Divisions / Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal) 315

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)

Code Name
38100000-6 Navigacijski in meteorološki instrumenti
38110000-9 Navigacijski instrumenti
38111000-6 Oprema za ugotavljanje smeri
38111100-7 Kompasi
38111110-0 Dodatki za kompas
38112000-3 Sekstanti
38112100-4 Globalni sistem navigacije in pozicioniranja (GPS ali enakovredno)
38113000-0 Sonarji
38114000-7 Globinomeri
38115000-4 Radarske naprave
38115100-5 Oprema za radarski nadzor
38120000-2 Meteorološki instrumenti
38121000-9 Anemometri
38122000-6 Barometri
38123000-3 Merilci padavin ali izhlapevanja
38124000-0 Naprave z radijsko sondo
38125000-7 Merilci padavin (dežja)
38126000-4 Naprave za opazovanje površja
38126100-5 Naprave za merjenje padavin ali izhlapevanja na površju
38126200-6 Naprave za merjenje sončnega sevanja na površju
38126300-7 Naprave za merjenje temperature ali vlažnosti na površju
38126400-8 Naprave za merjenje hitrosti vetra na površju
38127000-1 Vremenske postaje
38128000-8 Dodatki za meteorološke instrumente
38200000-7 Geološki in geofizikalni instrumenti
38210000-0 Geološki kompasi
38220000-3 Naprave za geološke prospekcije
38221000-0 Geografski informacijski sistem (GIS ali enakovredno)
38230000-6 Geofizikalni instrumenti za merjenje elektromagnetizma
38240000-9 Geofizikalni instrumenti za merjenje težnosti
38250000-2 Indukcijsko polarizacijski (IP) geofizikalni instrumenti
38260000-5 Magnetometer (geofizikalni instrumenti)
38270000-8 Geofizikalni instrumenti za merjenje upornosti
38280000-1 Gravimetri
38290000-4 Geodetski, hidrografski, oceanografski in hidrološki instrumenti in naprave
38291000-1 Daljinomeri
38292000-8 Hidrografski instrumenti
38293000-5 Seizmografska oprema
38294000-2 Teodoliti
38295000-9 Oprema za topografijo
38296000-6 Geodetski instrumenti
38300000-8 Merilni instrumenti
38310000-1 Precizne tehtnice
38311000-8 Elektronske lestvice in dodatki
38311100-9 Elektronske analitične tehtnice
38311200-0 Elektronske tehnične tehtnice
38311210-3 Uteži za umerjanje
38320000-4 Mize za risanje načrtov
38321000-1 Stroji za risanje načrtov
38322000-8 Pantografi
38323000-5 Merila z nonijem
38330000-7 Ročni instrumenti za merjenje dolžine
38331000-4 Naprave v obliki črke L ali T za preverjanje pravih kotov
38340000-0 Instrumenti za merjenje količin
38341000-7 Aparati za merjenje sevanja
38341100-8 Naprave za zapisovanje elektronskih žarkov
38341200-9 Dozimetri sevanja
38341300-0 Instrumenti za merjenje električnih veličin
38341310-3 Ampermetri
38341320-6 Voltmetri
38341400-1 Geigerjevi števci
38341500-2 Naprave za spremljanje in nadzorovanje kontaminacije
38341600-3 Monitorji sevanja
38342000-4 Osciloskopi
38342100-5 Oscilografi
38343000-1 Oprema za nadzorovanje napak
38344000-8 Naprave za spremljanje in nadzorovanje onesnaženosti
38400000-9 Instrumenti za preverjanje fizikalnih značilnosti
38410000-2 Instrumenti za merjenje
38411000-9 Hidrometri
38412000-6 Termometri
38413000-3 Pirometri
38414000-0 Higrometri
38415000-7 Psihrometri
38416000-4 PH metri
38417000-1 Termočleni
38418000-8 Kalorimetri
