Divisions / Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) 315

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)

Code Name
38100000-6 Navigoinnissa ja meteorologiassa käytettävät välineet
38110000-9 Suuntimislaitteet
38111000-6 Suunnistusvälineet
38111100-7 Kompassit
38111110-0 Kompassitarvikkeet
38112000-3 Sekstantit
38112100-4 Maailmanlaajuiset paikannusjärjestelmät (GPS tai vastaavat)
38113000-0 Ääniluotaimet
38114000-7 Kaikuluotaimet
38115000-4 Tutkat
38115100-5 Tutkavalvontalaitteet
38120000-2 Meteorologiassa käytettävät laitteet
38121000-9 Tuulennopeusmittarit
38122000-6 Ilmapuntarit
38123000-3 Sadannan tai haihdunnan rekisteröintilaitteet
38124000-0 Kaikuluotauslaitteet
38125000-7 Rekisteröivät sademittarit
38126000-4 Pintasäähavaintolaitteet
38126100-5 Sadannan tai haihdunnan pintahavainnointilaitteet
38126200-6 Auringonsäteilyn pintahavainnointilaitteet
38126300-7 Lämpötilan tai kosteuden pintahavainnointilaitteet
38126400-8 Tuulen pintahavainnointilaitteet
38127000-1 Sääasemat
38128000-8 Meteorologisten välineiden lisävarusteet
38200000-7 Geologiassa ja geofysiikassa käytettävät välineet
38210000-0 Geologiset kompassit
38220000-3 Maaperän luonnonvarojen etsintälaitteet
38221000-0 Paikkatietojärjestelmät (GIS tai vastaavat)
38230000-6 Geofysiikassa käytettävät sähkömagneettiset välineet
38240000-9 Geofysiikassa käytettävät painovoimalaitteet
38250000-2 Geofysiikassa käytettävät IP-laitteet
38260000-5 Geofysiikassa käytettävät magnetometrivälineet
38270000-8 Geofysiikassa käytettävät vastusmittauslaitteet
38280000-1 Gravimetrit
38290000-4 Maanmittauksessa, hydrografiassa, merentutkimuksessa ja hydrologiassa käytettävät välineet ja laitteet
38291000-1 Kaukomittauslaitteet
38292000-8 Hydrografiassa käytettävät laitteet
38293000-5 Seismisen tutkimuksen laitteet
38294000-2 Teodoliitit
38295000-9 Topografiassa käytettävät laitteet
38296000-6 Maanmittauslaitteet
38300000-8 Mittalaitteet
38310000-1 Tarkkuusvaa'at
38311000-8 Elektroniset vaa'at ja tarvikkeet
38311100-9 Elektroniset analyysivaa'at
38311200-0 Elektroniset tekniset vaa'at
38311210-3 Kalibrointipunnukset
38320000-4 Piirustuspöydät
38321000-1 Piirustuslaitteet
38322000-8 Pantografit
38323000-5 Laskuviivaimet
38330000-7 Käsikäyttöiset pituusmittausvälineet
38331000-4 Kulmamittaimet
38340000-0 Määränmittausvälineet
38341000-7 Säteilyn mittauslaitteet
38341100-8 Kuvaputkikamerat
38341200-9 Säteilyannosmittarit
38341300-0 Sähkösuureiden mittausvälineet
38341310-3 Ampeerimittarit
38341320-6 Jännitemittarit
38341400-1 Geigermittarit
38341500-2 Kontaminaation valvontalaitteet
38341600-3 Säteilyvalvontalaitteet
38342000-4 Oskilloskoopit
38342100-5 Oskillografit
38343000-1 Virhetarkkailulaitteet
38344000-8 Saastevalvontalaitteet
38400000-9 Fysikaalisten ominaisuuksien mittausvälineet
38410000-2 Mittausvälineet
38411000-9 Areometrit
38412000-6 Lämpömittarit
38413000-3 Pyrometrit
