Divisions / Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning 209

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning

Code Name
35100000-5 Nöd- och säkerhetsutrustning
35110000-8 Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning
35111000-5 Brandbekämpningsutrustning
35111100-6 Andningsapparater för brandsläckning
35111200-7 Material för brandbekämpning
35111300-8 Brandsläckare
35111310-1 Skumpatroner
35111320-4 Bärbara brandsläckare
35111400-9 Brandräddningsutrustning
35111500-0 Brandbekämpningssystem
35111510-3 Brandbekämpning, handverktyg
35111520-6 Brandbekämpning, skum och liknande medel
35112000-2 Räddnings- och nödutrustning
35112100-3 Livräddningsdockor
35112200-4 Nöddusch
35112300-5 Ögondusch
35113000-9 Säkerhetsutrustning
35113100-0 Säkerhetsutrustning för byggplatser
35113110-0 Skyddssystem för kärnreaktor
35113200-1 Utrustning för nukleärt och radiologiskt skydd, eller mot biologiska och kemiska agens
35113210-4 Kärnsäkerhetsutrustning
35113300-2 Säkerhetsanläggningar
35113400-3 Skydds- och säkerhetskläder
35113410-6 Kläder för biologiskt eller kemiskt skydd
35113420-9 Kläder för nukleärt och radiologiskt skydd
35113430-2 Säkerhetsvästar
35113440-5 Reflekterande västar
35113450-8 Skyddsöverdrag eller skyddskåpa
35113460-1 Skyddssockar eller skyddsstrumpor
35113470-4 Skyddsjackor och skyddsbyxor
35113480-7 Skyddsmuddar
35113490-0 Skyddsrock
35120000-1 Bevaknings- och säkerhetssystem
35121000-8 Säkerhetsmateriel
35121100-9 Sumrar
35121200-0 Sedeldetektor, äkthetskontroll
35121300-1 Säkerhetsinstallationer
35121400-2 Säkerhetspåsar
35121500-3 Förseglingar
35121600-4 Märken
35121700-5 Larmsystem
35121800-6 Konvexa övervakningsspeglar
35121900-7 Radardetektorer
35123000-2 Identifieringsutrustning för byggplats
35123100-3 Magnetiskt kortsystem
35123200-4 Flextidsutrustning
35123300-5 Närvarosystem
35123400-6 Passerkort
35123500-7 Videoidentifieringssystem
35124000-9 Metalldetektorer
35125000-6 Övervakningssystem
35125100-7 Sensorer
35125110-0 Biometriläsare
35125200-8 Stämpelklockor och liknande tidsregistreringssystem
35125300-2 Övervakningskameror
35126000-3 Utrustning för streckkodsläsning
35200000-6 Polisutrustning
35210000-9 Måltavlor
35220000-2 Kravallutrustning
35221000-9 Vattenkanoner
35230000-5 Handklovar
35240000-8 Sirener
35250000-1 Avskräckningsmedel mot hunddjur
35260000-4 Polisskyltar
35261000-1 Informationstavlor
35261100-2 Informationstavlor med uppdatering
35262000-8 Signalutrustning för trafikledning vid väg- och spårkorsningar
35300000-7 Vapen, ammunition och tillhörande delar
35310000-0 Diverse vapen
35311000-7 Svärd, värjor, bajonetter och lansar
35311100-8 Svärd
35311200-9 Värjor
35311300-0 Bajonetter
35311400-1 Lansar
35312000-4 Gaskanoner
35320000-3 Skjutvapen
35321000-0 Lätta skjutvapen
35321100-1 Eldhandvapen
35321200-2 Gevär
35321300-3 Automatvapen
35322000-7 Artilleri
35322100-8 Luftvärnsartilleri
35322200-9 Självgående artilleri
35322300-0 Draget artilleri
35322400-1 Granatkastare
35322500-2 Haubitsar
35330000-6 Ammunition
35331000-3 Ammunition för eldvapen och krigföring
35331100-4 Kulor
35331200-5 Artillerigranater
35331300-3 Granater
35331400-7 Landminor
35331500-8 Patroner
35332000-0 Ammunition för flottan
35332100-1 Torpeder
35332200-2 Sjöminor
35333000-7 Ammunition för luftvapnet
35333100-8 Bomber
35333200-9 Raketer
35340000-9 Delar till eldvapen och ammunition
35341000-6 Delar till lätta skjutvapen
35341100-7 Rörledningsarmatur av brons
35342000-3 Delar till raketavfyrningsramp
35343000-0 Delar till granatkastare
35400000-8 Militärfordon och tillhörande delar
35410000-1 Militära pansarfordon
35411000-8 Stridsvagnar
35411100-9 Huvudstridsvagnar (MBT)
35411200-0 Lätta stridsvagnar
