Divisions / Bezpečnostní, hasičské, policejní a ochranné vybavení 209

Hledat
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Bezpečnostní, hasičské, policejní a ochranné vybavení

Code Name
35100000-5 Nouzové a bezpečnostní zařízení
35110000-8 Hasičské, záchranářské a bezpečnostní vybavení
35111000-5 Hasičské vybavení
35111100-6 Dýchací přístroje pro požárníky
35111200-7 Hasičské materiály
35111300-8 Hasicí přístroje
35111310-1 Pěnové přístroje
35111320-4 Přenosné hasící přístroje
35111400-9 Požární únikové zařízení
35111500-0 Protipožární systém
35111510-3 Ruční hasicí přístroje
35111520-6 Hasicí pěna nebo podobné látky
35112000-2 Záchranářské a nouzové vybavení
35112100-3 Záchranářské cvičné figuríny
35112200-4 Dekontaminační sprcha
35112300-5 Výplach očí
35113000-9 Bezpečnostní vybavení
35113100-0 Bezpečnostní zařízení pro staveniště
35113110-0 Ochranná zařízení pro jaderné reaktory
35113200-1 Ochranná zařízení proti nukleárním, biologickým, chemickým a radiačním prostředkům
35113210-4 Jaderné bezpečnostní zařízení
35113300-2 Bezpečnostní zařízení
35113400-3 Ochranné a bezpečnostní oděvy
35113410-6 Ochranné oděvy proti chemickým a biologickým prostředkům
35113420-9 Ochranné protiradiační oděvy
35113430-2 Bezpečnostní vesty
35113440-5 Reflexní vesty
35113450-8 Ochranné kabáty a pláštěnky
35113460-1 Ochranné ponožky a punčochové zboží
35113470-4 Ochranné košile a kalhoty
35113480-7 Chrániče zápěstí
35113490-0 Ochranný plášť
35120000-1 Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení
35121000-8 Zabezpečovací zařízení
35121100-9 Bzučáky
35121200-0 Detektor padělaných peněz
35121300-1 Bezpečnostní výstroj
35121400-2 Bezpečnostní pytle
35121500-3 Pečeti
35121600-4 Visačky
35121700-5 Poplašné systémy
35121800-6 Vypuklá bezpečnostní zrcadla
35121900-7 Detektory radarů
35123000-2 Identifikační zařízení pro pracoviště
35123100-3 Systém magnetických karet
35123200-4 Systém pro pohyblivou pracovní dobu
35123300-5 Systém pro sledování času
35123400-6 Identifikační štítky
35123500-7 Obrazové identifikační systémy
35124000-9 Kovové detektory
35125000-6 Dohlížecí systém
35125100-7 Senzory
35125110-0 Biometrické snímače
35125200-8 Systém časové kontroly nebo záznamník pracovní doby
35125300-2 Bezpečnostní kamery
35126000-3 Čtecí zařízení na čárový kód
35200000-6 Policejní vybavení
35210000-9 Terče pro střelecký výcvik
35220000-2 Vybavení pro zásahy proti výtržnostem
35221000-9 Vodní děla
35230000-5 Pouta
35240000-8 Sirény
35250000-1 Prostředky zabraňující útoku psa
35260000-4 Policejní značky
35261000-1 Informační panely
35261100-2 Informační panely s možností výměny zpráv
35262000-8 Zařízení pro řízení a signalizaci na přejezdech
35300000-7 Zbraně, munice a příbuzné součásti
35310000-0 Různé zbraně
35311000-7 Meče, šavle, bajonety a kopí a oštěpy
35311100-8 Meče
35311200-9 Šavle
35311300-0 Bajonety
35311400-1 Kopí, oštěpy
35312000-4 Bojový plyn
35320000-3 Střelné zbraně
35321000-0 Lehké střelné zbraně
35321100-1 Ruční palné zbraně
35321200-2 Pušky
35321300-3 Automatické zbraně
35322000-7 Dělostřelecké zbraně
35322100-8 Protiletecké zbraně
35322200-9 Samohybné dělostřelecké zbraně
35322300-0 Tažené dělostřelecké zbraně
35322400-1 Minomety
35322500-2 Houfnice
35330000-6 Munice
35331000-3 Munice pro střelné zbraně
35331100-4 Kulky
35331200-5 Nábojnice
35331300-3 Granáty
35331400-7 Pozemní miny
35331500-8 Náboje
35332000-0 Munice pro námořní vojsko
35332100-1 Torpéda
35332200-2 Námořní miny
35333000-7 Munice pro letecké vojsko
35333100-8 Bomby
35333200-9 Rakety
35340000-9 Součásti střelných zbraní a munice
35341000-6 Součásti lehkých zbraní
35341100-7 Potrubní tvarovky z děloviny
35342000-3 Součásti zařízení na odpalování raket
35343000-0 Součásti minometů
35400000-8 Vojenská vozidla a související části
35410000-1 Obrněná vojenská vozidla
35411000-8 Bojové tanky
35411100-9 Hlavní bojové tanky
35411200-0 Lehké bojové tanky
35412000-5 Obrněná bojová vozidla
35412100-6 Bojová vozidla pěchoty
35412200-7 Obrněná vozidla pro přepravu osob
35412300-8 Obrněná vozidla pro přepravu zbraní
35412400-9 Průzkumná a hlídková vozidla
35412500-0 Velitelská a spojovací vozidla
35420000-4 Součástí vojenských vozidel
35421000-1 Mechanické náhradní díly pro vojenská vozidla
35421100-2 Motory a části motorů pro vojenská vozidla
35422000-8 Elektronické a elektrické součásti pro vojenská vozidla
35500000-9 Válečné lodě a související části
35510000-2 Válečné lodě
35511000-9 Povrchová bojová plavidla
35511100-0 Letadlové lodě
35511200-1 Torpédoborce a fregaty
35511300-2 Korvety a hlídkové čluny
35511400-3 Obojživelná plavidla a lodě
35512000-6 Ponorky
35512100-7 Strategické jaderné ponorky
35512200-8 Útočné jaderné ponorky
35512300-9 Útočné ponorky na dieselový pohon
35512400-0 Podvodní vozidla bez posádky
35513000-3 Minové bitevní a pomocné lodě
35513100-4 Minolovky
35513200-5 Pomocná průzkumná plavidla
35513300-6 Pomocné výzvědné a zpravodajské plavidlo
35513400-7 Pomocná nemocniční plavidla/nákladní lodě/tankery/čluny ro-ro
35520000-5 Součásti pro válečné lodě
35521000-2 Trup a mechanické náhradní díly pro válečné lodě
35521100-3 Motory a části motorů pro válečné lodě
35522000-9 Elektronické a elektrické součásti pro válečné lodě
35600000-0 Vojenská letadla, rakety a kosmické lodě
35610000-3 Vojenská letadla
35611100-1 Bojová letadla
35611200-2 Stíhací bombardovací letadla/letadla pozemního útoku
35611300-3 Bombardovací letadla
35611400-4 Vojenská dopravní letadla
35611500-5 Cvičná letadla
35611600-6 Námořní hlídková letadla
35611700-7 Tankovací letadla
35611800-8 Průzkumná letadla
35612100-8 Bojové vrtulníky
35612200-9 Protiponorkové vojenské vrtulníky
35612300-0 Podpůrné vrtulníky
35612400-1 Vojenské dopravní vrtulníky
35612500-2 Vyhledávací a záchranné vrtulníky
35613000-4 Bezpilotní létající zařízení
35613100-5 Bezpilotní bojové létající zařízení
35620000-6 Střely
35621000-3 Strategické střely
35621100-4 Strategické antibalistické střely
35621200-5 Mezikontinentální balistické střely
35621300-6 Balistické střely odpalované z ponorek
35621400-7 Balistické střely středního doletu
35622000-0 Taktické střely
35622100-1 Střely typu vzduch-vzduch
35622200-2 Střely typu vzduch-země
35622300-3 Protilodní střely
35622400-4 Protiponorkové rakety
35622500-5 Taktické antibalistické střely
35622600-6 Protitankové řízené střely
35622700-7 Střely typu země-vzduch
35623000-7 Střely s plochou dráhou letu
35623100-8 Střely s plochou dráhou letu vypouštěné ze vzduchu/země/moře
35630000-9 Vojenské kosmické lodě
35631000-6 Vojenské družice
35631100-7 Komunikační družice
35631200-8 Průzkumné družice
35631300-9 Navigační družice
35640000-2 Součásti pro vojenská letecká a kosmická zařízení
35641000-9 Konstrukční a mechanické náhradní díly pro vojenská letecká a kosmická zařízení
35641100-0 Motory a části motorů pro vojenská letecká a kosmická zařízení
35642000-7 Elektronické a elektrické součásti pro vojenská letecká a kosmická zařízení
35700000-1 Vojenské elektronické systémy
35710000-4 Velicí, řídicí, komunikační a počítačové systémy
35711000-1 Velicí, řídicí a komunikační systémy
35712000-8 Taktické velicí, řídicí a komunikační systémy
35720000-7 Zpravodajství, pozorování, zjišťování cílů a průzkum
35721000-4 Elektronický zpravodajský systém
35722000-1 Radar
35723000-8 Radar protivzdušné obrany
35730000-0 Elektronické vojenské systémy a protiopatření
35740000-3 Simulátory boje
35800000-2 Individuální a pomocná výstroj
35810000-5 Individuální výstroj
35811100-3 Požárnické uniformy
35811200-4 Policejní uniformy
35811300-5 Vojenské uniformy
35812000-9 Bojové uniformy
35812100-0 Maskovací bundy
35812200-1 Bojové kombinézy
35812300-2 Bojové vybavení
35813000-6 Vojenské přílby
35813100-7 Potahy na přílby
35814000-3 Plynové masky
35815000-0 Ochranné antibalistické oděvy
35815100-1 Neprůstřelné vesty
35820000-8 Pomocná výstroj
35821000-5 Vlajky
35821100-6 Vlajkový stožár