Divisions / Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) 315

Zoek
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

Code Name
38100000-6 Instrumenten voor navigatie en meteorologie
38110000-9 Navigatie-instrumenten
38111000-6 Peilingsuitrusting
38111100-7 Kompassen
38111110-0 Kompastoebehoren
38112000-3 Sextanten
38112100-4 Wereldwijd navigatie- en plaatsbepalingssysteem (gps of dergelijke)
38113000-0 Sonars
38114000-7 Echopeilers
38115000-4 Radarapparatuur
38115100-5 Radarbewakingsuitrusting
38120000-2 Instrumenten voor de meteorologie
38121000-9 Windmeters
38122000-6 Barometers
38123000-3 Apparaten voor het registreren van neerslag of verdamping
38124000-0 Radiopeilapparatuur
38125000-7 Regenmeters
38126000-4 Oppervlakte-observatieapparatuur
38126100-5 Apparatuur voor oppervlakte-observatie van neerslag of verdamping
38126200-6 Apparatuur voor oppervlakte-observatie van zonnestraling
38126300-7 Apparatuur voor oppervlakte-observatie van temperatuur of vochtigheid
38126400-8 Oppervlakte-observatieapparatuur voor wind
38127000-1 Weerstations
38128000-8 Toebehoren voor meteorologische instrumenten
38200000-7 Geologische en geofysische instrumenten
38210000-0 Geologische kompassen
38220000-3 Geologische prospectie-apparatuur
38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)
38230000-6 Elektromagnetische geofysische instrumenten
38240000-9 Geofysische instrumenten voor zwaartekracht
38250000-2 Geofysische instrumenten voor inductiepolarisatie (IP)
38260000-5 Geofysische instrumenten — magnetometer
38270000-8 Geofysische instrumenten — soortelijke weerstand
38280000-1 Gravimeters
38290000-4 Instrumenten en apparaten voor landmeetkunde, hydrografie, oceanografie en hydrologie
38291000-1 Telemetrieapparatuur
38292000-8 Instrumenten voor de hydrografie
38293000-5 Seismische uitrusting
38294000-2 Theodolieten
38295000-9 Topografische uitrusting
38296000-6 Instrumenten voor de landmeetkunde
38300000-8 Instrumenten voor metingen
38310000-1 Precisieweegschalen
38311000-8 Elektronische weegschalen en toebehoren
38311100-9 Elektronisch-analytische balansen
38311200-0 Elektronisch-technische balansen
38311210-3 Kalibratiegewichten
38320000-4 Tekentafels
38321000-1 Tekenmachines
38322000-8 Pantografen
38323000-5 Rekenlinialen
38330000-7 Handinstrumenten voor lengtemeting
38331000-4 Rasters
38340000-0 Instrumenten voor het meten van hoeveelheden
38341000-7 Apparatuur voor het meten van straling
38341100-8 Elektronenstraalrecorders
38341200-9 Stralingsmeters
38341300-0 Instrumenten voor het meten van elektrische hoeveelheden
38341310-3 Ampèremeters
38341320-6 Voltmeters
38341400-1 Geigertellers
38341500-2 Apparatuur voor het opsporen van besmettingen
38341600-3 Stralingsmonitoren
38342000-4 Oscilloscopen
38342100-5 Oscillografen
38343000-1 Foutencontrole-uitrusting
38344000-8 Apparatuur voor het opsporen van vervuiling
38400000-9 Instrumenten voor het controleren van fysische eigenschappen
38410000-2 Meetinstrumenten
38411000-9 Hydrometers
38412000-6 Thermometers
38413000-3 Pyrometers
38414000-0 Hygrometers
38415000-7 Psychrometers
38416000-4 PH-meters
38417000-1 Thermokoppels
38418000-8 Calorimeters
38420000-5 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
38421000-2 Debietmeetuitrusting
38421100-3 Watermeters
38421110-6 Stroommeters
38422000-9 Peilmetingstoestellen
38423000-6 Drukmeters
38423100-7 Drukmeters
38424000-3 Meet- en controle-uitrusting
38425000-0 Apparatuur voor vloeistofmechanica
38425100-1 Manometers
38425200-2 Viscosimeters
38425300-3 Diepte-indicatoren
38425400-4 Apparatuur voor structuurbeoordeling
38425500-5 Apparatuur voor sterktebeoordeling
38425600-6 Pyknometers
38425700-7 Instrumenten voor het meten van oppervlaktespanning
38425800-8 Densitometers
38426000-7 Coulometers
38427000-4 Fluxmeters
38428000-1 Reometers
38429000-8 Rotameters
38430000-8 Detectie- en analyseapparatuur
38431000-5 Detectieapparatuur
38431100-6 Gasdetectieapparatuur
38431200-7 Rookmelders
38431300-8 Foutdetectors
38432000-2 Analyseapparatuur
