Divisions / Turva-, tuletõrje-, politsei- ja kaitseseadmed 209

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Turva-, tuletõrje-, politsei- ja kaitseseadmed

Code Name
35100000-5 Avarii- ja turvaseadmed
35110000-8 Tuletõrje-, pääste- ja turvaseadmed
35111000-5 Tuletõrjeseadmed
35111100-6 Hingamisaparaadid tuletõrjujatele
35111200-7 Tuletõrjevahendid
35111300-8 Tulekustutid
35111310-1 Vahtkustutid
35111320-4 Kaasaskantavad tulekustutid
35111400-9 Evakuatsiooniseadmed
35111500-0 Tule summutamise süsteemid
35111510-3 Tule summutamise käsitööriistad
35111520-6 Tule summutamise vaht või sarnased ühendid
35112000-2 Pääste- ja avariiseadmed
35112100-3 Kriisiõppuste mannekeenid
35112200-4 Avariidušš
35112300-5 Silmadušš
35113000-9 Turvaseadmed
35113100-0 Ehitusplatsi turvaseadmed
35113110-0 Tuumareaktori kaitseseadmed
35113200-1 Tuuma-, bioloogilise, keemilise ja kiirgusohu kaitseseadmed
35113210-4 Tuumaohutusseadmed
35113300-2 Turvarajatised
35113400-3 Kaitse- ja turvarõivad
35113410-6 Rõivad kaitseks bioloogilise või keemilise ohu eest
35113420-9 Rõivad kaitseks tuumaohu ja kiirituse eest
35113430-2 Kaitsevestid
35113440-5 Helkurvestid
35113450-8 Kaitsemantlid- või keebid
35113460-1 Kaitsvad sokid või sukktooted
35113470-4 Kaitsvad särgid või püksid
35113480-7 Randmekaitsmed
35113490-0 Kaitsejakk
35120000-1 Seire- ja turvasüsteemid ning -seadmed
35121000-8 Turvavarustus
35121100-9 Summerid
35121200-0 Valerahadetektorid
35121300-1 Turvatarvikud
35121400-2 Pitseeritavad turvakotid
35121500-3 Pitsatid
35121600-4 Lipikud
35121700-5 Häiresüsteemid
35121800-6 Kumerad turvapeeglid
35121900-7 Radardetektorid
35123000-2 Positsioneerimisseadmed
35123100-3 Magnetkaardisüsteem
35123200-4 Paindliku tööaja seadmed
35123300-5 Ajaarvestussüsteem
35123400-6 Rinnasildid isiku tuvastamiseks
35123500-7 Videosüsteemid isiku tuvastamiseks
35124000-9 Metallidetektorid
35125000-6 Järelevalvesüsteemid
35125100-7 Sensorid
35125110-0 Biomeetrilised sensorid
35125200-8 Tööaja arvestamise süsteemid või tööaja registraatorid
35125300-2 Turvakaamerad
35126000-3 Vöötkoodi skaneerimisseadmed
35200000-6 Politseivarustus
35210000-9 Lasketiirude märklauad
35220000-2 Politsei erivahendid
35221000-9 Veekahurid
35230000-5 Käerauad
35240000-8 Sireenid
35250000-1 Tõrjevahendid koera rünnaku vastu
35260000-4 Politseimärgid
35261000-1 Infopaneelid
35261100-2 Muudetava sõnumiga näitpaneelid
35262000-8 Ristmike juhtimise signaalseadmed
35300000-7 Relvad, laskemoon ja seonduvad osad
35310000-0 Mitmesugused relvad
35311000-7 Mõõgad, võsanoad, täägid ja piigid
35311100-8 Mõõgad
35311200-9 Võsanoad
35311300-0 Täägid
35311400-1 Piigid
35312000-4 Gaasipüstolid
35320000-3 Tulirelvad
35321000-0 Kerged tulirelvad
35321100-1 Käsirelvad
35321200-2 Vintpüssid
35321300-3 Kuulipildujad
35322000-7 Suurtükiväerelvad
35322100-8 Õhutõrjerelvad
35322200-9 Iseliikuvad suurtükiväerelvad
35322300-0 Pukseeritavad suurtükiväerelvad
35322400-1 Mortiirid
35322500-2 Haubitsad
35330000-6 Laskemoon
35331000-3 Tulirelvade ja sõjatehnika laskemoon
35331100-4 Kuulid
35331200-5 Mürsud
35331300-3 Käsigranaadid
35331400-7 Maamiinid
35331500-8 Padrunid
35332000-0 Sõjalaevade laskemoon
35332100-1 Torpeedod
35332200-2 Meremiinid
35333000-7 Õhurelvade laskemoon
35333100-8 Pommid
35333200-9 Rakettmürsud
35340000-9 Tulirelvade ja laskemoona osad
35341000-6 Kergete tulirelvade osad
35341100-7 Suurtükipronksist toruliitmikud
35342000-3 Raketiheiteseadmete osad
35343000-0 Mortiiri osad
35400000-8 Sõjaväesõidukid ja nende osad
35410000-1 Sõjaväesoomukid
35411000-8 Lahingutankid
35411100-9 Keskmised tankid
35411200-0 Kergtankid
35412000-5 Soomustatud lahingsõidukid
35412100-6 Jalaväe lahingsõidukid
35412200-7 Soomustatud inimveokid
35412300-8 Soomustatud relvaveokid
35412400-9 Soomustatud luure- ja patrullsõidukid
35412500-0 Juhtimis- ja sidepidamissõidukid
35420000-4 Sõjaväesõidukite osad
35421000-1 Sõjaväesõidukite mehaanilised tagavaraosad
35421100-2 Sõjaväesõidukite mootorid ja mootoriosad
35422000-8 Sõjaväesõidukite elektroonilised ja elektrilised tagavaraosad
35500000-9 Sõjalaevad ja nende osad
35510000-2 Sõjalaevad
35511000-9 Ristlejad
35511100-0 Lennukikandjad
35511200-1 Hävitajad ja fregatid
35511300-2 Korvetid ja patrullpaadid
35511400-3 Amfiibsõidukid ja -laevad
35512000-6 Allveelaevad
35512100-7 Strateegilised tuumamootoriga allveelaevad
35512200-8 Tuumamootoriga rünnakallveelaevad
35512300-9 Diiselmootoriga rünnakallveelaevad
35512400-0 Mehitamata veealused sõidukid
35513000-3 Miini- ja abilaevad
35513100-4 Miiniotsijad/miinitraalerid
35513200-5 Abistavad uurimisalused
35513300-6 Abistavad luurelaevad
35513400-7 Abistavad hospitaal- / kauba- / tanker- / ro-ro tüüpi laevad
35520000-5 Sõjalaevade osad
35521000-2 Sõjalaevade kered ja mehhaanilised tagavaraosad
35521100-3 Sõjalaevade mootorid ja mootoriosad
35522000-9 Sõjalaevade elektroonilised ja elektrilised tagavaraosad
35600000-0 Sõjaväe õhusõidukid, raketid ja kosmosesõidukid
35610000-3 Sõjaväe õhusõidukid
35611100-1 Hävitajad
35611200-2 Hävituspommitajad / maarünnaku õhusõidukid
35611300-3 Pommitajad
35611400-4 Sõjaväe transpordiõhusõidukid
35611500-5 Õppelennukid
35611600-6 Merepatrulli õhusõidukid
35611700-7 Tanker-õhusõidukid
35611800-8 Luurelennukid
35612100-8 Lahinguhelikopterid
35612200-9 Allveelaevade vastu suunatud lahinguhelikopterid
35612300-0 Tugihelikopterid
35612400-1 Sõjaväe transpordihelikopterid
35612500-2 Otsingu- ja päästehelikopterid
35613000-4 Mehitamata õhusõidukid
35613100-5 Mehitamata lahinguotstarbelised õhusõidukid
35620000-6 Raketid
35621000-3 Strateegilised raketid
35621100-4 Strateegilised antiballistilised raketid
35621200-5 Kontinentidevahelised ballistilised raketid
35621300-6 Allveelaevadelt heidetavad ballistilised raketid
35621400-7 Keskmaa ballistilised raketid
35622000-0 Taktikalised raketid
35622100-1 Õhk-õhk tüüpi raketid
35622200-2 Õhk-maa tüüpi raketid
35622300-3 Laevade vastu suunatud raketid
35622400-4 Allveelaevade vastu suunatud rakettmürsud
35622500-5 Taktikalised antiballistilised raketid
35622600-6 Tankide vastu suunatud raketid
35622700-7 Maa-õhk tüüpi raketid
35623000-7 Tiibraketid
35623100-8 Õhust/maapinnalt/merelt väljatulistatavad tiibraketid
35630000-9 Sõjaväe kosmosesõidukid
35631000-6 Sõjaväe satelliidid
35631100-7 Sidesatelliidid
35631200-8 Vaatlussatelliidid
35631300-9 Navigatsioonisatelliidid
35640000-2 Sõjaväe lennuseadmete osad
35641000-9 Sõjaväe lennuseadmete konstruktsioonid ja mehaanilised tagavaraosad
35641100-0 Sõjaväe lennuseadmete mootorid ja mootoriosad
35642000-7 Sõjaväe lennuseadmete elektroonilised ja elektrilised tagavaraosad
35700000-1 Sõjaväe elektroonilised süsteemid
35710000-4 Juhtimis-, kontrolli-, side- ja arvutisüsteemid
35711000-1 Juhtimis-, kontrolli- ja sidesüsteemid
35712000-8 Taktikalised juhtimis-, kontrolli- ja sidesüsteemid
35720000-7 Luure, seire ja sihtmärgituvastus
35721000-4 Elektroonilised luuresüsteemid
35722000-1 Radarid
35723000-8 Õhutõrjeradarid
35730000-0 Elektroonilised lahingusüsteemid ja vastumeetmed
35740000-3 Lahingusimulaatorid
35800000-2 Isiku- ja tugivarustus
35810000-5 Isikuvarustus
35811100-3 Tuletõrjujate vormirõivad
35811200-4 Politsei vormirõivad
35811300-5 Sõjaväevorm
35812000-9 Lahingumunder
35812100-0 Maskeerimisjakid
35812200-1 Lahinguülikonnad
35812300-2 Lahinguvarustus
35813000-6 Sõjaväekiivrid
35813100-7 Kiivrikatted
35814000-3 Gaasimaskid
35815000-0 Kuulikindlad rõivad
35815100-1 Kuulikindlad vestid
35820000-8 Abivarustus
35821000-5 Lipud
35821100-6 Lipuvardad