Divisions / Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek) 315

Keresés
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)

Code Name
38100000-6 Navigációs és meteorológiai műszerek
38110000-9 Navigációs műszerek
38111000-6 Iránymérő berendezések
38111100-7 Iránytűk
38111110-0 Iránytűtartozékok
38112000-3 Szextáns
38112100-4 Globális navigációs és helyzetmeghatározó rendszerek (GPS vagy egyenértékű)
38113000-0 Szonárok
38114000-7 Akusztikus mélységmérők
38115000-4 Radarkészülékek
38115100-5 Lokátoros légtérellenőrző berendezések
38120000-2 Meteorológiai műszerek
38121000-9 Anemométerek
38122000-6 Barométerek
38123000-3 Csapadék- vagy párolgásmérők
38124000-0 Rádiószonda
38125000-7 Esőmérő
38126000-4 Földfelszíni megfigyelő műszerek
38126100-5 Földfelszíni csapadék- vagy párolgásmérő műszerek
38126200-6 Földfelszíni napsugárzásmérő műszerek
38126300-7 Földfelszíni hőmérséklet- vagy páratartalom-mérő műszerek
38126400-8 Földfelszíni szélmérő műszerek
38127000-1 Meteorológiai állomások
38128000-8 Meteorológiai eszközök tartozékai
38200000-7 Geológiai és geofizikai eszközök
38210000-0 Földtani iránytű
38220000-3 Földtani kutatóberendezések
38221000-0 Földrajzi információs rendszerek (GIS vagy vele egyenértékű)
38230000-6 Elektromágneses geofizikai eszközök
38240000-9 Geofizikai műszerek gravitáció mérésére
38250000-2 Geofizikai műszerek indukált polarizáció mérésére
38260000-5 Geofizikai műszerek a mágneses tér vizsgálatára
38270000-8 Geofizikai műszerek ellenállás mérésére
38280000-1 Graviméterek
38290000-4 Földmérő, hidrográfiai, oceanográfiai és hidrológiai műszerek és berendezések
38291000-1 Távolságmérő készülékek
38292000-8 Hidrográfiai műszerek
38293000-5 Szeizmológiai mérőberendezés
38294000-2 Teodolitok
38295000-9 Topográfiai mérőberendezés
38296000-6 Földmérő műszerek
38300000-8 Mérőeszközök
38310000-1 Precíziós mérlegek
38311000-8 Elektronikus mérlegek és tartozékok
38311100-9 Elektronikus analitikai mérlegek
38311200-0 Elektronikus technikai mérlegek
38311210-3 Kalibrálósúlyok
38320000-4 Rajzasztalok
38321000-1 Rajzgépek
38322000-8 Pantográfok
38323000-5 Logarlécek
38330000-7 Kézi hosszúságmérő műszerek
38331000-4 Derékszögű vonalzók
38340000-0 Mennyiségmérő műszerek
38341000-7 Sugárzásmérő készülékek
38341100-8 Elektronsugaras adatrögzítők
38341200-9 Sugárzási dózismérő műszerek
38341300-0 Árammennyiség-mérő műszerek
38341310-3 Ampermérők
38341320-6 Voltmérők
38341400-1 Geiger–Müller-számlálók
38341500-2 Szennyeződésjelző műszerek
38341600-3 Sugárzásfigyelő monitorok
38342000-4 Oszcilloszkópok
38342100-5 Oszcillográfok
38343000-1 Hibafigyelő berendezések
38344000-8 Szennyezésfigyelő készülékek
38400000-9 Fizikai jellemzők ellenőrzésére szolgáló műszerek
38410000-2 Mérőkészülékek
38411000-9 Hidrométerek
38412000-6 Hőmérsékletmérők
38413000-3 Pirométerek
38414000-0 Higrométerek
38415000-7 Pszichrométerek
38416000-4 PH-mérők
38417000-1 Termoelemek
38418000-8 Kaloriméterek
38420000-5 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének és nyomásának mérésére szolgáló műszerek
38421000-2 Áramlásmérő berendezések
38421100-3 Vízmérő órák
38421110-6 Áramlásmérők
38422000-9 Szintmérő berendezések
38423000-6 Nyomásmérő berendezések
38423100-7 Nyomásmérők
38424000-3 Mérő- és ellenőrző berendezések
38425000-0 Áramlástani felszerelések
38425100-1 Manométer
38425200-2 Viszkoziméter
38425300-3 Mélységmérő
38425400-4 Szerkezetvizsgáló készülék
38425500-5 Szilárdságvizsgáló készülék
38425600-6 Piknométer
38425700-7 Felületifeszültség-mérő eszközök
38425800-8 Denzitométer
38426000-7 Voltaméter
38427000-4 Fluxusmérő
38428000-1 Reométer
38429000-8 Rotaméterek
38430000-8 Észlelő- és analizálóberendezések
38431000-5 Észlelőkészülékek
38431100-6 Gázérzékelő készülékek
38431200-7 Füstérzékelő készülékek
38431300-8 Hibakereső készülékek
38432000-2 Analitikai műszerek
38432100-3 Gázanalizáló berendezések
38432200-4 Kromatográfok
38432210-7 Gázkromatográfok
38432300-5 Füstanalizáló berendezések
38433000-9 Spektrométerek
38433100-0 Tömegspektrométer
38433200-1 Emissziómérő berendezések
38433210-4 Emissziós spektrométer
38433300-2 Színképelemző
38434000-6 Analizátorok
38434100-7 Tágulásanalizátor
38434200-8 Hangerősségmérő berendezések
38434210-1 Szonométer
38434220-4 Hangsebesség-analizátor
38434300-9 Zajszintmérő berendezések
38434310-2 Decibelmérő eszköz
38434400-0 Rezgésanalizátorok
38434500-1 Biokémiai analizátorok
38434510-4 Citométerek
38434520-7 Véranalizátorok
38434530-0 Tejanalizátorok
38434540-3 Orvosbiológiai berendezések
38434550-6 Vérsejtszámlálók
38434560-9 Kémiai analizátorok
38434570-2 Hematológiai analizátorok
38434580-5 Immunmeghatározó analizátorok
38435000-3 Folyadékérzékelő berendezések
38436000-0 Rázógépek és tartozékok
38436100-1 Mechanikus rázógépek
38436110-4 Feltét Erlenmeyer-lombikokhoz, rázógépekre
38436120-7 Rögzítőköröm Erlenmeyer-lombikhoz, rázógépekre
38436130-0 Választótölcsér-rázóasztal
38436140-3 Perforált lap Erlenmeyer-lombikokat rögzítő körmök felszereléséhez, rázógépekre
38436150-6 Rázótálca petricsészéhez
38436160-9 Kémcsőrázó feltét rázógépekhez
38436170-2 Adapter lombikokhoz, rázógépekre
38436200-2 Rotációs bepárlók
38436210-5 Védőernyő rotációs bepárlókhoz
38436220-8 Forráspont-érzékelő rotációs bepárlókhoz
38436230-1 Nyomásszabályozó rotációs bepárlókhoz
38436300-3 Inkubátor-rázógépek
38436310-6 Fűtőlapok
38436320-9 Lombikfűtő lapok
38436400-4 Mágneses rázógépek
38436410-7 Hőszabályozók fűthető mechanikus rázógépekhez
38436500-5 Mechanikus keverők
38436510-8 Keverőlapátok mechanikus keverőkhöz
38436600-6 Bemerülő homogenizátorok
38436610-9 Diszpergáló szerszámok bemerülő homogenizátorokhoz
38436700-7 Ultrahangos dezintegrátorok
38436710-0 Szondák ultrahangos dezintegrátorhoz
38436720-3 Átalakítók ultrahangos dezintegrátorhoz
38436730-6 Folyamatos áramlású kamrák ultrahangos dezintegrátorhoz
38436800-8 Homogenizátorok forgó lapáttal
38437000-7 Laboratóriumi pipetták és tartozékok
38437100-8 Pipetták