38432100-3 Gasanalyseapparatuur
38432200-4 Chromatografen
38432210-7 Gaschromatografen
38432300-5 Rookanalyseapparatuur
38433000-9 Spectrometers
38433100-0 Massaspectrometers
38433200-1 Uitrusting voor emissiemeting
38433210-4 Emissiespectrometers
38433300-2 Spectrumanalysatoren
38434000-6 Analysatoren
38434100-7 Expansieanalysatoren
38434200-8 Uitrusting voor geluidsmeting
38434210-1 Sonometers
38434220-4 Apparaten voor geluidssnelheidsanalyse
38434300-9 Uitrusting voor het meten van geluidshinder
38434310-2 Decibelmeter
38434400-0 Vibratieanalysatoren
38434500-1 Biochemische analysatoren
38434510-4 Cytometers
38434520-7 Bloedanalysatoren
38434530-0 Melkanalysatoren
38434540-3 Biomedische uitrusting
38434550-6 Bloedcellentellers
38434560-9 Chemieanalysatoren
38434570-2 Hematologieanalysatoren
38434580-5 Immunoassay-analysatoren
38435000-3 Apparatuur voor het detecteren van vloeistoffen
38436000-0 Schudapparaten en toebehoren
38436100-1 Schudapparaten
38436110-4 Erlenmeyerhouder voor schudapparaten
38436120-7 Erlenmeyerklemmen voor schudapparaten
38436130-0 Houders voor scheitrechters
38436140-3 Plateau voor erlenmeyerklemmen voor schudapparaten
38436150-6 Petrischaalhouder voor schudapparaten
38436160-9 Testbuishouder voor schudapparaten
38436170-2 Kolfadapter voor schudapparaten
38436200-2 Rotatieverdampers
38436210-5 Beschermplaat voor rotatieverdampers
38436220-8 Kooktemperatuursensor voor rotatieverdampers
38436230-1 Drukregelaar voor rotatieverdampers
38436300-3 Schudincubatoren
38436310-6 Verwarmingsplaten
38436320-9 Verwarmingsplaten voor kolven
38436400-4 Magnetische schudapparaten
38436410-7 Warmteregulatoren voor mechanische schudapparaten met verwarmingsplaten
38436500-5 Mechanische roerapparaten
38436510-8 Schoepen voor mechanische roerapparaten
38436600-6 Immersie-homogenisatoren
38436610-9 Dispergeer-apparatuur voor immersie-homogenisatoren
38436700-7 Ultrasone desintegratoren
38436710-0 Sondes voor ultrasone desintegrators
38436720-3 Converters voor ultrasone desintegrators
38436730-6 Continustroom-kamers voor ultrasone desintegrators
38436800-8 Homogenisatoren met roterende bladen
38437000-7 Laboratoriumpipetten en toebehoren
38437100-8 Pipetten
38437110-1 Pipet-tips
38437120-4 Pipettenstandaards
38500000-0 Controle- en testapparatuur
38510000-3 Microscopen
38511000-0 Elektronenmicroscopen
38511100-1 Aftastingselektronenmicroscopen
38511200-2 Transmissie-elektronenmicroscoop
38512000-7 Ionen- en moleculaire microscopen
38512100-8 Ionenmicroscopen
38512200-9 Monoculaire microscopen
38513000-4 Inversie- en metallurgische microscopen
38513100-5 Inversiemicroscopen
38513200-6 Metallurgische microscopen
38514000-1 Donkerveld- en rastersondemicroscopen
38514100-2 Donkerveld-microscopen
38514200-3 Rastersondemicroscopen (SPM)
38515000-8 Fluorescerende en polarisatiemiscroscopen
38515100-9 Polarisatiemicroscopen
38515200-0 Fluorescentiemicroscopen
38516000-5 Binoculaire lichtcompound-microscopen
38517000-2 Akoestische en projectiemicroscopen
38517100-3 Akoestische microscopen
38517200-4 Projectiemicroscopen
38518000-9 Breedveld-, stereo- of microdissectiemicroscopen
38518100-0 Breedveldmicroscopen
38518200-1 Stereo- of microdissectiemicroscopen
38519000-6 Diverse toebehoren voor microscopen
38519100-7 Belichters voor microscopen
38519200-8 Microscoopobjectieven
38519300-9 Foto- of video-opzetstukken voor microscopen
38519310-2 Foto-opzetstukken voor microscopen
38519320-5 Video-opzetstukken voor microscopen
38519400-0 Standaards voor computergestuurde microscoop
38519500-1 Reservelampen voor laboratoriummicroscopen
38519600-2 Oculairs, condensors, collectors, buizen, standaards en afdekhoezen voor microscoop
38519610-5 Oculairs voor microscoop
38519620-8 Condensers voor microscoop
38519630-1 Collectors voor microscoop
38519640-4 Buizen voor microscoop
38519650-7 Standaards voor microscoop
38519660-0 Afdekhoezen voor microscoop
38520000-6 Scanners
38521000-3 Drukscanners
38522000-0 Chromatografische scanners
38527100-6 Dosimeters voor ionisatiekamers
