Divisions / Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid) 315

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)

Code Name
38100000-6 Navigatsiooniriistad ja meteoroloogilised instrumendid
38110000-9 Navigatsiooniriistad
38111000-6 Peilimisseadmed
38111100-7 Kompassid
38111110-0 Kompassi manused
38112000-3 Sekstandid
38112100-4 Globaalsed navigatsiooni- ja positsioonimissüsteemid (GPS vms)
38113000-0 Hüdrolokaatorid
38114000-7 Kajaloodid
38115000-4 Radarseadmed
38115100-5 Radarjälgimisseadmed
38120000-2 Meteoroloogilised instrumendid
38121000-9 Anemomeetrid
38122000-6 Baromeetrid
38123000-3 Sademete või aurumise meerikud
38124000-0 Raadiosondiseadmed
38125000-7 Vihmaveemeerikud
38126000-4 Välivaatlusseadmed
38126100-5 Sademete või aurumise välivaatlusseadmed
38126200-6 Päikesekiirguse välivaatlusseadmed
38126300-7 Temperatuuri või niiskuse välivaatlusseadmed
38126400-8 Tuule välivaatlusseadmed
38127000-1 Ilmajaamad
38128000-8 Meteoroloogiliste riistade tarvikud
38200000-7 Geoloogilised ja geofüüsikalised instrumendid
38210000-0 Geoloogilised kompassid
38220000-3 Geoloogiliste uuringute seadmed
38221000-0 Geograafilise informatsiooni süsteemid (GIS vms)
38230000-6 Elektromagnetilised geofüüsikalised instrumendid
38240000-9 Geofüüsikalised gravitatsiooni mõõtmise instrumendid
38250000-2 Geofüüsikalised indutseeritud polarisatsiooni (IP) mõõtmise instrumendid
38260000-5 Geofüüsikalised magnetomeetriainstrumendid
38270000-8 Geofüüsikalised resistiivsuse mõõtmise instrumendid
38280000-1 Gravimeetrid
38290000-4 Geodeetilised, hüdrograafilised, okeanograafilised ja hüdroloogilised instrumendid ning seadmed
38291000-1 Telemeetriaaparatuur
38292000-8 Hüdrograafilised instrumendid
38293000-5 Seismoloogiainstrumendid
38294000-2 Teodoliidid
38295000-9 Topograafiainstrumendid
38296000-6 Geodeetilised instrumendid
38300000-8 Mõõteriistad
38310000-1 Täppiskaalud
38311000-8 Elektronkaalud ja manused
38311100-9 Analüütilised elektronkaalud
38311200-0 Tehnilised elektronkaalud
38311210-3 Kalibreerimiskaalud
38320000-4 Joonestuslauad
38321000-1 Joonestusmasinad
38322000-8 Pantograafid
38323000-5 Arvutuslükatid
38330000-7 Käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks
38331000-4 Nurklauad
38340000-0 Suuruste mõõtmise instrumendid
38341000-7 Kiirguse mõõtmise aparatuur
38341100-8 Elektronkiiresalvestid
38341200-9 Kiirgusdosimeetrid
38341300-0 Elektriliste suuruste mõõtmise instrumendid
38341310-3 Ampermeetrid
38341320-6 Voltmeetrid
38341400-1 Geigeri loendurid
38341500-2 Saastuse seireseadmed
38341600-3 Kiirgusseireseadmed
38342000-4 Ostsilloskoobid
38342100-5 Ostsillograafid
38343000-1 Veaseireseadmed
38344000-8 Reostuse seireseadmed
38400000-9 Instrumendid füüsikaliste näitajate kontrollimiseks
38410000-2 Mõõturid
38411000-9 Areomeetrid
38412000-6 Termomeetrid
38413000-3 Püromeetrid
38414000-0 Hügromeetrid
