Divisions / Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) 315

Hledat
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

Code Name
38100000-6 Navigační a meteorologické přístroje
38110000-9 Navigační přístroje
38111000-6 Zařízení pro vyhledávání směru
38111100-7 Kompasy
38111110-0 Příslušenství ke kompasům
38112000-3 Sextanty
38112100-4 Globální navigační a polohovací systémy (GPS nebo ekvivalent)
38113000-0 Sonary
38114000-7 Zvukové hloubkoměry
38115000-4 Radiolokační přístroje
38115100-5 Přístroje radiolokační kontroly
38120000-2 Meteorologické nástroje
38121000-9 Anemometry
38122000-6 Barometry
38123000-3 Zařízení zaznamenávající srážky nebo vypařování
38124000-0 Radiosondy
38125000-7 Zařízení na zaznamenávání srážek
38126000-4 Zařízení na sledování povrchu
38126100-5 Zařízení na sledování srážek nebo vypařování na povrchu
38126200-6 Zařízení na sledování slunečního záření na povrchu
38126300-7 Zařízení na sledování teplot nebo vlhkosti na povrchu
38126400-8 Zařízení na sledování větru na povrchu
38127000-1 Meteorologické stanice
38128000-8 Příslušenství meteorologických zařízení
38200000-7 Geologické a geofyzikální přístroje
38210000-0 Geologické kompasy
38220000-3 Geologické průzkumné přístroje
38221000-0 Geografické informační systémy (GIS nebo ekvivalent)
38230000-6 Elektromagnetické geofyzikální přístroje
38240000-9 Geofyzikální přístroje na měření gravitace
38250000-2 Geofyzikální přístroje na měření indukované polarizace IP
38260000-5 Magnetometrické geofyzikální přístroje
38270000-8 Geofyzikální přístroje na měření odporu
38280000-1 Gravimetry
38290000-4 Výzkumné, hydrografické, oceánografické a hydrologické nástroje a přístroje
38291000-1 Telemetrické přístroje
38292000-8 Hydrografické nástroje
38293000-5 Seismická zařízení
38294000-2 Teodolity
38295000-9 Topografická zařízení
38296000-6 Zeměměřičské nástroje
38300000-8 Měřicí přístroje
38310000-1 Přesné váhy
38311000-8 Elektronické váhy a příslušenství
38311100-9 Elektronické analytické přístroje k vážení
38311200-0 Elektronické technické přístroje k vážení
38311210-3 Kalibrační váhy
38320000-4 Rýsovací stoly
38321000-1 Kreslící stroje
38322000-8 Pantografy
38323000-5 Logaritmická pravítka
38330000-7 Ruční nástroje pro měření délky
38331000-4 Měřicí úhelníky
38340000-0 Nástroje pro měření množství
38341000-7 Přístroje pro měření radiace
38341100-8 Záznamníky s elektronovým paprskem
38341200-9 Radiační dozimetry
38341300-0 Nástroje pro měření elektrických veličin
38341310-3 Ampérmetry
38341320-6 Voltmetry
38341400-1 Geigerův počítač
38341500-2 Přístroje pro kontrolu kontaminace
38341600-3 Monitory radiace
38342000-4 Osciloskopy
38342100-5 Oscilografy
38343000-1 Zařízení pro kontrolu chyb
38344000-8 Přístroje pro kontrolu znečištění
38400000-9 Nástroje pro kontrolu fyzických vlastností
38410000-2 Měřící nástroje
38411000-9 Hydrometry
38412000-6 Teploměry
38413000-3 Pyrometry
38414000-0 Hygrometry
38415000-7 Psychrometry
38416000-4 PH metry
38417000-1 Termočlánky
38418000-8 Kalorimetry
38420000-5 Nástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů
38421000-2 Zařízení pro měření průtoku
38421100-3 Vodoměry
38421110-6 Průtokoměry
38422000-9 Zařízení pro měření hladiny
38423000-6 Zařízení pro měření tlaku
38423100-7 Tlakoměry
38424000-3 Měřící a řídící zařízení
38425000-0 Kapalinové mechanické zařízení
38425100-1 Manometry
38425200-2 Viskozimetry
38425300-3 Indikátory hloubky
38425400-4 Přístroje na odhad struktury
38425500-5 Přístroje na odhad síly
38425600-6 Pyknometry
38425700-7 Přístroje na měření povrchového napětí
38425800-8 Denzitometry
38426000-7 Coulometry
38427000-4 Fluxmetry
38428000-1 Rheometry
38429000-8 Rotametry
38430000-8 Snímací a analytické aparáty
38431000-5 Snímací přístroje
38431100-6 Přístroje pro detekci plynu
38431200-7 Přístroje pro detekci kouře
38431300-8 Přístroje pro detekci závad
38432000-2 Analytické přístroje
38432100-3 Přístroje pro analýzu plynů
38432200-4 Chromatografy
38432210-7 Plynové chromatografy
38432300-5 Přístroje pro analýzu kouře
38433000-9 Spektrometry
38433100-0 Hmotnostní spektrometry
38433200-1 Zařízení pro měření emisí
38433210-4 Emisní spektrometr
38433300-2 Analyzátor spektra
38434000-6 Analyzátory
38434100-7 Expanzometry
38434200-8 Zařízení pro měření zvuku
38434210-1 Sonometry
38434220-4 Analyzátory rychlosti zvuku
38434300-9 Zařízení pro měření hluku
38434310-2 Měřič decibelů
38434400-0 Analyzátory vibrací
38434500-1 Biochemické analyzátory
38434510-4 Citometry
38434520-7 Analyzátory krve
38434530-0 Analyzátory mléka
38434540-3 Biomedikální zařízení
38434550-6 Zařízení k počítání krvinek
38434560-9 Chemický analyzátor
38434570-2 Hematologické analyzátory
38434580-5 Radioimunoanalytické přístroje
38435000-3 Přístroje pro detekci kapalin
38436000-0 Třepačky a příslušenství
38436100-1 Mechanické třepačky
38436110-4 Koš na Erlenmeyerovy baňky pro třepačky
38436120-7 Svorky na Erlenmeyerovy baňky pro třepačky
38436130-0 Stojany pro dělicí nálevky
38436140-3 Vložka do třepačky se svorkami na Erlenmayerovy baňky
38436150-6 Stojan na Petriho misku pro třepačky
38436160-9 Stojan na zkumavku pro třepačky
38436170-2 Adaptér na baňku pro třepačky
38436200-2 Rotační odpařováky
38436210-5 Ochranný kryt rotačních odpařováků
38436220-8 Snímač teploty varu pro rotační odpařováky
38436230-1 Regulátor tlaku rotačních odpařováků
38436300-3 Inkubační třepačky
38436310-6 Vyhřívací desky
38436320-9 Vyhřívací desky pro baňky
38436400-4 Magnetické třepačky
38436410-7 Termoregulátory pro mechanické třepačky s vyhřívacími deskami
38436500-5 Mechanické míchačky
38436510-8 Vrtulová míchadla pro mechanické míchačky
38436600-6 Ponorné homogenizátory
38436610-9 Disperzní přístroje pro ponorné homogenizátory
38436700-7 Ultrazvukové dezintegrátory
38436710-0 Sondy pro ultrazvukové dezintegrátory
38436720-3 Konvertory pro ultrazvukové dezintegrátory
38436730-6 Komory s kontinuálním průtokem pro ultrazvukové dezintegrátory
38436800-8 Homogenizátory s rotační čepelí
38437000-7 Laboratorní pipety a příslušenství
38437100-8 Pipety
38437110-1 Hroty pipet
38437120-4 Stojany na pipety
38500000-0 Kontrolní a zkušební přístroje
38510000-3 Mikroskopy
38511000-0 Elektronové mikroskopy
38511100-1 Snímací elektronové mikroskopy
38511200-2 Transmisní elektronový mikroskop
38512000-7 Iontové a molekulární mikroskopy
38512100-8 Iontové mikroskopy
38512200-9 Molekulární mikroskopy
38513000-4 Invertované a metalurgické mikroskopy
38513100-5 Invertované mikroskopy
38513200-6 Metalurgické mikroskopy
38514000-1 Mikroskopy s tmavým polem a skenovací sondové mikroskopy
38514100-2 Mikroskopy s tmavým polem
38514200-3 Skenovací sondové mikroskopy
38515000-8 Fluorescentní a polarizační mikroskopy
38515100-9 Polarizační mikroskopy
38515200-0 Fluorescentní mikroskopy
38516000-5 Monokulární a/nebo binokulární mikroskopy pracující se složeným světlem
38517000-2 Akustické a projekční mikroskopy
38517100-3 Akustické mikroskopy
38517200-4 Projekční mikroskopy
38518000-9 Mikroskopy se širokým zorným polem, stereomikroskopy a mikroskopy pracující s rozloženým světlem
38518100-0 Mikroskopy se širokým zorným polem
38518200-1 Stereomikroskopy a mikroskopy pracující s rozloženým světlem
38519000-6 Různé součásti mikroskopů
38519100-7 Iluminátory k mikroskopům
38519200-8 Objektivy mikroskopů
38519300-9 Foto a video doplňky k mikroskopům
38519310-2 Foto doplňky k mikroskopům
38519320-5 Video doplňky k mikroskopům
38519400-0 Automatické podstavce mikroskopů
38519500-1 Náhradní žárovky do laboratorních mikroskopů
38519600-2 Okuláry, kondenzory, kolektory, tubusy, stolky a kryty k mikroskopům
38519610-5 Okuláry mikroskopů
38519620-8 Kondenzory mikroskopů
38519630-1 Kolektory mikroskopů
38519640-4 Tubusy mikroskopů
38519650-7 Stolky mikroskopů
38519660-0 Kryty mikroskopů
38520000-6 Skenery
38521000-3 Tlakové skenery
38522000-0 Chromatografické skenery
38527100-6 Dozimetry s ionizačními komorami
38527200-7 Dozimetry
38527300-8 Sekundární standardardizační dozimetrické systémy
38527400-9 Dozimetry s fantomem
38530000-9 Difraktograf
38540000-2 Zkušební a měřící stroje
38541000-9 Zkoušečky pájivosti
38542000-6 Servo-hydraulické testovací přístroje
38543000-3 Zařízení pro detekci plynů
38544000-0 Přístroj pro detekci drog
38545000-7 Sady pro testování plynů
38546000-4 Systémy pro detekci výbušnin
38546100-5 Zařízení pro detekci bomb
38547000-1 Dozimetrické systémy
38548000-8 Nástroje pro vozidla
38550000-5 Měřiče
38551000-2 Měřiče energií
38552000-9 Elektronické měřiče
38553000-6 Magnetické měřiče
38554000-3 Elektroměry
38560000-8 Zařízení pro měření výkonu
38561000-5 Otáčkoměry
38561100-6 Rychloměry pro vozidla
38561110-9 Tachometry
38561120-2 Taxametry
38562000-2 Stroboskopy
38570000-1 Regulační a kontrolní přístroje a nástroje
38571000-8 Omezovače rychlosti
38580000-4 Zařízení založená na užití radiace, pro jiné než lékařské účely
38581000-1 Zařízení pro prosvěcování zavazadel
38582000-8 Rentgenové kontrolní zařízení
38600000-1 Optické přístroje
38620000-7 Polarizační materiál
38621000-4 Přístroje z optických vláken
38622000-1 Zrcadla
38623000-8 Optické filtry
38624000-5 Optické pomůcky
38630000-0 Astronomické a optické nástroje
38631000-7 Dalekohledy
38632000-4 Brýle na noční vidění
38633000-1 Teleskopické zaměřovače
38634000-8 Optické mikroskopy
38635000-5 Teleskopy
38636000-2 Speciální optické nástroje
38636100-3 Lasery
38636110-6 Průmyslové lasery
38640000-3 Zařízení s kapalnými krystaly
38641000-0 Periskopy
38650000-6 Fotografické vybavení
38651000-3 Fotografické přístroje
38651100-4 Objektivy
38651200-5 Těla fotografických přístrojů
38651300-6 Fotografické přístroje k přípravě tiskařských desek nebo válců
38651400-7 Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání
38651500-8 Kinematografické kamery
38651600-9 Digitální fotografické přístroje
38652000-0 Kinematografické promítací přístroje
38652100-1 Promítací přístroje
38652110-4 Promítací přístroje pro diapozitivy
38652120-7 Video projektory
38652200-2 Fotografické přístroje zvětšovací
38652300-3 Fotografické přístroje zmenšovací
38653000-7 Zařízení pro fotografické laboratoře
38653100-8 Blesky
38653110-1 Fotografické bleskové žárovky
38653111-8 Fotografické bleskové kostky
38653200-9 Fotografické zvětšovací přístroje
38653300-0 Přístroje a zařízení pro vyvolávání filmu
38653400-1 Projekční plátna
38654000-4 Mikrofilmová a mikrofišová zařízení
38654100-5 Mikrofilmová zařízení
38654110-8 Čtecí přístroje pro mikrofilmy
38654200-6 Mikrofišová zařízení
38654210-9 Čtecí přístroje pro mikrofiše
38654300-7 Zařízení pro mikroformáty
38654310-0 Čtecí přístroje pro mikroformáty
38700000-2 Časové kontrolní přístroje a podobné předměty; parkovací hodiny
38710000-5 Časové kontrolní přístroje
38720000-8 Časová počitadla
38730000-1 Parkovací hodiny
38731000-8 Hodiny pro měření poplatků
38740000-4 Procesní časovače
38750000-7 Časové vypínače
38800000-3 Zařízení pro řízení průmyslových procesů a pro dálková řízení
38810000-6 Zařízení pro řízení průmyslových procesů
38820000-9 Zařízení pro dálkové řízení
38821000-6 Rozhlasové přístroje pro dálkové řízení
38822000-3 Sirény na dálkové ovládání
38900000-4 Různé hodnotící a zkušební přístroje
38910000-7 Hygienická monitorovací a testovací zařízení
38911000-4 Soupravy pro ruční testování stěrovými tampony
38912000-1 Soupravy pro automatické testování stěrovými tampony
38920000-0 Zařízení pro kontrolu semen a krmiv
38921000-7 Analyzátory zrn
38922000-4 Počítačky semen
38923000-1 Analyzátory krmiv
38930000-3 Přístroje pro měření vlhkosti
38931000-0 Testovací přístroje teploty a vlhkosti
38932000-7 Měřiče vlhkosti
38940000-6 Přístroje na měření jaderného záření
38941000-7 Měřiče záření alfa
38942000-7 Měřiče záření alfa a beta
38943000-7 Měřiče záření beta
38944000-7 Měřiče záření beta a gama
38945000-7 Měřiče záření gama
38946000-7 Měřiče KVP
38947000-7 Rentgenové mikroanalyzátory
38950000-9 Vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR)
38951000-6 Vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) v reálném čase
38960000-2 Alkoholový imobilizér
38970000-5 Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory