
32324310-6 Anteny satelitarne
32324400-4 Anteny telewizyjne
32324500-5 Tunery wideo
32324600-6 Telewizory cyfrowe
32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32331000-2 Gramofony
32331100-3 Adaptery
32331200-4 Odtwarzacze kasetowe
32331300-5 Aparatura do powielania dźwięku
32331500-7 Nagrywarki
32331600-8 Odtwarzacze plików MP3
32332000-9 Rejestratory z taśmą magnetyczną
32332100-0 Dyktafony
32332200-1 Telefoniczne automaty zgłoszeniowe
32332300-2 Nagrywarki dźwięku
32333000-6 Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
32333100-7 Rejestratory obrazu wideo
32333200-8 Kamery wideo
32333300-9 Aparatura do powielania obrazu wideo
32333400-0 Odtwarzacze wideo
32340000-8 Mikrofony i głośniki
32341000-5 Mikrofony
32342000-2 Urządzenia głośnikowe
32342100-3 Słuchawki
32342200-4 Słuchawki douszne
32342300-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający
32342410-9 Sprzęt dźwiękowy
32342411-6 Mini-głośniki
32342412-3 Głośniki
32342420-2 Studyjne konsole mikserskie
32342430-5 Systemy kompresji dynamiki mowy
32342440-8 System poczty głosowej
32342450-1 Rejestratory głosu
32343000-9 Wzmacniacze
32343100-0 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych
32343200-1 Megafony
32344000-6 Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
32344100-7 Przenośne odbiorniki do przywoływania i wywoływania
32344110-0 System generowania głosu
32344200-8 Odbiorniki radiowe
32344210-1 Sprzęt radiowy
32344220-4 Przywoływacze radiowe
32344230-7 Stacje radiowe
32344240-0 Wieże radiowe
32344250-3 Instalacje radiowe
32344260-6 Sprzęt radiowy i multipleksy
32344270-9 Radiowy i telefoniczny sprzęt sterujący
32344280-2 Radia przenośne
32350000-1 Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
32351100-9 Sprzęt do edytowania obrazu wideo
32351200-0 Ekrany
32351300-1 Akcesoria do urządzeń audio
32351310-4 Kasety audio
32352000-5 Anteny i reflektory
32352100-6 Części sprzętu radiowego i radarowego
32352200-7 Części zapasowe i akcesoria radarowe
32353000-2 Nagrania dźwiękowe
32353100-3 Płyty
32353200-4 Kasety muzyczne
32354000-9 Produkty z kliszy
32354100-0 Klisza radiologiczna
32354110-3 Klisza rentgenowska
32354120-6 Film diazytowy
32354200-1 Taśma filmowa
32354300-2 Film fotograficzny
32354400-3 Film do odbitek natychmiastowych
32354500-4 Filmy wideo
32354600-5 Kasety wideo
32354700-6 Taśmy wideo
32354800-7 Inne klisze
32360000-4 Urządzenia komunikacji wewnętrznej
32400000-7 Sieci
32410000-0 Lokalna sieć komputerowa
32411000-7 Sieć aparatów wrzutowych
32412000-4 Sieci komunikacyjne
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
32412110-8 Sieć internetowa
32412120-1 Sieć intranetowa
32413000-1 Sieć zintegrowana
32413100-2 Rutery sieciowe
32415000-5 Sieć ethernet
32416000-2 Sieć ISDN
32416100-3 Sieć ISDX
32417000-9 Sieci multimedialne
32418000-6 Sieć radiowa
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32421000-0 Okablowanie sieciowe
32422000-7 Elementy składowe sieci
32423000-4 Gniazda sieciowe
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
32425000-8 Sieciowy system operacyjny
32426000-5 Sieciowy system publikacji
32427000-2 System sieciowy
32428000-9 Modernizacja sieci
32429000-6 Sprzęt sieci telefonicznej
32430000-6 Rozległa sieć komputerowa
32440000-9 Wyposażenie telemetryczne i terminali
