Divisions / Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie 209

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie

Code Name
35100000-5 Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
35111000-5 Protipožiarne zariadenia
35111100-6 Dýchacie prístroje pre požiarnikov
35111200-7 Protipožiarne materiály
35111300-8 Hasiace zariadenia
35111310-1 Penové súpravy
35111320-4 Prenosné hasiace prístroje
35111400-9 Požiarne únikové zariadenie
35111500-0 Protipožiarny systém
35111510-3 Ručné hasiace nástroje
35111520-6 Hasiaca pena alebo podobné látky
35112000-2 Záchranárske a pohotovostné vybavenie
35112100-3 Záchranárske cvičné figuríny
35112200-4 Núdzová sprcha
35112300-5 Výplach očí
35113000-9 Bezpečnostné inštalácie
35113100-0 Zariadenia bezpečnosti práce na stavenisku
35113110-0 Systém ochrany jadrových reaktorov
35113200-1 Ochranné vybavenie proti nukleárnym, biologickým, chemickým a radiačným prostriedkom
35113210-4 Zariadenia jadrovej bezpečnosti
35113300-2 Bezpečnostné zariadenia
35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy
35113410-6 Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
35113420-9 Ochranné protijadrové a protiradiačné oblečenie
35113430-2 Bezpečnostné vesty
35113440-5 Reflexné vesty
35113450-8 Ochranné kabáty alebo plášte
35113460-1 Ochranné ponožky
35113470-4 Ochranné košele a nohavice
35113480-7 Chrániče zápästia
35113490-0 Ochranný plášť
35120000-1 Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
35121000-8 Zabezpečovacie zariadenie
35121100-9 Bzučiaky
35121200-0 Detektor falšovaných peňazí
35121300-1 Bezpečnostné príslušenstvo
35121400-2 Bezpečnostné vaky
35121500-3 Pečate
35121600-4 Štítky
35121700-5 Poplašné systémy
35121800-6 Vypuklé bezpečnostné zrkadlá
35121900-7 Detektory radarov
35123000-2 Zariadenia na identifikáciu polohy
35123100-3 Dochádzkový systém na magnetické karty
35123200-4 Zariadenia dochádzkového systému pri pružnej pracovnej dobe
35123300-5 Časomerný systém
35123400-6 Identifikačné štítky
35123500-7 Systémy na videoidentifikáciu
35124000-9 Detektory kovov
35125000-6 Systémy ostrahy/dohľadu
35125100-7 Snímače
35125110-0 Biometrické snímače
35125200-8 Systém časovej kontroly alebo záznamník pracovnej doby
35125300-2 Bezpečnostné kamery
35126000-3 Zariadenie na skenovanie čiarového kódu
35200000-6 Policajný výstroj
35210000-9 Terče na nácvik streľby
35220000-2 Výstroj na potláčanie nepokojov
35221000-9 Vodné delá
35230000-5 Putá
35240000-8 Sirény
35250000-1 Odpudzovač psích útokov
35260000-4 Policajné značky
35261000-1 Informačné panely
35261100-2 Signálne panely s meniacimi sa oznámeniami
35262000-8 Signalizačné zariadenia na riadenie križovatiek
35300000-7 Zbrane, munícia a súvisiace časti
35310000-0 Rôzne zbrane
35311000-7 Meče, šable, bajonety a kopije/oštepy
35311100-8 Meče
35311200-9 Šable
35311300-0 Bajonety
35311400-1 Kopije/oštepy
35312000-4 Plynové pištole
35320000-3 Strelné zbrane
35321000-0 Ľahké strelné zbrane
35321100-1 Ručné zbrane
35321200-2 Pušky
35321300-3 Automatické zbrane
35322000-7 Delostrelecké zbrane
35322100-8 Protiletecké zbrane
35322200-9 Samohybné delostrelecké zbrane
35322300-0 Ťahané delostrelecké zbrane
35322400-1 Mažiare (mínomety)
35322500-2 Húfnica
35330000-6 Munícia
35331000-3 Strelivo do strelných zbraní a vojnové prostriedky
35331100-4 Projektily
35331200-5 Nábojnice
35331300-3 Granáty
35331400-7 Pozemné míny
35331500-8 Náboje
35332000-0 Strelivo pre námorné vojnové prostriedky
35332100-1 Torpéda
35332200-2 Námorné míny
35333000-7 Strelivo pre letecké vojnové prostriedky
35333100-8 Bomby
35333200-9 Rakety
35340000-9 Časti strelných zbraní a munície
35341000-6 Časti ľahkých strelných zbraní
35341100-7 Príslušenstvo k rúram z deloviny
35342000-3 Časti zariadení na odpaľovanie rakiet
35343000-0 Časti mažiarov (mínometov)
35400000-8 Vojenské vozidlá a súvisiace časti
35410000-1 Obrnené vojenské vozidlá
35411000-8 Bojové tanky
35411100-9 Hlavné bojové tanky
35411200-0 Ľahké bojové tanky
35412000-5 Obrnené bojové vozidlá
35412100-6 Bojové vozidlá pechoty
35412200-7 Obrnené vozidlá na prepravu osôb
