Divisions / Tagħmir għas-sigurtà, tifi tan-nar, pulizija u difiża 209

Search
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Tagħmir għas-sigurtà, tifi tan-nar, pulizija u difiża

Code Name
35100000-5 Apparat ta' l-emerġenza u s-sigurtà
35110000-8 Tagħmir għat-tifi tan-nar, salavataġġ u sigurtà
35111000-5 Apparat għat-tifi tan-nar
35111100-6 Apparat tan-nifs għall-użu fit-tifi tan-nar
35111200-7 Materjali tat-tifi tan-nar
35111300-8 Apparat li jitfi n-nar (estinturi)
35111310-1 Pakkeġġi tar-rgħawwa
35111320-4 Estingwituri portabbli tan-nar
35111400-9 Tagħmir għall-ħrib min-nar
35111500-0 Sistema ta' trażżin tan-nar
35111510-3 Għodod ta' l-idejn għat-trażżin tan-nar
35111520-6 Ragħwa għat-trażżin tan-nar u komposti simili
35112000-2 Tagħmir tas-salvataġġ u l-emerġenza
35112100-3 Manikini għat-taħriġ fl-emerġenza
35112200-4 Doċċa ta' emerġenza
35112300-5 Doċċa ta' l-għajnejn
35113000-9 Apparat tas-sigurtà
35113100-0 Apparat tas-sigurtà tas-sit
35113110-0 Sistemi tal-protezzjoni tar-reatturi nukleari
35113200-1 Tagħmir protettiv nukleari, bioloġiku, kimiku u radjoloġiku
35113210-4 Apparat tas-sigurtà nukleari
35113300-2 Stallazzjonijiet tas-sigurtà
35113400-3 Ħwejjeġ protettivi u tas-sigurtà
35113410-6 Ħwejjeġ għall-protezzjoni bioloġika u kemikali
35113420-9 Ilbies protettiv nukleari u radjoloġiku
35113430-2 Flokkijiet tas-sigurtà
35113440-5 Flokkijiet riflettivi
35113450-8 Kowtijiet jew ponchos protettivi
35113460-1 Kalzetti jew maljerija protettivi
35113470-4 Qomos jew qliezet protettivi
35113480-7 Ċpiepet tal-polz protettivi
35113490-0 Ġagaga protettiva
35120000-1 Sistemi u mezzi ta' sorveljanza u sigurtà
35121000-8 Apparat tas-sigurtà
35121100-9 Bażers
35121200-0 Appart għall-għarfien ta' flus foloz
35121300-1 Tagħmir tas-sigurtà
35121400-2 Boroż tas-sigurtà
35121500-3 Siġilli
35121600-4 Tikketti mdendla
35121700-5 Sistemi ta' allarm
35121800-6 Mirja ta' sigurtà kunvessi
35121900-7 Lokalizzaturi tar-radar
35123000-2 Apparat ta' l-identifikazzjoni tas-sit
35123100-3 Sistema tal-kartolini manjetiċi
35123200-4 Apparat għal-siegħat flessibbli tax-xogħol
35123300-5 Sistema taż-żamma tal-ħin
35123400-6 Tesseri ta' identifikazzjoni
35123500-7 Sistema ta' identifikazzjoni bil-vidjo
35124000-9 Sejjieba tal-metalli
35125000-6 Sisytema tas-sorveljanza
35125100-7 Sensuri
35125110-0 Sensers biometriċi
35125200-8 Sistema ta' kontrol tal-ħin jew reġistratur tal-ħin tax-xogħol
35125300-2 Kameras ta' sigurtà
35126000-3 Tagħmir għall-iskenjar tal-barkowds
35200000-6 Apparat tal-pulizija
35210000-9 Il-miri użati fit-taħriġ ta' l-isparar
35220000-2 Apparat għal kontra l-irvellijiet
35221000-9 Kanuni ta' l-ilma
35230000-5 Manetti
35240000-8 Sireni
35250000-1 Sustanzi għat-tgerrix ta' l-attakki tal-klieb
35260000-4 Sinjali tal-pulizija
35261000-1 Panewijiet ta' l-informazzjoni
35261100-2 Panewijiet indikaturi bil-messaġġi kambjabbli
35262000-8 Apparat tal-kontroll tas-sinjalar fil-qsim