38420000-5 Instrumenti za merjenje pretoka, nivoja in tlaka tekočin in plinov
38421000-2 Aparati za merjenje pretoka
38421100-3 Števci za vodo
38421110-6 Merilniki pretoka
38422000-9 Oprema za merjenje nivoja
38423000-6 Oprema za merjenje tlaka
38423100-7 Naprave za merjenje tlaka
38424000-3 Oprema za merjenje in kontrolo
38425000-0 Oprema za mehaniko tekočin
38425100-1 Manometri
38425200-2 Viskozimetri
38425300-3 Indikatorji globine
38425400-4 Naprave za oceno sestave
38425500-5 Naprave za oceno moči
38425600-6 Piknometri
38425700-7 Instrumenti za merjenje površinske napetosti
38425800-8 Denzitometri
38426000-7 Kulonometri
38427000-4 Fluxmetri
38428000-1 Reometri
38429000-8 Rotametri
38430000-8 Aparati za odkrivanje in analizo
38431000-5 Aparati za odkrivanje
38431100-6 Aparati za odkrivanje plina
38431200-7 Aparati za javljanje dima
38431300-8 Aparati za odkrivanje napak
38432000-2 Aparati za analizo
38432100-3 Aparati za analizo plina
38432200-4 Kromatografi
38432210-7 Plinski kromatografi
38432300-5 Aparati za analizo dima
38433000-9 Spektrometri
38433100-0 Spektrometer mase
38433200-1 Oprema za merjenje emisij
38433210-4 Spektrometer emisij
38433300-2 Spektralni analizator
38434000-6 Analizatorji
38434100-7 Aparati za analizo raztezanja
38434200-8 Aparati za merjenje jakosti zvoka
38434210-1 Sonometri
38434220-4 Merilci hitrosti zvoka
38434300-9 Aparati za merjenje hrupa
38434310-2 Merilec jakosti zvoka
38434400-0 Aparati za analizo vibracij
38434500-1 Aparati za biokemične analize
38434510-4 Citometri
38434520-7 Aparati za analizo krvi
38434530-0 Aparati za analizo mleka
38434540-3 Biomedicinska oprema
38434550-6 Aparati za štetje krvnih celic
38434560-9 Aparati za analize v kemiji
38434570-2 Aparati za analizo v hematologiji
38434580-5 Aparati za analizo imunske reakcije
38435000-3 Aparati za ugotavljanje tekočin
38436000-0 Stresalniki in dodatki
38436100-1 Mehanski stresalniki
38436110-4 Posoda za erlenmajerice za stresalnike
38436120-7 Objemke za erlenmajerice za stresalnike
38436130-0 Stojala za lije ločnike
38436140-3 Ogrodje za objemke za erlenmajerice za stresalnike
38436150-6 Stojalo za petrijevke za stresalnike
38436160-9 Stojalo za epruvete za stresalnike
38436170-2 Prilagojevalnik za posode za stresalnike
38436200-2 Vrteči se izparilniki
38436210-5 Varnostna plast za vrteče se izparilnike
38436220-8 Senzor vrelišča za vrteče se izparilnike
38436230-1 Regulator tlaka za vrteče se izparilnike
38436300-3 Inkubacijski stresalniki
38436310-6 Grelne plošče (laboratorijske)
38436320-9 Grelne plošče za posode
38436400-4 Magnetni stresalniki
38436410-7 Regulatorji toplote za mehanične stresalnike z grelnimi ploščami
38436500-5 Mehanski mešalniki
38436510-8 Pogonski motorji za nože pri mehanskih mešalnikih
38436600-6 Potopni homogenizatorji
38436610-9 Instrumenti za razprševanje pri potopnih homogenizatorjih
38436700-7 Ultrazvočni drobilci
38436710-0 Sonde za ultrazvočne drobilce
38436720-3 Pretvorniki za ultrazvočne kopeli
38436730-6 Komore za neprestan pretok pri ultrazvočnih drobilcih
38436800-8 Homogenizator z vrtečim se nožem