35412300-8 Obrnené vozidlá na prepravu zbraní
35412400-9 Prieskumné a hliadkové vozidlá
35412500-0 Veliteľské a spojovacie vozidlá
35420000-4 Časti vojenských vozidiel
35421000-1 Mechanické náhradné diely pre vojenské vozidlá
35421100-2 Motory a časti motorov pre vojenské vozidlá
35422000-8 Elektronické a elektrické náhradné diely do vojenských vozidiel
35500000-9 Vojnové lode a súvisiace časti
35510000-2 Vojnové lode
35511000-9 Povrchové bojové plavidlo
35511100-0 Lietadlové lode
35511200-1 Torpédoborce a fregaty
35511300-2 Korvety a hliadkové člny
35511400-3 Obojživelné plavidlá a lode
35512000-6 Ponorky
35512100-7 Strategická ponorka na jadrové palivo
35512200-8 Útočná ponorka na jadrové palivo
35512300-9 Útočná ponorka na naftové palivo
35512400-0 Podvodné vozidlá bez posádky
35513000-3 Mínové bojové a pomocné lode
35513100-4 Hľadač mín/mínolovka
35513200-5 Pomocné prieskumné plavidlo
35513300-6 Pomocné spravodajské a výzvedné plavidlo
35513400-7 Pomocné nemocničné plavidlo/nákladná loď/tanker/čln ro-ro
35520000-5 Časti vojnových lodí
35521000-2 Trup a mechanické náhradné diely pre vojnové lode
35521100-3 Motory a časti motorov pre vojnové lode
35522000-9 Elektronické a elektrické náhradné diely pre vojnové lode
35600000-0 Vojenské lietadlá, rakety a kozmické lode
35610000-3 Vojenské lietadlá
35611100-1 Bojové lietadlá
35611200-2 Bojové bombardéry/lietadlá na pozemný útok
35611300-3 Bombardovacie lietadlá
35611400-4 Vojenské dopravné lietadlá
35611500-5 Cvičné lietadlá
35611600-6 Námorné hliadkovacie lietadlá
35611700-7 Tankovacie lietadlá
35611800-8 Prieskumné lietadlá
35612100-8 Bojové vrtuľníky
35612200-9 Protiponorkové vojnové vrtuľníky
35612300-0 Podporné vrtuľníky
35612400-1 Vojenské dopravné vrtuľníky
35612500-2 Vyhľadávacie a záchranné vrtuľníky
35613000-4 Nepilotované letecké prostriedky
35613100-5 Nepilotované bojové letecké prostriedky
35620000-6 Strely
35621000-3 Strategické riadené strely
35621100-4 Antibalistické riadené strely
35621200-5 Medzikontinentálne balistické riadené strely
35621300-6 Balistiscké riadené strely odpaľované z ponoriek
35621400-7 Balistické riadené strely stredného doletu
35622000-0 Taktické riadené strely
35622100-1 Riadené strely typu vzduch-vzduch
35622200-2 Riadené strely typu vzduch-zem
35622300-3 Protilodné riadené strely
35622400-4 Protiponorkové rakety
35622500-5 Antibalistická riadená strela
35622600-6 Protitankové riadené strely
35622700-7 Riadené strely typu zem-vzduch
35623000-7 Riadené strely s plochou dráhou letu
35623100-8 Riadené strely s plochou dráhou letu odpaľované zo vzduchu/zo zeme/z mora
35630000-9 Vojenské kozmické lode
35631000-6 Vojenské družice
35631100-7 Komunikačné družice
35631200-8 Pozorovacie družice
35631300-9 Navigačné družice
35640000-2 Časti vojenských leteckých a vesmírnych zariadení
35641000-9 Konštrukčné a mechanické náhradné diely vojenských leteckých vesmírnych zariadení
35641100-0 Motory a časti motorov vojenských leteckých a vesmírnych zariadení
35642000-7 Elektronické a elektrické náhradné diely vojenských leteckých a vesmírnych zariadení
35700000-1 Vojenské elektronické systémy
35710000-4 Veliace, riadiace, komunikačné a počítačové systémy
35711000-1 Veliace, riadiace, komunikačné systémy
35712000-8 Taktické veliace, riadiace a komunikačné systémy
35720000-7 Spravodajstvo, sledovanie, určovanie cieľov a prieskum
35721000-4 Elektronický spravodajský systém
35722000-1 Radar
35723000-8 Radar protivzdušnej obrany
35730000-0 Elektronické vojenské systémy a protiopatrenia
35740000-3 Bojové simulátory
35800000-2 Individuálny a pomocný výstroj
35810000-5 Individuálny výstroj
35811100-3 Požiarnické uniformy
35811200-4 Policajné uniformy
35811300-5 Vojenské uniformy
35812000-9 Bojové uniformy
35812100-0 Maskovacie blúzy
35812200-1 Bojové súpravy
35812300-2 Bojová výstroj
35813000-6 Vojenské helmy
35813100-7 Kryty na helmy
35814000-3 Plynové masky
35815000-0 Odevy protibalistickej ochrany
35815100-1 Nepriestrelné vesty
35820000-8 Pomocný výstroj
35821000-5 Vlajky
35821100-6 Vlajkový stožiar