38414000-0 Hygrometrit
38415000-7 Psykrometrit
38416000-4 PH-mittarit
38417000-1 Lämpöparit
38418000-8 Kalorimetrit
38420000-5 Nesteiden tai kaasujen virtaus-, pinnankorkeus- ja painemittarit
38421000-2 Virtauksen mittauslaitteet
38421100-3 Vesimittarit
38421110-6 Virtaamamittarit
38422000-9 Pinnankorkeuden mittauslaitteet
38423000-6 Paineen mittauslaitteet
38423100-7 Painemittarit
38424000-3 Mittaus- ja ohjauslaitteet
38425000-0 Hydromekaniikassa käytettävät välineet
38425100-1 Manometrit
38425200-2 Viskosimetrit
38425300-3 Syvyysmittarit
38425400-4 Rakenteen arviointilaitteet
38425500-5 Lujuuden arviointilaitteet
38425600-6 Pyknometrit
38425700-7 Pintajännityksen mittauslaitteet
38425800-8 Densitometrit
38426000-7 Varausmittarit
38427000-4 Vuomittarit
38428000-1 Reometrit
38429000-8 Rotametrit
38430000-8 Ilmaisimet ja analyysilaitteet
38431000-5 Ilmaisinlaitteet
38431100-6 Kaasunilmaisimet
38431200-7 Savunilmaisimet
38431300-8 Vianilmaisimet
38432000-2 Analyysilaitteet
38432100-3 Kaasuanalyysilaitteet
38432200-4 Kromatografit
38432210-7 Kaasukromatografit
38432300-5 Savuanalyysilaitteet
38433000-9 Spektrometrit
38433100-0 Massaspektrometri
38433200-1 Emissiomittauslaitteet
38433210-4 Emissiospektrometri
38433300-2 Spektrianalysaattori
38434000-6 Analysaattorit
38434100-7 Venymäanalysaattorit
38434200-8 Äänenmittauslaitteet
38434210-1 Sonometrit
38434220-4 Äänennopeusanalysaattorit
38434300-9 Melunmittauslaitteet
38434310-2 Desibelimittari
38434400-0 Värähtelyanalysaattorit
38434500-1 Biokemialliset analysaattorit
38434510-4 Solumittauslaitteet
38434520-7 Verianalyysilaitteet
38434530-0 Maitoanalysaattorit
38434540-3 Biolääketieteelliset laitteet
38434550-6 Verisolulaskurit
38434560-9 Kemialliset analysaattorit
38434570-2 Verianalysaattorit
38434580-5 Immuunimääritysanalysaattorit
38435000-3 Nesteilmaisimet
38436000-0 Ravistimet ja lisävarusteet
38436100-1 Mekaaniset ravistimet
38436110-4 Erlenmeyerkolvikori ravistimeen
38436120-7 Erlenmeyerkolvipidikkeet ravistimeen
38436130-0 Erotussuppilotelineet
38436140-3 Erlenmeyerkolvipidikkeiden alusta ravistimeen
38436150-6 Petrimaljateline ravistimeen
38436160-9 Koeputkiteline ravistimeen
38436170-2 Kolvisovite ravistimeen
38436200-2 Pyörivät haihduttimet
38436210-5 Suojalevy pyörivään haihduttimeen
38436220-8 Kiehumalämpötila-anturi pyörivään haihduttimeen
38436230-1 Paineensäädin pyörivään haihduttimeen
38436300-3 Inkubointiravistimet
38436310-6 Lämpölevyt (laboratorio)
38436320-9 Lämpölevyt kolveja varten
38436400-4 Magneettiravistimet
38436410-7 Lämpölevyllä varustettujen mekaanisten ravistimien lämmönsäätimet
38436500-5 Mekaaniset sekoittimet
38436510-8 Siipipumput mekaaniseen sekoittimeen
38436600-6 Immersiohomogenisaattorit
38436610-9 Dispersiolaitteet immersiohomogenisaattoriin
38436700-7 Ultraäänihienontimet
38436710-0 Koettimet ultraäänihienontimeen
38436720-3 Konvertterit ultraäänihienontimeen
38436730-6 Jatkuvavirtauksiset kammiot ultraäänihienontimeen
38436800-8 Pyörivällä terällä varustetut homogenisaattorit
38437000-7 Laboratoriopipetit ja tarvikkeet
38437100-8 Pipetit
38437110-1 Pipettikärjet
38437120-4 Pipettitelineet
38500000-0 Testaus- ja koelaitteet
38510000-3 Mikroskoopit
38511000-0 Elektronimikroskoopit
38511100-1 Pyyhkäisyelektronimikroskoopit
38511200-2 Transmissioelektronimikroskooppi
38512000-7 Ioni- ja molekyylimikroskoopit
38512100-8 Ionimikroskoopit
38512200-9 Monokulaarimikroskoopit
38513000-4 Käänteis- ja metallurgiamikroskoopit
38513100-5 Käänteismikroskoopit
38513200-6 Metallurgiamikroskoopit
38514000-1 Pimeäkenttä- ja scanning probe -mikroskoopit
38514100-2 Pimeäkenttämikroskoopit
38514200-3 Scanning probe -mikroskoopit
38515000-8 Fluoresenssi- ja polarisaatiomikroskoopit
38515100-9 Polarisaatiomikroskoopit
38515200-0 Fluoresenssimikroskoopit
38516000-5 Binokulaarivalomikroskoopit
38517000-2 Akustiset ja heijastusmikroskoopit
38517100-3 Akustiset mikroskoopit
38517200-4 Heijastusmikroskoopit
38518000-9 Laajakenttä- ja stereomikroskoopit
38518100-0 Laajakenttämikroskoopit
38518200-1 Stereomikroskoopit
38519000-6 Erilaiset yhdistelmät mikroskooppeihin
38519100-7 Mikroskooppivalaisimet
38519200-8 Mikroskooppiobjektiivit
38519300-9 Mikroskooppien valo- tai videokuvauslisälaitteet
38519310-2 Mikroskooppien valokuvauslisälaitteet
38519320-5 Mikroskooppien videokuvauslisälaitteet
38519400-0 Automaattiset mikroskooppikorokkeet
38519500-1 Laboratoriomikroskooppien vaihtolamput
38519600-2 Mikroskoopin silmäosat, kokoojalinssit, kollektorit, putket, korokkeet ja suojat
38519610-5 Mikroskoopin silmäosat
38519620-8 Mikroskoopin kokoojalinssit
38519630-1 Mikroskoopin kollektorit
38519640-4 Mikroskooppiputket
38519650-7 Mikroskooppikorokkeet
38519660-0 Mikroskooppisuojat
38520000-6 Skannerit
38521000-3 Paineskannerit
38522000-0 Kromatografiset skannerit
38527100-6 Ionisaatiokammion dosimetrit
38527200-7 Dosimetrit
38527300-8 Toissijaiset vakioannosmittausjärjestelmät
38527400-9 Fantomidosimetrit
38530000-9 Diffraktiolaitteet
38540000-2 Testaus- ja mittauslaitteet
38541000-9 Juotettavuuden testauslaitteet
38542000-6 Servo-hydrauliset testauslaitteet
38543000-3 Kaasunilmaisinlaitteet
38544000-0 Huumeidenpaljastuslaitteet
38545000-7 Kaasutestaussarjat
38546000-4 Räjähteiden ilmaisinjärjestelmät
38546100-5 Pomminilmaisimet
38547000-1 Annosmittausjärjestelmä
38548000-8 Ajoneuvoissa tarvittavat välineet
38550000-5 Mittarit
38551000-2 Energiamittarit
38552000-9 Elektroniset mittarit
38553000-6 Magneettiset mittarit
38554000-3 Sähkömittarit
38560000-8 Tuotantomittarit
38561000-5 Kierroslaskurit
38561100-6 Ajoneuvojen nopeusmittarit
38561110-9 Takometrit
38561120-2 Taksimittarit
38562000-2 Stroboskoopit
38570000-1 Säätö- ja ohjauslaitteet ja -välineet
38571000-8 Nopeuden rajoitinlaitteet
38580000-4 Säteilyn käyttöön perustuva muu kuin lääketieteellinen laitteisto
38581000-1 Matkatavaroiden läpivalaisulaitteisto
38582000-8 Röntgentarkastuslaitteisto
38600000-1 Optiset instrumentit
38620000-7 Polarisoivat aineet
38621000-4 Valokuitulaitteet
38622000-1 Peilit
38623000-8 Optiset suodattimet
38624000-5 Optiset apuvälineet
38630000-0 Astronomiset ja optiset välineet
38631000-7 Kiikarit
38632000-4 Yökiikarit
38633000-1 Tähtäyskiikarit
38634000-8 Optiset mikroskoopit
38635000-5 Kaukoputket
38636000-2 Optiset erikoislaitteet
38636100-3 Laserit
38636110-6 Teollisuuslaserit
38640000-3 Nestekidelaitteet
38641000-0 Periskoopit
38650000-6 Valokuvauslaitteet
38651000-3 Kamerat
38651100-4 Kameranlinssit
38651200-5 Kameranrungot
38651300-6 Painolaattojen tai -sylinterien valmistamisessa käytettävät kamerat
38651400-7 Pikakamerat
38651500-8 Elokuvakamerat
38651600-9 Digitaalikamerat
38652000-0 Elokuvaprojektorit
38652100-1 Projektorit
38652110-4 Diaprojektorit
38652120-7 Videoprojektorit
38652200-2 Suurennuskoneet
38652300-3 Pienennyskoneet
38653000-7 Valokuvalaboratorion laitteet
38653100-8 Salamavalot
38653110-1 Salamavalolamput
38653111-8 Salamavalokuutiot
38653200-9 Valokuvaussuurennuskoneet
38653300-0 Filmin kehityslaitteet ja -välineet
38653400-1 Valkokankaat
38654000-4 Mikrofilmi- ja mikrokorttilaitteet
38654100-5 Mikrofilmilaitteet
38654110-8 Mikrofilmin lukulaitteet
38654200-6 Mikrokorttilaitteet
38654210-9 Mikrokortin lukulaitteet
38654300-7 Mikrolomakelaitteet
38654310-0 Mikrolomakkeen lukulaitteet
38700000-2 Ajanrekisteröintilaitteet ja vastaavat mittarit; pysäköintimittarit
38710000-5 Ajanrekisteröintilaitteet
38720000-8 Aikapiirturit
38730000-1 Pysäköintimittarit
38731000-8 Rahakemittarit
38740000-4 Ajastimet
38750000-7 Aikakytkimet
38800000-3 Teollisuuden prosessinohjauslaitteet ja kauko-ohjauslaitteet
38810000-6 Teollisuuden prosessinohjauslaitteet
38820000-9 Kauko-ohjauslaitteet
38821000-6 Radiokauko-ohjauslaitteet
38822000-3 Kauko-ohjaussireenilaitteet
38900000-4 Erilaiset arviointi- ja testausvälineet
38910000-7 Hygienian valvonta- ja testauslaitteisto
38911000-4 Testipakkaukset manuaalisia vanupuikkotestejä varten
38912000-1 Testipakkaukset automatisoituja vanupuikkotestejä varten
38920000-0 Siemen- ja rehulaitteistot
38921000-7 Vilja-analysaattorit
38922000-4 Siemenlaskurit
38923000-1 Rehuanalysaattorit
38930000-3 Kosteuden mittalaitteet
38931000-0 Lämpötila-kosteustesterit
38932000-7 Kosteusmittarit
38940000-6 Ydinfysikaaliset arviointivälineet
38941000-7 Alfalaskurit
38942000-7 Alfa-beetalaskurit
38943000-7 Beetalaskurit
38944000-7 Beeta-gammalaskurit
38945000-7 Gammalaskurit
38946000-7 KVP-mittarit
38947000-7 Röntgensädemikroanalysaattorit
38950000-9 Polymeraasiketjureaktiolaitteisto (PCR)
38951000-6 Tosiaikainen polymeraasiketjureaktiolaitteisto (PCR)
38960000-2 Alkolukko
38970000-5 Tekniset simulaattorit tutkimus-, testaus- ja tieteelliseen käyttöön