32441000-6 Sprzęt telemetryczny
32441100-7 Telemetryczny system nadzoru
32441200-8 Sprzęt telemetryczny i sterujący
32441300-9 System telemetryczny
32442000-3 Wyposażenie terminali
32442100-4 Tablice terminalowe
32442200-5 Skrzynki terminalowe
32442300-6 Emulatory terminalowe
32442400-7 Bloki końcowe
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32521000-1 Kable telekomunikacyjne
32522000-8 Sprzęt telekomunikacyjny
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne
32524000-2 System telekomunikacyjny
32530000-7 Satelitarne urządzenia komunikacyjne
32531000-4 Urządzenia łączności satelitarnej
32532000-1 Talerze satelitarne
32533000-8 Satelitarne stacje naziemne
32534000-5 Platformy satelitarne
32540000-0 Centrale
32541000-7 Wyposażenie centrali
32542000-4 Centrale panelowe
32543000-1 Łącznice telefoniczne
32544000-8 Wyposażenie central prywatnych połączonych z centralą miejską
32545000-5 Systemy central prywatnych połączonych z centralą miejską
32546000-2 Cyfrowe wyposażenie centrali
32546100-3 Centrale cyfrowe
32547000-9 Centrale próżniowe
32550000-3 Sprzęt telefoniczny
32551000-0 Kable telefoniczne i podobny sprzęt
32551100-1 Podłączenia telefoniczne
32551200-2 Centrale telefoniczne
32551300-3 Telefoniczne zestawy słuchawkowe
32551400-4 Sieć telefoniczna
32551500-5 Kable telefoniczne
32552000-7 Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
32552100-8 Zestawy do aparatów telefonicznych
32552110-1 Telefony bezprzewodowe
32552120-4 Telefony awaryjne
32552130-7 Telefony publiczne
32552140-0 Sprzęt telefonii płatnej
32552150-3 Telefony dla słabowidzących
32552160-6 Telefony dla słabosłyszących
32552200-9 Teledrukarki
32552300-0 Aparatura centrali telefonicznych lub telegraficznych
32552310-3 Cyfrowe centrale telefoniczne
32552320-6 Multipleksery
32552330-9 Telefoniczna aparatura przełączająca
32552400-1 Aparatura do zmiany przeznaczenia użytkowego częstotliwości dźwięku
32552410-4 Modemy
32552420-7 Przemienniki częstotliwości
32552430-0 Urządzenia kodujące
32552500-2 Aparatura teletekstowa
32552510-5 Terminale wideotekstowe
32552520-8 Urządzenia teleksowe
32552600-3 Domofony
32553000-4 Części elektrycznej aparatury telefonicznej lub telegraficznej
32560000-6 Tworzywa z włókna optycznego
32561000-3 Podłączenia z włókna optycznego
32562000-0 Kable światłowodowe
32562100-1 Kable światłowodowe do przesyłu informacji
32562200-2 Światłowodowe kable telekomunikacyjne
32562300-3 Światłowodowe kable do przesyłu danych
32570000-9 Urządzenia łączności
32571000-6 Infrastruktura komunikacyjna
32572000-3 Kabel komunikacyjny
32572100-4 Kabel komunikacyjny z wielokrotnymi przewodnikami elektrycznymi
32572200-5 Kabel komunikacyjny z przewodnikami współosiowymi
32572300-6 Kabel komunikacyjny specjalnego zastosowania
32573000-0 Komunikacyjny system sterowania
32580000-2 Sprzęt do obsługi danych
32581000-9 Sprzęt do przesyłu danych
32581100-0 Kabel do transmisji danych
32581110-3 Kabel do transmisji danych z wielokrotnymi przewodnikami
32581120-6 Kabel do transmisji danych z przewodnikami współosiowymi
32581130-9 Kabel do transmisji danych specjalnego zastosowania
32581200-1 Urządzenia faksowe
32581210-4 Akcesoria i elementy składowe do urządzeń faksowych
32582000-6 Nośniki danych
32583000-3 Nośniki danych i głosu
32584000-0 Nośniki z zapisem danych