38437110-1 Pipettahegy
38437120-4 Pipettaállványok
38500000-0 Ellenőrző és tesztelőkészülékek
38510000-3 Mikroszkópok
38511000-0 Elektronmikroszkópok
38511100-1 Pásztázó elektronmikroszkópok
38511200-2 Átvilágító elektronmikroszkópok
38512000-7 Ion- és molekuláris mikroszkópok
38512100-8 Ionmikroszkópok
38512200-9 Molekuláris mikroszkópok
38513000-4 Inverz és fémmikroszkópok
38513100-5 Inverz mikroszkópok
38513200-6 Fémmikroszkópok
38514000-1 Sötétlátóteres és pásztázószondás mikroszkópok
38514100-2 Sötétlátóteres mikroszkópok
38514200-3 Pásztázószondás mikroszkópok
38515000-8 Fluoreszcens és polarizációs mikroszkópok
38515100-9 Polarizációs mikroszkópok
38515200-0 Fluoreszcens mikroszkópok
38516000-5 Monokuláris és binokuláris összetett fénymikroszkópok
38517000-2 Akusztikus és vetítő mikroszkópok
38517100-3 Akusztikus mikroszkópok
38517200-4 Vetítő mikroszkópok
38518000-9 Széles látószögű, sztereó fénymikroszkópok
38518100-0 Széles látószögű mikroszkópok
38518200-1 Sztereó fénymikroszkópok
38519000-6 Különféle mikroszkópalkatrészek
38519100-7 Megvilágítóegységek mikroszkóphoz
38519200-8 Mikroszkópobjektívek
38519300-9 Kép- vagy videocsatlakozók mikroszkópokhoz
38519310-2 Képcsatlakozók mikroszkópokhoz
38519320-5 Videocsatlakozók mikroszkópokhoz
38519400-0 Automatizált mikroszkópasztal
38519500-1 Csereizzó laboratóriumi mikroszkóphoz
38519600-2 Szemlencsék, kondenzorlencsék, kollektorlencsék, csövek, tárgyasztalok és porvédő huzatok mikroszkópokhoz
38519610-5 Szemlencsék mikroszkópokhoz
38519620-8 Kondenzorlencsék mikroszkópokhoz
38519630-1 Kollektorlencsék mikroszkópokhoz
38519640-4 Csövek mikroszkópokhoz
38519650-7 Mikroszkópasztalok
38519660-0 Porvédő huzatok mikroszkópokhoz
38520000-6 Szkennerek
38521000-3 Nyomásszkennerek
38522000-0 Kromatográfiás szkennerek
38527100-6 Dózismérő ionizációs kamrához
38527200-7 Dózismérő műszerek
38527300-8 Másodlagos standard dózismérő rendszerek
38527400-9 Fantomos dózismérő műszerek
38530000-9 Diffrakciós műszer
38540000-2 Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre
38541000-9 Lágyforraszthatóság-vizsgáló berendezések
38542000-6 Szervohidraulikus vizsgálóberendezés
38543000-3 Gázérzékelő berendezések
38544000-0 Kábítószer-érzékelő készülékek
38545000-7 Gázellenőrző berendezés
38546000-4 Robbanóanyag-észlelő készülékek
38546100-5 Bombadetektorok
38547000-1 Dózismérő rendszer
38548000-8 Műszerek járművekhez
38550000-5 Mérőműszerek
38551000-2 Energiamérő műszerek
38552000-9 Elektronikus mérőműszerek
38553000-6 Mágneses mérőműszerek
38554000-3 Villamosságmérők
38560000-8 Teljesítményszámlálók
38561000-5 Fordulatszámlálók
38561100-6 Sebességjelző járművekhez
38561110-9 Tachométerek
38561120-2 Taxiórák
38562000-2 Stroboszkópok
38570000-1 Szabályozó és ellenőrző műszerek és készülékek
38571000-8 Sebességkorlátozók
38580000-4 Sugárzás felhasználásán alapuló nem gyógyászati berendezések
38581000-1 Poggyászátvilágító berendezések
38582000-8 Röntgensugár használatán alapuló ellenőrző berendezések
