Divisions / Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr 225

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr

Code Name
32200000-5 Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn
32210000-8 Udsendelsesudstyr
32211000-5 Produktionsudstyr til udsendelser
32220000-1 Sendere til fjernsyn, uden modtagerapparatur
32221000-8 Radiofyr
32222000-5 Videosignalkodningsudstyr
32223000-2 Sendere til video
32224000-9 Senderudstyr til fjernsyn
32230000-4 Senderudstyr til radiofoni, med modtagerapparatur
32231000-1 Internt fjernsynsudstyr
32232000-8 Videokonferenceudstyr
32233000-5 Relæstation til radiofrekvenser
32234000-2 Kameraer til internt fjernsyn
32235000-9 Overvågningssystem, i lukket kredsløb
32236000-6 Radiotelefoner
32237000-3 Walkie-talkier
32240000-7 Fjernsynskameraer
32250000-0 Mobiltelefoner
32251000-7 Biltelefoner
32251100-8 Håndfri-sæt
32252000-4 GSM-telefoner
32252100-5 Håndfrie mobiltelefoner
32252110-8 Trådløst håndfrie mobiltelefoner
32260000-3 Datatransmissionsudstyr
32270000-6 Digitalt senderudstyr
32300000-6 Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere
32310000-9 Radiofonimodtagere
32320000-2 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
32321000-9 Fjernsynsprojektionsudstyr
32321100-0 Film- og videoudstyr
32321200-1 Av-udstyr
32321300-2 Av-materialer
32322000-6 Multimedia-udstyr
32323000-3 Videomonitorer
32323100-4 Videomonitorer, farve
32323200-5 Videomonitorer, sort-hvide
32323300-6 Videoudstyr
32323400-7 Videoafspilningsudstyr
32323500-8 Videoovervågningssystem
32324000-0 Fjernsynsmodtagere
32324100-1 Fjernsynsmodtagere, farve
32324200-2 Fjernsynsmodtagere, sort-hvide
32324300-3 Fjernsynsudstyr
32324310-6 Satellitantenner
32324400-4 Fjernsynsantenner
32324500-5 Videotunere
32324600-6 Digital-tv-boxe
32330000-5 Optagere og gengivere til lyd og video
32331000-2 Pladetallerkener
32331100-3 Pladespillere
32331200-4 Kassetteafspillere
32331300-5 Lydafspilningsudstyr
32331500-7 Optagere
32331600-8 Mp3-afspillere
32332000-9 Spolebåndoptagere
32332100-0 Dikteremaskiner
32332200-1 Telefonsvarere
32332300-2 Lydoptagere
32333000-6 Videooptagere eller -gengivere
32333100-7 Videooptagere
32333200-8 Videokameraer
32333300-9 Videogengivere
32333400-0 Videoafspillere
32340000-8 Mikrofoner og højttalere
32341000-5 Mikrofoner
32342000-2 Højttalere
32342100-3 Hovedtelefoner
32342200-4 Øretelefoner
32342300-5 Mikrofoner og højttalersæt
32342400-6 Lydgivere
32342410-9 Lydudstyr
32342411-6 Minihøjttalere
32342412-3 Større højttalere
32342420-2 Mixerpult til studie
32342430-5 Talekompressionssystem
32342440-8 Voice-mail system
32342450-1 Voicerecordere
32343000-9 Forstærkere
32343100-0 Lavfrekvensforstærkere
32343200-1 Megafoner
32344000-6 Modtagere til radiotelefoni eller radiotelegrafi
32344100-7 Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg
32344110-0 Voice-logging system
32344200-8 Radiomodtagere
32344210-1 Radioudstyr
32344220-4 Radiokaldeanlæg
32344230-7 Radiostationer
32344240-0 Radiotårn
32344250-3 Radioinstallationer
32344260-6 Radio- og multiplekserudstyr
32344270-9 Radio- og telefonbetjeningssystem
32344280-2 Bærbare radioer
32350000-1 Dele til lyd- og videoudstyr
32351000-8 Tilbehør til lyd- og videoudstyr
32351100-9 Videoredigeringsudstyr
32351200-0 Skærme
32351300-1 Tilbehør til audioudstyr
32351310-4 Lydkassetter
32352000-5 Antenner og antennereflektorer
32352100-6 Dele til radio- og radarudstyr
32352200-7 Reservedele og tilbehør til radar
32353000-2 Lydoptagelser
32353100-3 Plader
32353200-4 Musikkassetter
32354000-9 Film
32354100-0 Radiologifilm
32354110-3 Røntgenfilm
32354120-6 Diazofilm
32354200-1 Kinematografisk film
32354300-2 Fotografisk film
32354400-3 Polaroidfilm
32354500-4 Videofilm
32354600-5 Videokassetter