38415000-7 Psühromeetrid
38416000-4 PH-meetrid
38417000-1 Termopaarid
38418000-8 Kalorimeetrid
38420000-5 Instrumendid vedelike ja gaaside kulu, nivoo ja rõhu mõõtmiseks
38421000-2 Kulumõõtmisseadmed
38421100-3 Veemõõtjad
38421110-6 Voolukulumõõturid
38422000-9 Nivoomõõtmisseadmed
38423000-6 Rõhumõõtmisseadmed
38423100-7 Rõhumõõturid
38424000-3 Mõõte- ja kontrolliseadmed
38425000-0 Voolava keskkonna mehaanika seadmed
38425100-1 Manomeetrid
38425200-2 Viskosimeetrid
38425300-3 Sügavusnäidikud
38425400-4 Konstruktsiooni hindamise seadmed
38425500-5 Tugevuse hindamise seadmed
38425600-6 Püknomeetrid
38425700-7 Pindpinevusemõõturid
38425800-8 Densitomeetrid
38426000-7 Kulonmeetrid
38427000-4 Fluksmeetrid
38428000-1 Reomeetrid
38429000-8 Rotameetrid
38430000-8 Detektorid ja analüüsiseadmed
38431000-5 Detektorid
38431100-6 Gaasidetektorid
38431200-7 Suitsudetektorid
38431300-8 Rikkedetektorid
38432000-2 Analüüsiseadmed
38432100-3 Gaasianalüsaatorid
38432200-4 Kromatograafid
38432210-7 Gaaskromatograafid
38432300-5 Suitsuanalüsaatorid
38433000-9 Spektromeetrid
38433100-0 Mass-spektromeetrid
38433200-1 Emissiooni mõõteseadmed
38433210-4 Emissioonspektromeetrid
38433300-2 Spektraalanalüsaatorid
38434000-6 Analüsaatorid
38434100-7 Paisumisanalüsaatorid
38434200-8 Helimõõteseadmed
38434210-1 Sonomeetrid
38434220-4 Helikiiruse analüsaatorid
38434300-9 Müramõõteseadmed
38434310-2 Müramõõturid
38434400-0 Vibratsioonianalüsaatorid
38434500-1 Biokeemilised analüsaatorid
38434510-4 Tsütomeetrid
38434520-7 Vereanalüsaatorid
38434530-0 Piimaanalüsaatorid
38434540-3 Biomeditsiiniseadmed
38434550-6 Verelibleloendurid
38434560-9 Keemiaanalüsaatorid
38434570-2 Hematoloogiaanalüsaatorid
38434580-5 Immunoloogilised analüsaatorid
38435000-3 Vedelike detektorid
38436000-0 Loksutid ja manused
38436100-1 Mehaanilised loksutid
38436110-4 Loksutite kooniliste kolbide korvid
38436120-7 Loksutite kooniliste kolbide klambrid
38436130-0 Jaotuslehtrite alused
38436140-3 Loksutite kooniliste kolbide klambrite platvormid
38436150-6 Loksutite Petri tasside alused
38436160-9 Loksutite katseklaaside alused
38436170-2 Loksutite kolbide adapterid
38436200-2 Pöördaurustid
38436210-5 Pöördaurustite kaitsekilbid
38436220-8 Pöördaurustite keemistemperatuuri sensorid
38436230-1 Pöördaurustite rõhuregulaatorid
38436300-3 Inkubatsiooniloksutid
38436310-6 Soojendusplaadid
38436320-9 Pudelite soojendamise plaadid
38436400-4 Magnetloksutid
38436410-7 Soojendusplaadiga mehaaniliste loksutite temperatuurireguleerijad
38436500-5 Mehaanilised segistid
38436510-8 Mehaaniliste segistite pöördlabad
38436600-6 Vedeliku homogenisaatorid
38436610-9 Vedeliku homogenisaatorite hajutajad
38436700-7 Ultrahelidesintegraatorid
38436710-0 Ultrahelidesintegraatorite sondid
38436720-3 Ultrahelidesintegraatorite konverterid
38436730-6 Ultrahelidesintegraatorite pidevvoolukambrid
38436800-8 Pöördlabadega homogenisaatorid
38437000-7 Laboripipetid ja nende tarvikud
38437100-8 Pipetid
38437110-1 Pipetiotsad
38437120-4 Pipetialused
38500000-0 Kontrolli- ja katseaparatuur
38510000-3 Mikroskoobid
38511000-0 Elektronmikroskoobid
38511100-1 Skaneerivad elektronmikroskoobid
38511200-2 Transmissioon-elektronmikroskoobid
38512000-7 Ioon- ja molekulaarmikroskoobid
38512100-8 Ioonmikroskoobid
38512200-9 Molekulaarmikroskoobid
38513000-4 Invert- ja metallurgilised mikroskoobid
38513100-5 Invertmikroskoobid
38513200-6 Metallurgilised mikroskoobid
38514000-1 Reljeefvalgustus- ja skaneerimissondiga mikroskoobid
38514100-2 Reljeefvalgustusmikroskoobid
38514200-3 Skaneerimissondiga mikroskoobid
38515000-8 Luminofoor- ja polaroidmikroskoobid
38515100-9 Polaroidmikroskoobid
38515200-0 Luminofoormikroskoobid
38516000-5 Monokulaarsed ja/või binokulaarsed liitvalgusmikroskoobid
38517000-2 Akustilised ja projektsioonimikroskoobid
38517100-3 Akustilised mikroskoobid
38517200-4 Projektsioonimikroskoobid
38518000-9 Laiaväljalised, stereo- või anatoomilised valgusmikroskoobid
38518100-0 Laiaväljalised valgusmikroskoobid
38518200-1 Stereo- või anatoomilised valgusmikroskoobid
38519000-6 Mitmesugused mikroskoopide koostisosad
38519100-7 Mikroskoopide valgustusseadmed
38519200-8 Mikroskoobiobjektiivid
38519300-9 Mikroskoopide foto- või videolisaseadmed
38519310-2 Mikroskoopide fotolisaseadmed
38519320-5 Mikroskoopide videolisaseadmed
38519400-0 Mikroskoobi automatiseeritud esemelauad
38519500-1 Laborimikroskoopide tagavaralambid
38519600-2 Mikroskoopide okulaarid, kondensorid, kollektorid, tuubused, esemelauad, katted
38519610-5 Mikroskoopide okulaarid
38519620-8 Mikroskoopide kondensorid
38519630-1 Mikroskoopide kollektorid
38519640-4 Mikroskoopide tuubused
38519650-7 Mikroskoopide esemelauad
38519660-0 Mikroskoopide katted
38520000-6 Tomograafid
38521000-3 Surveskannerid
38522000-0 Kromatograafilised skannerid
38527100-6 Ionisatsioonikambriga dosimeetrid
38527200-7 Dosimeetrid
38527300-8 Teise järgu dosimeetriasüsteemid
38527400-9 Dosimeetri ekvivalendid
38530000-9 Difraktsiooniseadmed
38540000-2 Katse- ja mõõtemasinad ja -aparaadid
38541000-9 Jootetestrid
38542000-6 Servohüdraulilised katseaparaadid
38543000-3 Gaasidetektorseadmed
38544000-0 Narkootikumide avastamisseadmed
38545000-7 Gaasianalüüsikomplektid
38546000-4 Lõhkeainete detektorsüsteemid
38546100-5 Pommidetektorid
38547000-1 Dosimeetriasüsteemid
38548000-8 Instrumendid sõidukitele
38550000-5 Mõõturid
38551000-2 Energiamõõturid
38552000-9 Elektroonilised mõõturid
38553000-6 Magnetmõõturid
38554000-3 Elektriarvestid
38560000-8 Tootmisloendurid
38561000-5 Pöördeloendurid
38561100-6 Sõidukite kiirusmõõdikud
38561110-9 Tahhomeetrid
38561120-2 Taksomeetrid
38562000-2 Stroboskoobid
38570000-1 Reguleerimis- ja juhtimisseadmed ja aparaadid
38571000-8 Kiirusepiirajad
38580000-4 Kiirguse kasutusel põhinevad mittemeditsiinilised seadmed
38581000-1 Pagasi läbivalgustusseadmed
38582000-8 Röntgenkontrollseadmed
38600000-1 Optikainstrumendid
38620000-7 Polaroidmaterjal
38621000-4 Kiudoptikaaparatuur
38622000-1 Peeglid
38623000-8 Optilised filtrid
38624000-5 Optilised abivahendid
38630000-0 Astronoomia- ja optikariistad
38631000-7 Binoklid
38632000-4 Ööbinoklid
38633000-1 Teleskoopsihikud
38634000-8 Optilised mikroskoobid
38635000-5 Teleskoobid
38636000-2 Professionaalsed optikariistad
38636100-3 Laserid
38636110-6 Tööstuslaserid
38640000-3 Vedelkristallseadmed
38641000-0 Periskoobid
38650000-6 Fotograafiaseadmed
38651000-3 Kaamerad/fotoaparaadid
38651100-4 Kaamera/fotoaparaadi objektiivid
38651200-5 Kaamera/fotoaparaadi korpused
38651300-6 Trükiplaatide või -silindrite valmistamise kaamerad
38651400-7 Polaroidkaamerad/kiirpildikaamerad
38651500-8 Filmikaamerad
38651600-9 Digitaalkaamerad
38652000-0 Filmiprojektorid
38652100-1 Projektorid
38652110-4 Slaidiprojektorid
38652120-7 Videoprojektorid
38652200-2 Suurendusaparaadid
38652300-3 Vähendusaparaadid
38653000-7 Fotolaborite aparatuur
38653100-8 Välklambid
38653110-1 Plahvatusimpulsslambid
38653111-8 Täringvälgutid
38653200-9 Fotosuurendusaparaadid
38653300-0 Filmi ilmutusseadmed ja -aparatuur
38653400-1 Projektoriekraanid
38654000-4 Mikrofilmi-ja mikrofišiseadmed
38654100-5 Mikrofilmiseadmed
38654110-8 Mikrofilmilugejad
38654200-6 Mikrofišiseadmed
38654210-9 Mikrofišilugejad
38654300-7 Mikrovormiseadmed
38654310-0 Mikrovormilugejad
38700000-2 Ajaregistraatorid jms seadmed; parkimisautomaadid
38710000-5 Ajaregistraatorid
38720000-8 Ajasalvestid
38730000-1 Parkimisautomaadid
38731000-8 Žetooniautomaadid
38740000-4 Ajastusseadmed
38750000-7 Aeglülitid
38800000-3 Tööstuslike protsesside juhtimisseadmed ja kaugjuhtimisseadmed
38810000-6 Tööstuslike protsesside juhtimisseadmed
38820000-9 Kaugjuhtimisseadmed
38821000-6 Raadiokaugjuhtimisseadmed
38822000-3 Kaugjuhtimisega sireenid
38900000-4 Mitmesugused hindamis- ja testimisseadmed
38910000-7 Hügieeni järelevalve- ja testimisseadmed
38911000-4 Käsitsi tehtava tampooniproovi komplektid
38912000-1 Automatiseeritud tampooniproovi komplektid
38920000-0 Seemnete ja sööda järelevalve- ja testimisseadmed
38921000-7 Viljaanalüsaatorid
38922000-4 Seemneloendurid
38923000-1 Söödaanalüsaatorid
38930000-3 Niiskuse mõõtmise vahendid
38931000-0 Temperatuuri-niiskuse testrid
38932000-7 Niiskusmõõturid
38940000-6 Tuumasisalduse hindamise vahendid
38941000-7 Alfa-loendurid
38942000-7 Alfa-beeta-loendurid
38943000-7 Beeta-loendurid
38944000-7 Beeta-gamma-loendurid
38945000-7 Gamma-loendurid
38946000-7 KVP-meetrid
38947000-7 Röntgenkiirguse mikroanalüsaatorid
38950000-9 Polümeraasi ahelreaktsioon
38951000-6 Reaalajas polümeraasi ahelreaktsioon
38960000-2 Alkoholilukud
38970000-5 Teadusuuringute, katsete ja teadustehnika simulaatorid