35300000-7 Armi, munizjoni u partijiet assoċċjati
35310000-0 Armi varji
35311000-7 Xwabel, xablotti, bajunetti u lanez
35311100-8 Xwabel
35311200-9 Ximitarri
35311300-0 Bajonetti
35311400-1 Lanzi
35312000-4 Xkubetti tal-gass
35320000-3 Armi tan-nar
35321000-0 Armi żgħar tan-nar
35321100-1 Pistoli
35321200-2 Azzarini
35321300-3 Maxinganns
35322000-7 Artillerija
35322100-8 Armi għal kontra l-ajruplani
35322200-9 Artillerja li timxi weħidha
35322300-0 Artillerija rmunkata
35322400-1 Mortars
35322500-2 Ħowitzer
35330000-6 Munizjon
35331000-3 Munizzjon għal armi tan-nar u armi tal-gwerra
35331100-4 Balal
35331200-5 Balal
35331300-3 Grenades
35331400-7 Mini ta' l-art
35331500-8 Skrataċ
35332000-0 Munizzjon għall-gwerra navali
35332100-1 Torpedoes
35332200-2 Mini tal-baħar
35333000-7 Munizzjon għall-gwerra fl-ajru
35333100-8 Bombi
35333200-9 Rokits
35340000-9 Partijiet minn armi tan-nar u munizzjon
35341000-6 Partijiet minn armi żgħar tan-nar
35341100-7 Apparati tal-pajpijiet mil-liega tar-ramm u l-landa jew iż-żingu
35342000-3 Partijiet minn teffiegħa tar-rokits
35343000-0 Partijiet tal-mortars
35400000-8 Vetturi militari u partijiet assoċjati
35410000-1 Vetturi militari armati
35411000-8 Tankijiet tal-gwerra
35411100-9 Tankijiet tal-gwerra
35411200-0 Tankijiet tal-gwerra ħfief
35412000-5 Vetturi għall-ġlied armati
35412100-6 Vetturi tal-fanterija armati
35412200-7 Vetturi armati għall-ġarr tas-suldati
35412300-8 Vetturi armati għall-ġarr tal-armi
35412400-9 Vetturi ta' rikonjizzjoni u ppattulljar
35412500-0 Vetturi ta' kmand u kollegament
35420000-4 Parts ta' vetturi militari
35421000-1 Parts mekkaniċi ta' vetturi militari
35421100-2 Magni u parts tal-magni għal vetturi militari
35422000-8 Parts elettroniċi u elettriċi għal vetturi militari
35500000-9 Bastimenti tal-gwerra u parts assoċjati
35510000-2 Vapuri tal-gwerra
35511000-9 Bastimenti tal-gwerra
35511100-0 Aircraft-carriers
35511200-1 Destrojers u frejgati
35511300-2 Korvetti u patrol boats
35511400-3 Opri tal-baħar u vapuri amfibji
35512000-6 Subamarines
35512100-7 Sottomarin strateġiku bi fjuwil nukleari
35512200-8 Sottomarin ta' l-attakk bi fjuwil nukleari
35512300-9 Sottomarin ta' l-attakk bid-diżil
35512400-0 Vetturi għal taħt l-ilma bla bdott
35513000-3 Vapuri għall-gwerra bil-mini u vapuri awżiljari
35513100-4 Vapur għat-tiftix u/jew il-qrid tal-mini
35513200-5 Bastiment ta' riċerka awżiljari
35513300-6 Bastiment awżiljar għall-ġbir ta' informazzjoni
35513400-7 Bastiment għal Sptar Awżiljari/tal-Merkanzija/Tanker Roro
35520000-5 Parts għall-bastimenti tal-gwerra
35521000-2 Buq u parts mekkaniċi għall-bastimenti tal-gwerra
35521100-3 Magni u parts tal-magni għall-bastimenti tal-gwerra
35522000-9 Parts elettriċi u elettroniċi għall-bastimenti tal-gwerra
35600000-0 Inġeniji ta' l-ajru militari, missili u vetturi spazjali
35610000-3 Inġenji ta' l-ajru militari
35611100-1 Ajruplani tal-ġlied (fighter)