32354700-6 Videobånd
32354800-7 Krympefolie
32360000-4 Udstyr til samtaleanlæg
32400000-7 Net
32410000-0 Lokalnet
32411000-7 Token ring-net
32412000-4 Kommunikationsnet
32412100-5 Telekommunikationsnet
32412110-8 Internet-netværk
32412120-1 Intranet-netværk
32413000-1 Integrerede net
32413100-2 Netroutere
32415000-5 Ethernet
32416000-2 ISDN-net
32416100-3 ISDX-net
32417000-9 Multimedianet
32418000-6 Radionet
32420000-3 Netudstyr
32421000-0 Netkabelsystem
32422000-7 Netkomponenter
32423000-4 Nethubs
32424000-1 Netinfrastruktur
32425000-8 Netstyresystem
32426000-5 Network publishing-system
32427000-2 Netsystem
32428000-9 Opgradering af net
32429000-6 Telefonnetudstyr
32430000-6 WAN
32440000-9 Telemetri- og terminaludstyr
32441000-6 Telemetriudstyr
32441100-7 Telemetriovervågningssystem
32441200-8 Telemetri- og styreudstyr
32441300-9 Telematiksystem
32442000-3 Terminaludstyr
32442100-4 Terminaltavler
32442200-5 Klemkasser
32442300-6 Terminalemulatorer
32442400-7 Tilslutningsanordninger
32500000-8 Telekommunikationsleverancer
32510000-1 Trådløst telekommunikationssystem
32520000-4 Telekommunikationskabel og -udstyr
32521000-1 Telekommunikationskabel
32522000-8 Telekommunikationsudstyr
32523000-5 Telekommunikationsanlæg
32524000-2 Telekommunikationssystem
32530000-7 Satellitrelateret kommunikationsudstyr
32531000-4 Satellitkommunikationsudstyr
32532000-1 Satellitparaboler
32533000-8 Satellitjordstation
32534000-5 Satellitplatforme
32540000-0 Centraler
32541000-7 Centraludstyr
32542000-4 Omstillingspaneler
32543000-1 Omstillingsborde til telefoner
32544000-8 PABC-udstyr
32545000-5 PABC-systemer
32546000-2 Digitalt omstillingsudstyr
32546100-3 Digitale centraler
32547000-9 Vakuumaktiverede fordelingstavler
32550000-3 Telefonudstyr
32551000-0 Telefonkabler og tilhørende udstyr
32551100-1 Telefonforbindelser
32551200-2 Telefoncentraler
32551300-3 Hovedtelefonsæt
32551400-4 Telefonnet
32551500-5 Telefonkabler
32552000-7 Elektriske apparater til trådtelefoni eller trådtelegrafi
32552100-8 Telefonapparater
32552110-1 Trådløse telefoner
32552120-4 Nødtelefoner
32552130-7 Offentlige telefoner
32552140-0 Udstyr til mønt- og korttelefoner
32552150-3 Telefoner til svagtseende
32552160-6 Telefoner til hørehæmmede
32552200-9 Fjernskrivere
32552300-0 Koblingsapparater til telefoni eller telegrafi
32552310-3 Digitale telefoncentraler
32552320-6 Multipleksere til telefoncentraler
32552330-9 Telefonkoblingsapparater
32552400-1 Apparater til lavfrekvenssignalomsætning
32552410-4 Modemer
32552420-7 Frekvensomsætter
32552430-0 Kodningsudstyr
32552500-2 Teletekstudstyr
32552510-5 Teledata-terminaler
32552520-8 Telexudstyr
32552600-3 Dørtelefoner
32553000-4 Dele til elektriske apparater til telefoni eller telegrafi
32560000-6 Lysledermaterialer
32561000-3 Lyslederforbindelser
32562000-0 Optiske fiberkabler
32562100-1 Optiske fiberkabler, til informationsoverførsel
32562200-2 Optiske telekommunikationskabler
32562300-3 Optiske fiberkabler til transmission af data
32570000-9 Kommunikationsudstyr
32571000-6 Kommunikationsinfrastruktur
32572000-3 Kommunikationskabel
32572100-4 Kommunikationskabel med multiple elektriske ledere
32572200-5 Kommunikationskabel med koaksiale ledere
32572300-6 Kommunikationskabel til specielle anvendelser
32573000-0 Kommunikationsbetjeningssystem
32580000-2 Dataudstyr
32581000-9 Datakommunikationsudstyr
32581100-0 Datatransmissionskabel
32581110-3 Datatransmissionskabel med multiple elektriske ledere
32581120-6 Datatransmissionskabel med koaksiale ledere
32581130-9 Datatransmissionskabel til specielle anvendelser
32581200-1 Telefaxudstyr
32581210-4 Tilbehør og komponenter til telefaxudstyr
32582000-6 Databærere
32583000-3 Data- og stemmebærere
32584000-0 Databærende medier