38527200-7 Dosimeters
38527300-8 Secundaire standaard dosimetersystemen
38527400-9 Fantoomdosimeters
38530000-9 Diffractieapparatuur
38540000-2 Machines en toestellen voor testen en meten
38541000-9 Apparatuur voor het testen van de soldeerbaarheid
38542000-6 Servo-hydraulische testapparatuur
38543000-3 Gasdetectie-uitrusting
38544000-0 Drugsopsporingsapparatuur
38545000-7 Gasanalysesets
38546000-4 Explosievendetectiesysteem
38546100-5 Bomdetectoren
38547000-1 Dosimetriesysteem
38548000-8 Instrumenten voor voertuigen
38550000-5 Meters
38551000-2 Energiemeters
38552000-9 Elektronische meters
38553000-6 Magnetometers
38554000-3 Elektriciteitsmeters
38560000-8 Productietellers
38561000-5 Toerentellers
38561100-6 Snelheidsmeters voor voertuigen
38561110-9 Tachometers
38561120-2 Taximeters
38562000-2 Stroboscopen
38570000-1 Instrumenten en apparatuur voor regeling en besturing
38571000-8 Snelheidsbegrenzers
38580000-4 Niet-medische stralingsapparatuur
38581000-1 Bagagescanapparatuur
38582000-8 Röntgencontroleapparatuur
38600000-1 Optische instrumenten
38620000-7 Polariserend materiaal
38621000-4 Glasvezelapparatuur
38622000-1 Spiegels
38623000-8 Optische filters
38624000-5 Optische hulpmiddelen
38630000-0 Astronomische en optische instrumenten
38631000-7 Verrekijkers
38632000-4 Nachtkijkers
38633000-1 Telescopische kijkers
38634000-8 Optische microscopen
38635000-5 Telescopen
38636000-2 Speciale optische instrumenten
38636100-3 Lasers
38636110-6 Industriële lasers
38640000-3 Lcd-toestellen
38641000-0 Periscopen
38650000-6 Foto-uitrusting
38651000-3 Camera's
38651100-4 Cameralenzen
38651200-5 Camerabody's
38651300-6 Camera's voor het vervaardigen van clichés of van drukcilinders
38651400-7 Fototoestellen voor directklaarfotografie
38651500-8 Filmcamera's
38651600-9 Digitale fototoestellen
38652000-0 Filmprojectoren
38652100-1 Projectoren
38652110-4 Diaprojectoren
38652120-7 Videoprojectietoestellen
38652200-2 Vergrotingstoestellen
38652300-3 Reduceertoestellen
38653000-7 Apparatuur voor fotolaboratoria
38653100-8 Flitsers
38653110-1 Flitslampjes
38653111-8 Flitsblokjes
38653200-9 Vergrotingsapparaten voor de fotografie
38653300-0 Apparaten en uitrusting voor het ontwikkelen van films
38653400-1 Projectieschermen
38654000-4 Apparatuur voor microfilm en microfiches
38654100-5 Microfilmuitrusting
38654110-8 Microfilmleesapparaten
38654200-6 Microfiche-uitrusting
38654210-9 Microfichelezers
38654300-7 Microvormuitrusting
38654310-0 Microvormleesapparaten
38700000-2 Tijdregistratietoestellen en soortgelijke apparatuur; parkeermeters
38710000-5 Tijdregistratieapparatuur
38720000-8 Stempelklokken
38730000-1 Parkeermeters
38731000-8 Muntentellers
38740000-4 Timers
38750000-7 Tijdschakelaars
38800000-3 Apparaten voor de bewaking van industriële processen en voor afstandsbediening
38810000-6 Uitrusting voor industriële procesregeling
38820000-9 Afstandsbedieningsuitrusting
38821000-6 Radioafstandsbedieningsapparatuur
38822000-3 Sirenetoestellen met afstandsbediening
38900000-4 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
38910000-7 Apparatuur voor het beoordelen en testen van hygiëne
38911000-4 Kits voor manuele swabtests
38912000-1 Kits voor geautomatiseerde swabtests
38920000-0 Apparatuur voor zaden en diervoeders
38921000-7 Analyseapparaten voor zaadkorrels/graankorrels
38922000-4 Zadentellers
38923000-1 Analyseapparaten voor diervoeders
38930000-3 Instrumenten voor het meten van vochtigheid en vochtgehalte
38931000-0 Temperatuur/vochtigheidstestapparaten
38932000-7 Vochtigheidsmeters
38940000-6 Kernevaluatie-instrumenten
38941000-7 Alfadeeltjestellers
38942000-7 Alfa/betadeeltjestellers
38943000-7 Betadeeltjestellers
38944000-7 Beta/gammadeeltjestellers
38945000-7 Gammadeeltjestellers
38946000-7 KVp-meters
38947000-7 Microanalyseapparaten voor röntgenstralen
38950000-9 Polymerasekettingreactie (PCR)-apparatuur
38951000-6 Real-time polymerasekettingreactie (PCR)-apparatuur
38960000-2 Alcoholslot
38970000-5 Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen