Divisions / Raadio-, televisiooni-, kommunikatsiooni-, teleside- ja sellega seotud seadmed 225

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Raadio-, televisiooni-, kommunikatsiooni-, teleside- ja sellega seotud seadmed

Code Name
32200000-5 Raadiotelefoni, raadiotelegraafi, raadio ja televisiooni saateaparatuur
32210000-8 Ringhäälinguseadmed
32211000-5 Ringhäälingu tootmisseadmed
32220000-1 Televisiooni saateaparatuur ilma vastuvõtuseadmeta
32221000-8 Raadiomajakad
32222000-5 Videosignaali kodeerimise masinad
32223000-2 Videoülekande aparatuur
32224000-9 Televisiooni saateaparatuur
32230000-4 Raadio saateaparatuur koos vastuvõtuseadmega
32231000-1 Sisetelevisiooni aparatuur
32232000-8 Videokonverentside seadmed
32233000-5 Raadiosageduslikud võimendusjaamad
32234000-2 Sisetelevisiooni kaamerad
32235000-9 Suletud seiresüsteemid
32236000-6 Raadiotelefonid
32237000-3 Käsisaatjad
32240000-7 Televisioonikaamerad
32250000-0 Mobiiltelefonid
32251000-7 Autotelefonid
32251100-8 Vabakäeseadme komplekt
32252000-4 GSM-telefonid
32252100-5 Vabakäeseadmega mobiiltelefonid
32252110-8 Vabakäeseadmega mobiiltelefonid (traadita)
32260000-3 Andmeedastusseadmed
32270000-6 Digitaaledastusseadmed
32300000-6 Televisiooni- ja raadiovastuvõtjad, heli- või videosalvestus- ja taasesitusseadmed
32310000-9 Ringhäälingu raadiovastuvõtjad
32320000-2 Televisiooni- ja audiovisuaalsed seadmed
32321000-9 Televisiooniprojektorid
32321100-0 Filmiseadmed
32321200-1 Audiovisuaalsed seadmed
32321300-2 Audiovisuaalsed materjalid
32322000-6 Multimeediaseadmed
32323000-3 Videomonitorid
32323100-4 Värvilised videomonitorid
32323200-5 Mustvalged videomonitorid
32323300-6 Videoseadmed
32323400-7 Video taasesitamise seadmed
32323500-8 Videoseiresüsteemid
32324000-0 Televiisorid
32324100-1 Värviteleviisorid
32324200-2 Mustvalged televiisorid
32324300-3 Televisiooniseadmed
32324310-6 Satelliidiantennid
32324400-4 Televisiooniantennid
32324500-5 Videotuunerid
32324600-6 Digitaaltelevisiooni vastuvõtjad
32330000-5 Heli ja pildi salvestuse ja taasesituse aparatuur
32331000-2 Plaadikettad
32331100-3 Plaadimängijad
32331200-4 Kassettpleierid
32331300-5 Heli taasesitamise aparatuur
32331500-7 Salvestid
32331600-8 MP3-mängijad
32332000-9 Magnetofonid
32332100-0 Diktofonid
32332200-1 Automaatvastajad
32332300-2 Helisalvestusaparatuur
32333000-6 Videosalvestus- või -taasesitusaparatuur
32333100-7 Videomagnetofonid
32333200-8 Helivideokaamerad
32333300-9 Video taasesitamise aparatuur
32333400-0 Videopleierid
32340000-8 Mikrofonid ja valjuhääldid
32341000-5 Mikrofonid
32342000-2 Valjuhääldid
32342100-3 Kõrvaklapid
32342200-4 Kuularid
32342300-5 Mikrofonid ja valjuhääldite komplektid
32342400-6 Akustikaseadmed
32342410-9 Heliseadmed
32342411-6 Minivaljuhääldid
32342412-3 Kõlarid
32342420-2 Stuudio miksimispuldid
32342430-5 Kõnetihendussüsteemid
32342440-8 Kõnepostisüsteemid
32342450-1 Kõnesalvestusseadmed
32343000-9 Võimendid
32343100-0 Helisagedusvõimendid
32343200-1 Megafonid
32344000-6 Raadiotelefoni või raadiotelegraafi vastuvõtuaparatuur
32344100-7 Piiparid
32344110-0 Helijäädvustussüsteem
32344200-8 Raadiovastuvõtjad
32344210-1 Raadioseadmed
32344220-4 Raadiopiiparid
32344230-7 Raadiojaamad
32344240-0 Raadiovastuvõtumastid
32344250-3 Raadioseadmestikud
32344260-6 Raadio- ja multipleksseadmed
32344270-9 Raadio- ja telefonijuhtimissüsteemid
32344280-2 Portatiivsed raadiod
32350000-1 Heli- ja videoseadmete osad
32351000-8 Heli- ja videoseadmete lisavarustus
32351100-9 Videomontaažiseadmed
32351200-0 Varjeekraanid
32351300-1 Heliseadmete manused
32351310-4 Helikassetid
32352000-5 Antennid ja reflektorid
32352100-6 Raadio- ja radarseadmete osad
32352200-7 Radarite tagavaraosad ja tarvikud
32353000-2 Helisalvestised
32353100-3 Heliplaadid
32353200-4 Muusikakassetid
32354000-9 Filmid
32354100-0 Radioloogiline film
32354110-3 Röntgenfilm
32354120-6 Sinine diasofilm
32354200-1 Kinofilm
32354300-2 Fotofilm
32354400-3 Kiirfotofilm
32354500-4 Videofilm
32354600-5 Videokassetid
32354700-6 Videolindid
32354800-7 Isekleepuv kile
32360000-4 Sisesidesüsteemid
32400000-7 Võrgud
32410000-0 Kohtvõrk
32411000-7 Lubaringvõrk
32412000-4 Sidevõrk
32412100-5 Telesidevõrk
32412110-8 Internetivõrk
32412120-1 Intranetivõrk
32413000-1 Integreeritud võrk
32413100-2 Võrgu marsruuterid
32415000-5 Ethernetivõrk
32416000-2 ISDN-võrk
32416100-3 ISDX-võrk
32417000-9 Multimeediavõrgud
32418000-6 Raadiovõrk
32420000-3 Võrguseadmed
32421000-0 Võrgukaablid
32422000-7 Võrgu komponendid
32423000-4 Võrgujaoturid
32424000-1 Võrgu infrastruktuur
32425000-8 Võrgu operatsioonisüsteem
32426000-5 Võrgu kirjastussüsteem
32427000-2 Võrgusüsteem
32428000-9 Võrgu uuendused
32429000-6 Telefonivõrgu seadmed
32430000-6 Laivõrk
32440000-9 Telemeetria- ja terminaliseadmed
32441000-6 Telemeetriaseadmed
32441100-7 Kaugseiresüsteem
32441200-8 Telemeetria- ja juhtimisseadmed
32441300-9 Telemaatikasüsteem
32442000-3 Terminaliseadmed
32442100-4 Klemmplaadid
32442200-5 Klemmikarbid
32442300-6 Terminaliemulaatorid
32442400-7 Riviklemmid
32500000-8 Elektersideseadmed ja -tarvikud
32510000-1 Traadita elektersidesüsteem
32520000-4 Elektersidekaabel ja -seadmed
32521000-1 Elektersidekaabel
32522000-8 Elektersideseadmed
32523000-5 Elektersiderajatised
32524000-2 Elektersidesüsteem
32530000-7 Satelliitsidega seotud seadmed
32531000-4 Satelliitsideseadmed
32532000-1 Paraboolantennid
32533000-8 Satelliitside maajaamad
32534000-5 Satelliidiplatvormid
32540000-0 Lülituskilbid
32541000-7 Lülituskilbi seadmed
32542000-4 Lülituspaneelid
32543000-1 Telefonikommutaatorid
32544000-8 Automaatkodukeskjaamade (PABX) seadmed
32545000-5 Automaatkodukeskjaamade (PABX) süsteemid
32546000-2 Digitaalsed lülitusseadmed
32546100-3 Digitaalsed lülituskilbid
32547000-9 Vaakumlülituskilbid
32550000-3 Telefoniseadmed
32551000-0 Telefonikaablid ja nende juurde kuuluvad seadmed
32551100-1 Telefoniühendused
32551200-2 Telefonikeskjaamad
32551300-3 Telefonide peakomplektid
32551400-4 Telefonivõrk
32551500-5 Telefonikaablid
32552000-7 Tavatelefoni- ja -telegraafiseadmed
32552100-8 Telefoniaparaadid
32552110-1 Juhtmeta telefonid
32552120-4 Avariitelefonid
32552130-7 Üldkasutatavad telefonid
32552140-0 Taksofoniseadmed
32552150-3 Telefonid nägemispuudega inimestele
32552160-6 Telefonid kuulmispuudega inimestele
32552200-9 Teletaibid
32552300-0 Telefonide ja telegraafide lülitusseadmed
32552310-3 Digitaalsed telefonikeskjaamad
32552320-6 Multiplekserid
32552330-9 Telefonide lülitusseadmed
32552400-1 Helisagedussignaalimuundurid
32552410-4 Modemid
32552420-7 Sagedusmuundurid
32552430-0 Kodeerimisseadmed
32552500-2 Teletekstiaparatuur
32552510-5 Videoteksti terminalid
32552520-8 Teleksiseadmed
32552600-3 Uksetelefonid
32553000-4 Telefoni- ja telegraafiseadmete osad
32560000-6 Kiudoptilised materjalid
32561000-3 Kiudoptilised ühendused
32562000-0 Kiudoptilised kaablid
32562100-1 Kiudoptilised kaablid infoedastuseks
32562200-2 Optilised telesidekaablid
32562300-3 Kiudoptilised kaablid andmeedastuseks
32570000-9 Sideseadmed
32571000-6 Side infrastruktuur
32572000-3 Sidekaablid
32572100-4 Paljude elektrijuhtidega sidekaabel (paljusooneline sidekaabel)
32572200-5 Koaksiaaljuhtidega sidekaablid
32572300-6 Erikasutusega sidekaablid
32573000-0 Sidejuhtimissüsteemid
32580000-2 Andmevahendusseadmed
32581000-9 Andmesideseadmed
32581100-0 Andmeedastuskaablid
32581110-3 Paljude elektrijuhtidega andmeedastuskaabel (paljusooneline andmekaabel)
32581120-6 Koaksiaaljuhtidega andmeedastuskaabel
32581130-9 Erikasutusega andmeedastuskaabel
32581200-1 Faksiseadmed
32581210-4 Faksiseadmete manused ja osad
32582000-6 Andmekandjad
32583000-3 Andme- ja helikandjad
32584000-0 Infokandjad