35611200-2 Ajruplani tal-ġlied u tal-bombi/għall-attakki fuq l-art
35611300-3 Ajruplani għall-bumbardament (bomber)
35611400-4 Inġenji ta' l-ajru għat-trasport militari
35611500-5 Inġenji ta' l-ajru għat-taħriġ
35611600-6 Inġenji ta' l-ajru għall-ipattuljar marittimu
35611700-7 Inġenji ta' l-ajru tankers
35611800-8 Inġenji ta' l-ajru ta' rikonjizzjoni
35612100-8 Ħelikopters tal-ġlied
35612200-9 Ħelikopters għal kontra s-sottomarini
35612300-0 Ħelikopters ta' appoġġ
35612400-1 Ħelikopters għat-trasport militari
35612500-2 Ħelikopters għat-tiftix u s-salvataġġ
35613000-4 Vetturi ta' l-ajru bla bdott
35613100-5 Vetturi ta' l-ajru għall-ġlied bla bdott
35620000-6 Missili
35621000-3 Missili strateġiċi
35621100-4 Missili anti-ballistiċi
35621200-5 Missili ballistiċi interkontinentali
35621300-6 Missili ballistiċi mitfugħa minn sottomarin
35621400-7 Missili ballistiċi b'medda intermedja
35622000-0 Missili tattiċi
35622100-1 Missili mill-ajru għall-ajru
35622200-2 Missili mill-ajru għall-art
35622300-3 Missili għal kontra l-vapuri
35622400-4 Rokits għal kontra s-sottomarini
35622500-5 Missili antiballistiċi
35622600-6 Missili ggwidati għal kontra t-tankijiet
35622700-7 Missili mill-art għall-ajru
35623000-7 Missili cruise
35623100-8 Missili cruise mwaddba mill-Ajru/mill-Art/mill-Baħar
35630000-9 Vetturi spazjali militari
35631000-6 Satelliti militari
35631100-7 Satelliti ta' komunikazzjoni
35631200-8 Satelliti ta' osservazzjoni
35631300-9 Satelliti ta' navigazzjoni
35640000-2 Parts għal tagħmir militari aerospazjali
35641000-9 Strutturi u parts mekkanniċi għal tagħmir aerospazjali militari
35641100-0 Magni u parts ta' magni għal tagħmir aerospazjali militari
35642000-7 Parts elettroniċi u elettriċi għal tagħmir aerospazjali militari
35700000-1 Sistemi elettroniċi militari
35710000-4 Sistemi ta' Kmand, Kontroll, Komunikazzjoni u Kompjuter
35711000-1 Sistemi ta' Kmand, Kontroll u Komunikazzjoni
35712000-8 Sistemi ta' Kmand, Kontroll, u Komunikazzjoni Tattiċi
35720000-7 Informazzjoni sigrieta, Sorveljanza, Akkwiżizzjoni ta' Bersalli u Rikonjizzjoni
35721000-4 Sistema elettronika ta' informazzjoni sigrieta
35722000-1 Radar
35723000-8 Radar għad-difiża ta' l-ajru
35730000-0 Sistema ta' gwerra elettronika u kontromiżuri
35740000-3 Simulaturi tal-battalji
35800000-2 Tagħmir individwali u ta' appoġġ
35810000-5 Tagħmir individwali
35811100-3 Uniformijiet tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar
35811200-4 Uniforijiet tal-pulizija
35811300-5 Uniformijiet tal-militar
35812000-9 Uniformijiet tal-kombattiment
35812100-0 Ġgieget tal-camouflage
35812200-1 Ilbies tal-kombattiment
35812300-2 Apparat tal-kombattiment
35813000-6 Għelmijiet militari
35813100-7 Koperti ta' l-għelmijiet
35814000-3 Maskri tal-gass
35815000-0 Ħwejjeġ għall-protezzjoni anti-ballistika
35815100-1 Flokkijiet ta' kontra l-bullets
35820000-8 Tagħmir ta' appoġġ
35821000-5 Bnadar
35821100-6 Arblu tal-bnadar