Divisions / Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 209

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

Code Name
35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
35111000-5 Sprzęt gaśniczy
35111100-6 Respiratory strażackie
35111200-7 Tworzywa gaśnicze
35111300-8 Gaśnice
35111310-1 Naboje piankowe
35111320-4 Gaśnice przenośne
35111400-9 Sprzęt do ucieczki w razie pożaru
35111500-0 System tłumienia ognia
35111510-3 Ręczne narzędzia do tłumienia ognia
35111520-6 Piany do tłumienia ognia lub podobne kompozycje
35112000-2 Sprzęt ratunkowy i awaryjny
35112100-3 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych
35112200-4 Prysznic bezpieczeństwa
35112300-5 Urządzenie do płukania oczu
35113000-9 Sprzęt bezpieczeństwa
35113100-0 Budowlany sprzęt bezpieczeństwa
35113110-0 System ochrony reaktora jądrowego
35113200-1 Sprzęt ochrony jądrowej, biologicznej, chemicznej i radiologicznej
35113210-4 Urządzenia bezpieczeństwa jądrowego
35113300-2 Instalacje bezpieczeństwa
35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca
35113410-6 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
35113420-9 Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej
35113430-2 Kamizelki bezpieczeństwa
35113440-5 Kamizelki odblaskowe
35113450-8 Płaszcze lub poncza ochronne
35113460-1 Skarpety ochronne i ochronne wyroby pończosznicze
35113470-4 Ochronne koszule lub spodnie
35113480-7 Ochronne opaski na nadgarstki
35113490-0 Suknie ochronne
35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
35121000-8 Urządzenia ochronne
35121100-9 Brzęczyki
35121200-0 Wykrywacze fałszywych pieniędzy
35121300-1 Osprzęt bezpieczeństwa
35121400-2 Torby bezpieczeństwa
35121500-3 Uszczelnienia
35121600-4 Zawieszki
35121700-5 Systemy alarmowe
35121800-6 Wypukłe lustra bezpieczeństwa
35121900-7 Detektory radarowe
35123000-2 Urządzenia identyfikacji na placu
35123100-3 System kart magnetycznych
35123200-4 Urządzenia kontroli czasu pracy
35123300-5 System kontroli czasu
35123400-6 Znaczki identyfikacyjne
35123500-7 Systemy do identyfikacji wideo
35124000-9 Wykrywacze metalu
35125000-6 System wywiadowczy
35125100-7 Czujniki
35125110-0 Czujniki biometryczne
35125200-8 System kontroli czasu lub rejestrator czasu pracy
35125300-2 Kamery bezpieczeństwa
35126000-3 Urządzenia do skanowania kodów kreskowych
35200000-6 Sprzęt policyjny
35210000-9 Cele strzelnicze
35220000-2 Sprzęt do tłumienia zamieszek
35221000-9 Armatki wodne
35230000-5 Rękawy
35240000-8 Syreny
35250000-1 Środki odstraszające psy
35260000-4 Znaki policyjne
35261000-1 Panele informacyjne
35261100-2 Panele komunikatów zmiennych
35262000-8 Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań
35300000-7 Broń, amunicja i podobne elementy
35310000-0 Broń różna
35311000-7 Miecze, kordy, bagnety i lance
35311100-8 Miecze
35311200-9 Kordy
35311300-0 Bagnety
35311400-1 Lance
35312000-4 Pistolety gazowe
35320000-3 Broń palna
35321000-0 Broń palna lekka
35321100-1 Pistolety
35321200-2 Karabiny
35321300-3 Karabiny maszynowe
35322000-7 Artyleria
35322100-8 Artyleria przeciwlotnicza
35322200-9 Artyleria samobieżna
35322300-0 Artyleria holowana
35322400-1 Moździerze
35322500-2 Haubice
35330000-6 Amunicja
35331000-3 Amunicja do broni palnej i amunicja bojowa
35331100-4 Pociski
35331200-5 Łuski
35331300-3 Granaty
35331400-7 Miny lądowe
35331500-8 Naboje
35332000-0 Amunicja do morskich działań bojowych
35332100-1 Torpedy
35332200-2 Miny morskie
35333000-7 Amunicja do lotniczych działań bojowych
35333100-8 Bomby
35333200-9 Rakiety
35340000-9 Części broni palnej i amunicja
35341000-6 Części broni palnej lekkiej
35341100-7 Osprzęt do przewodów rurowych z brązu armatniego
35342000-3 Części wyrzutni rakiet
35343000-0 Części moździerzy
35400000-8 Pojazdy wojskowe i ich części
35410000-1 Opancerzone pojazdy wojskowe
35411000-8 Czołgi
35411100-9 Czołgi podstawowe
35411200-0 Czołgi lekkie
35412000-5 Opancerzone wozy bojowe
35412100-6 Wozy bojowe piechoty
35412200-7 Transportery opancerzone
35412300-8 Opancerzone nosiciele broni
35412400-9 Pojazdy rozpoznawcze i patrolowe
35412500-0 Pojazdy dowodzenia i łączności
35420000-4 Części pojazdów wojskowych
35421000-1 Mechaniczne części zapasowe do pojazdów wojskowych
35421100-2 Silniki i części silników do pojazdów wojskowych
35422000-8 Elektroniczne i elektryczne części zapasowe do pojazdów wojskowych
35500000-9 Okręty wojenne i ich części
35510000-2 Okręty wojenne
35511000-9 Nawodna jednostka bojowa
35511100-0 Lotniskowce
35511200-1 Niszczyciele i fregaty
35511300-2 Korwety i łodzie patrolowe
35511400-3 Pojazdy amfibie i statki
35512000-6 Okręty podwodne
35512100-7 Strategiczne okręty podwodne o napędzie atomowym
35512200-8 Bojowe okręty podwodne o napędzie atomowym
35512300-9 Bojowe okręty podwodne o napędzie dieslowskim
35512400-0 Bezzałogowe pojazdy podwodne
35513000-3 Stawiacze min i okręty pomocnicze
35513100-4 Poszukiwacze min/trałowce
35513200-5 Pomocnicze okręty badawcze
35513300-6 Pomocnicze okręty wywiadowcze
35513400-7 Pomocnicze okręty szpitalne/transportowce/tankowce/statki ro-ro
35520000-5 Części okrętów wojennych
35521000-2 Kadłuby i mechaniczne części zapasowe do okrętów wojennych
35521100-3 Silniki i części silników do okrętów wojennych
35522000-9 Elektroniczne i elektryczne części zapasowe do okrętów wojennych
35600000-0 Samoloty wojskowe, rakiety (pociski rakietowe) i statki kosmiczne
35610000-3 Samoloty wojskowe
35611100-1 Myśliwce
35611200-2 Myśliwce bombardujące/samoloty szturmowe
35611300-3 Bombowce
35611400-4 Wojskowe samoloty transportowe
35611500-5 Samoloty szkoleniowe
35611600-6 Morskie samoloty patrolowe
35611700-7 Latające cysterny
35611800-8 Samoloty zwiadowcze
35612100-8 Śmigłowce bojowe
35612200-9 Śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych
35612300-0 Śmigłowce pomocnicze
35612400-1 Wojskowe śmigłowce transportowe
35612500-2 Śmigłowce poszukiwawczo-ratunkowe
35613000-4 Bezzałogowe pojazdy powietrzne
35613100-5 Bezzałogowe bojowe statki powietrzne
35620000-6 Rakiety (pociski rakietowe)
35621000-3 Rakiety strategiczne
35621100-4 Strategiczne rakiety antybalistyczne
35621200-5 Interkontynentalne rakiety balistyczne
35621300-6 Rakiety balistyczne wystrzeliwane z okrętów podwodnych
35621400-7 Rakiety balistyczne średniego zasięgu
35622000-0 Rakiety taktyczne
35622100-1 Rakiety powietrze-powietrze
35622200-2 Rakiety powietrze-ziemia
35622300-3 Rakiety do zwalczania okrętów nawodnych
35622400-4 Rakiety do zwalczania okrętów podwodnych
35622500-5 Taktyczne rakiety antybalistyczne
35622600-6 Przeciwpancerne pociski kierowane
35622700-7 Rakiety ziemia-powietrze
35623000-7 Pociski samosterujące
35623100-8 Pociski samosterujące wystrzeliwane z powietrza/ziemi/wody
35630000-9 Wojskowe pojazdy kosmiczne
35631000-6 Satelity wojskowe
35631100-7 Satelity komunikacyjne
35631200-8 Satelity obserwacyjne
35631300-9 Satelity nawigacyjne
35640000-2 Części wojskowego sprzętu kosmicznego
35641000-9 Konstrukcje i mechaniczne części zapasowe do wojskowego sprzętu kosmicznego
35641100-0 Silniki i części silników do wojskowego sprzętu kosmicznego
35642000-7 Elektroniczne i elektryczne części zapasowe do wojskowego sprzętu kosmicznego
35700000-1 Wojskowe systemy elektroniczne
35710000-4 Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe
35711000-1 Systemy dowodzenia, kontroli, łączności
35712000-8 Taktyczne systemy dowodzenia, kontroli, łączności
35720000-7 Wywiad, nadzór, zbieranie danych o celach i zwiad
35721000-4 System rozpoznania elektronicznego
35722000-1 Radar
35723000-8 Radar obrony powietrznej
35730000-0 Systemy walki elektronicznej i środki przeciwdziałania elektronicznego
35740000-3 Symulatory walki
35800000-2 Sprzęt osobisty i pomocniczy
35810000-5 Sprzęt osobisty
35811100-3 Mundury strażackie
35811200-4 Mundury policyjne
35811300-5 Mundury wojskowe
35812000-9 Mundury bojowe
35812100-0 Kamizelki maskujące
35812200-1 Kombinezony bojowe
35812300-2 Bojowe nakrycia głowy
35813000-6 Hełmy wojskowe
35813100-7 Pokrowce na kaski
35814000-3 Maski przeciwgazowe
35815000-0 Odzież kuloodporna
35815100-1 Kamizelki kuloodporne
35820000-8 Sprzęt pomocniczy
35821000-5 Flagi
35821100-6 Drzewce flagowe