38437000-7 Laboratorijske pipete in dodatki
38437100-8 Pipete
38437110-1 Vrhovi pipet
38437120-4 Stojala za pipete
38500000-0 Aparati za preverjanje in preskušanje
38510000-3 Mikroskopi
38511000-0 Elektronski mikroskopi
38511100-1 Vrstični elektronski mikroskopi
38511200-2 Presevni elektronski mikroskopi
38512000-7 Ionski in molekularni mikroskopi
38512100-8 Ionski mikroskopi
38512200-9 Molekularni mikroskopi
38513000-4 Invertni in metalurški mikroskopi
38513100-5 Invertni mikroskopi
38513200-6 Metalurški mikroskopi
38514000-1 Mikroskopi s temnim poljem in vrstični tipalni mikroskopi
38514100-2 Mikroskopi s temnim poljem
38514200-3 Vrstični tipalni mikroskopi
38515000-8 Fluorescentni in polarizirajoči mikroskopi
38515100-9 Polarizirajoči mikroskopi
38515200-0 Fluorescentni mikroskopi
38516000-5 Monokularni in/ali binokularni mikroskopi z lahko sestavo
38517000-2 Akustični in projekcijski mikroskopi
38517100-3 Akustični mikroskopi
38517200-4 Projekcijski mikroskopi
38518000-9 Mikroskopi s širokim poljem, stereo mikroskopi ali mikroskopi z lomno svetlobo
38518100-0 Mikroskopi s širokim poljem
38518200-1 Stereo mikroskopi ali mikroskopi z lomno svetlobo
38519000-6 Razni deli za mikroskope
38519100-7 Svetila za mikroskope
38519200-8 Objektivi za mikroskope
38519300-9 Foto ali video pripomočki za mikroskope
38519310-2 Foto pripomočki za mikroskope
38519320-5 Video pripomočki za mikroskope
38519400-0 Avtomatizirane mizice za mikroskope
38519500-1 Nadomestne žarnice za laboratorijske mikroskope
38519600-2 Okularji, kondenzorji, kolektorji, tubusi, mizice in pokrivala za mikroskope
38519610-5 Okularji za mikroskope
38519620-8 Kondenzorji za mikroskope
38519630-1 Kolektorji za mikroskope
38519640-4 Tubusi za mikroskope
38519650-7 Mizice za mikroskope
38519660-0 Pokrivala za mikroskope
38520000-6 Skenerji
38521000-3 Merilci tlaka
38522000-0 Kromatografski skenerji
38527100-6 Dozimetri za ionizacijske prostore
38527200-7 Dozimetri
38527300-8 Dozimetrični sistemi sekundarnega standarda
38527400-9 Fantomski dozimetri
38530000-9 Difrakcijski aparati
38540000-2 Stroji in aparati za preskušanje in merjenje
38541000-9 Naprave za preskušanje možnosti spajkanja
38542000-6 Servohidravlični aparati za preskušanje
38543000-3 Javljalniki plina
38544000-0 Aparati za odkrivanje mamil
38545000-7 Kompleti za analizo plina
38546000-4 Sistem za odkrivanje eksploziva
38546100-5 Aparati za odkrivanje bomb
38547000-1 Sistem za dozimetrijo
38548000-8 Instrumenti za vozila
38550000-5 Števci
38551000-2 Energetski števci
38552000-9 Elektronski števci
38553000-6 Magnetni števci
38554000-3 Električni števci
38560000-8 Števci proizvodnje
38561000-5 Števci obratov
38561100-6 Kazalniki hitrosti za vozila
38561110-9 Tahometri
38561120-2 Taksimetri
38562000-2 Stroboskopi
38570000-1 Instrumenti in aparati za regulacijo in krmiljenje
38571000-8 Aparati za omejevanje hitrosti
38580000-4 Nemedicinska oprema, ki temelji na uporabi sevanja
38581000-1 Oprema za skeniranje prtljage
38582000-8 Oprema za rentgensko kontrolo
38600000-1 Optični instrumenti
38620000-7 Polarizirajoč material
38621000-4 Aparati iz optičnih vlaken