38600000-1 Optikai műszerek
38620000-7 Polarizáló anyag
38621000-4 Száloptikai berendezések
38622000-1 Tükrök
38623000-8 Optikai szűrők
38624000-5 Optikai segédeszközök
38630000-0 Asztronómiai és optikai műszerek
38631000-7 Binokuláris távcsövek
38632000-4 Éjjellátó távcsövek
38633000-1 Optikai irányzékok
38634000-8 Optikai mikroszkópok
38635000-5 Teleszkópok
38636000-2 Speciális optikai műszerek
38636100-3 Lézerek
38636110-6 Ipari lézerek
38640000-3 Folyadékkristályos készülékek
38641000-0 Periszkópok
38650000-6 Fényképészeti berendezések
38651000-3 Fényképezőgépek
38651100-4 Fényképezőgép-lencsék
38651200-5 Fényképezőgépházak
38651300-6 Fényképezőgépek nyomólemez vagy nyomóhenger készítésére
38651400-7 Azonnal előhívó (polaroid) fényképezőgépek
38651500-8 Filmfelvevő kamerák
38651600-9 Digitális fényképezőgépek
38652000-0 Mozgóképvetítő gépek
38652100-1 Vetítőgépek
38652110-4 Diavetítő gépek
38652120-7 Videovetítő gépek
38652200-2 Nagyítók
38652300-3 Kicsinyítők
38653000-7 Fényképészeti laboratóriumi berendezések
38653100-8 Villanófények (vaku)
38653110-1 Fényképészeti villanólámpák (vakuk)
38653111-8 Fényképészeti vakukockák
38653200-9 Fényképészeti nagyítók
38653300-0 Filmelőhívó készülékek és berendezések
38653400-1 Vetítővásznak
38654000-4 Mikrofilm- és mikrofiche-készülékek
38654100-5 Mikrofilmkészülékek
38654110-8 Mikrofilm-leolvasó készülékek
38654200-6 Mikrofiche-készülékek
38654210-9 Mikrofiche-leolvasó készülékek
38654300-7 Mikrofotokópia-készülékek
38654310-0 Mikrofotokópia-leolvasó készülékek
38700000-2 Időpont-regisztráló és hasonló készülékek; parkolóórák
38710000-5 Időpont-regisztráló készülékek
38720000-8 Időpontrögzítő készülékek
38730000-1 Parkolóórák
38731000-8 Zsetonos mérőórák
38740000-4 Folyamatszabályozó órák
38750000-7 Időkapcsolók
38800000-3 Ipari folyamatirányítási készülékek és távirányító berendezések
38810000-6 Ipari folyamatirányítási készülékek
38820000-9 Távirányító berendezések
38821000-6 Rádiós távirányító berendezések
38822000-3 Távirányítású szirénák
38900000-4 Különféle értékelő- vagy vizsgálóeszközök
38910000-7 Eszközök higiénia megfigyelésére és vizsgálatára
38911000-4 Kézi kenetminta-vételi készlet
38912000-1 Automatizált kenetminta-vételi készlet
38920000-0 Eszközök vetőmagokhoz és takarmányhoz
38921000-7 Gabonaanalizátorok
38922000-4 Magszámlálók
38923000-1 Takarmányanalizátorok
38930000-3 Páratartalom- és nedvességmérő eszközök
38931000-0 Hőmérséklet- és páratartalom-ellenőrző készülékek
38932000-7 Nedvességmérők
38940000-6 Nukleáris elemző eszközök
38941000-7 Alfa-számlálók
38942000-7 Alfa-béta-számlálók
38943000-7 Béta-számlálók
38944000-7 Béta-gamma-számlálók
38945000-7 Gamma-számlálók
38946000-7 KVP-mérők (csúcsfeszültségmérők)
38947000-7 Röntgen-mikroanalizátorok
38950000-9 Polimeráz láncreakció (PCR)
38951000-6 Valós idejű polimeráz láncreakció (PCR)
38960000-2 Indításgátló alkoholszonda
38970000-5 Kutatási, tesztelési és tudományos-műszaki szimulátor