35412000-5 Pansarstridsfordon
35412100-6 Pansarskyttefordon
35412200-7 Pansarbilar
35412300-8 Pansarskyttevagnar
35412400-9 Spanings- och övervakningsfordon
35412500-0 Befäls- och sambandsfordon
35420000-4 Delar till militärfordon
35421000-1 Mekaniska reservdelar till militärfordon
35421100-2 Motorer och motordelar till militärfordon
35422000-8 Elektroniska och elektriska reservdelar till militärfordon
35500000-9 Krigsfartyg och tillhörande delar
35510000-2 Krigsfartyg
35511000-9 Ytstridsfartyg
35511100-0 Hangarfartyg
35511200-1 Jagare och fregatter
35511300-2 Korvetter och patrullbåtar
35511400-3 Amfibiefartyg
35512000-6 Ubåtar
35512100-7 Kärnkraftsdriven strategisk ubåt
35512200-8 Kärnkraftsdriven attackubåt
35512300-9 Dieselelektrisk attackubåt
35512400-0 Obemannade undervattensfarkoster (UUV)
35513000-3 Minkrigföringsfartyg och hjälpfartyg
35513100-4 Minröjare/minsvepare
35513200-5 Hjälpfartyg för forskning
35513300-6 Hjälpfartyg för spaning
35513400-7 Hjälpfartyg: sjukhus, lastbåt, tanker eller roro
35520000-5 Delar till krigsfartyg
35521000-2 Skrov och mekaniska reservdelar till krigsfartyg
35521100-3 Motorer och motordelar till krigsfartyg
35522000-9 Elektroniska och elektriska reservdelar till krigsfartyg
35600000-0 Militärflygplan, robotar och rymdfarkoster
35610000-3 Militärflygplan
35611100-1 Jaktplan
35611200-2 Jaktbombplan/attackflygplan
35611300-3 Bombplan
35611400-4 Militära transportflygplan
35611500-5 Skolflygplan
35611600-6 Havsövervakningsplan
35611700-7 Tankflygplan
35611800-8 Spaningsplan
35612100-8 Stridshelikoptrar
35612200-9 Anti-ubåthelikoptrar
35612300-0 Hjälphelikoptrar
35612400-1 Militära transporthelikoptrar
35612500-2 Räddningshelikoptrar
35613000-4 Obemannade luftfartyg
35613100-5 Obemannade attackluftfartyg
35620000-6 Missiler
35621000-3 Strategiska robotar
35621100-4 Strategiska anti-ballistiska robotar
35621200-5 Interkontinentala ballistiska robotar
35621300-6 Ubåtsbaserade ballistiska robotar
35621400-7 Ballistiska medeldistansrobotar
35622000-0 Taktiska robotar
35622100-1 Jaktrobotar
35622200-2 Attackrobotar
35622300-3 Sjömålsrobotar
35622400-4 Anti-ubåtsraketer
35622500-5 Taktiska anti-ballistiska robotar
35622600-6 Fjärrstyrda pansarvärnsrobotar
35622700-7 Luftvärnsrobotar
35623000-7 Kryssningsrobotar
35623100-8 Luft-/mark-/sjöbaserade kryssningsrobotar
35630000-9 Militära rymdfarkoster
35631000-6 Militära satelliter
35631100-7 Kommunikationssatelliter
35631200-8 Observationssatelliter
35631300-9 Navigationssatelliter
35640000-2 Delar till flygvapnets utrustning
35641000-9 Skrov och mekaniska reservdelar till militär flyg- och rymdutrustning
35641100-0 Motorer och motordelar till militär flyg- och rymdutrustning
35642000-7 Elektroniska och elektriska reservdelar till militär flyg- och rymdutrustning
35700000-1 Elektroniska försvarssystem
35710000-4 Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)
35711000-1 Ledning, styrning och kommunikationssystem
35712000-8 Taktisk ledning, styrning och kommunikation
35720000-7 Underrättelseverksamhet, övervakning, målsökning och spaning (ISTAR)
35721000-4 Elektroniska underrättelsesystem
35722000-1 Radar
35723000-8 Luftvärnsradar
35730000-0 Elektroniska stridssystem och motåtgärder
35740000-3 Stridssimulatorer
35800000-2 Persedlar och annan utrusning
35810000-5 Persedlar
35811100-3 Branduniformer
35811200-4 Polisuniformer
35811300-5 Militära uniformer
35812000-9 Stridsuniformer
35812100-0 Kamouflagejackor
35812200-1 Stridsdräkter
35812300-2 Stridsutrustning
35813000-6 Militärhjälmar
35813100-7 Hjälmskydd
35814000-3 Gasmasker
35815000-0 Skottsäkra plagg
35815100-1 Skottsäkra västar
35820000-8 Annan utrusning
35821000-5 Flaggor
35821100-6 Flaggstång