38622000-1 Ogledala
38623000-8 Optični filtri
38624000-5 Optična pomagala
38630000-0 Astronomski in optični instrumenti
38631000-7 Daljnogledi
38632000-4 Očala za nočno opazovanje
38633000-1 Teleskopske namerilne naprave
38634000-8 Optični mikroskopi
38635000-5 Teleskopi
38636000-2 Specialistični optični instrumenti
38636100-3 Laserji
38636110-6 Industrijski laserji
38640000-3 Naprave s tekočimi kristali
38641000-0 Periskopi
38650000-6 Fotografska oprema
38651000-3 Fotografski aparati
38651100-4 Objektivi za fotografske aparate
38651200-5 Ohišja za fotografske aparate
38651300-6 Fotografski aparati za pripravljanje tiskarskih plošč ali valjev
38651400-7 Fotografski aparati za hitro fotografijo
38651500-8 Kinematografske kamere
38651600-9 Digitalne kamere
38652000-0 Kinematografski projektorji
38652100-1 Projektorji
38652110-4 Projektorji diapozitivov
38652120-7 Video projektorji
38652200-2 Aparati za povečevanje
38652300-3 Aparati za pomanjševanje
38653000-7 Aparati za fotografske laboratorije
38653100-8 Bliskovne naprave
38653110-1 Fotografske bliskovne žarnice
38653111-8 Bliskovne kocke za fotografske namene
38653200-9 Fotografski aparati za povečevanje
38653300-0 Aparati in oprema za razvijanje filmov
38653400-1 Zasloni za projekcije
38654000-4 Oprema za mikrofilm in mikrofiš
38654100-5 Oprema za mikrofilm
38654110-8 Čitalniki za mikrofilm
38654200-6 Oprema za mikrofiš
38654210-9 Čitalniki za mikrofiš
38654300-7 Oprema za mikroobliko
38654310-0 Čitalniki za mikroobliko
38700000-2 Naprave, ki registrirajo čas, in podobne naprave; parkirne ure
38710000-5 Naprave, ki registrirajo čas
38720000-8 Naprave, ki registrirajo čas in datum
38730000-1 Parkirne ure
38731000-8 Ure na žeton
38740000-4 Procesne časovne naprave
38750000-7 Časovna prekinjala
38800000-3 Oprema za nadzor industrijskih postopkov in oprema za daljinsko upravljanje
38810000-6 Oprema za krmiljenje industrijskih procesov
38820000-9 Oprema za daljinsko krmiljenje
38821000-6 Aparati za radijsko daljinsko krmiljenje
38822000-3 Daljinsko krmiljene sirene
38900000-4 Razni instrumenti za ocenjevanje ali testiranje
38910000-7 Oprema za nadzor in testiranje higiene
38911000-4 Kompleti za ročni odvzem brisa
38912000-1 Kompleti za avtomatiziran odvzem brisa
38920000-0 Oprema za semena in krmo
38921000-7 Analizatorji žitnih zrn
38922000-4 Števci semen
38923000-1 Analizatorji krme
38930000-3 Instrumenti za merjenje vlage in vlažnosti
38931000-0 Naprave za merjenje temperature in vlažnosti
38932000-7 Naprave za merjenje vlažnosti
38940000-6 Instrumenti za merjenje jedrskega sevanja
38941000-7 Števci alfa žarkov
38942000-7 Števci alfa in beta žarkov
38943000-7 Števci beta žarkov
38944000-7 Števci beta in gama žarkov
38945000-7 Števci gama žarkov
38946000-7 Merilci kVp
38947000-7 Mikromerilci X-žarkov
38950000-9 Oprema za verižno reakcijo s polimerazo (PCR)
38951000-6 Oprema za verižno reakcijo s polimerazo v realnem času (PCR)
38960000-2 Blokada vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku
38970000-5 Raziskovalni simulator, simulator za testiranje in znanstveno-tehnični simulator