Divisions / Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet 209

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet

Code Name
35100000-5 Pelastus- ja turvavälineet
35110000-8 Palontorjunta-, pelastus- ja turvavälineet
35111000-5 Palonsammutusvälineet
35111100-6 Palomiesten hengityslaitteet
35111200-7 Palontorjuntatarvikkeet
35111300-8 Sammuttimet
35111310-1 Vaahtopakkaukset
35111320-4 Kannettavat palonsammuttimet
35111400-9 Paloporraslaitteisto
35111500-0 Palontukahdutusjärjestelmä
35111510-3 Käsisammuttimet
35111520-6 Sammutusvaahto tai vastaavat yhdisteet
35112000-2 Pelastusvälineet
35112100-3 Pelastuskoulutuksessa käytettävät nuket
35112200-4 Hätäsuihku
35112300-5 Silmäsuihku
35113000-9 Turvavarusteet
35113100-0 Rakennustyömaan turvalaitteet
35113110-0 Ydinreaktorin suojausjärjestelmä
35113200-1 Suojavarusteet ydinaineita, kemiallisia ja biologisia aineita ja säteilyä varten
35113210-4 Ydinturvalaitteet
35113300-2 Turvalaitteistot
35113400-3 Suoja- ja turvavaatteet
35113410-6 Biologisilta tai kemiallisilta aineilta suojaavat vaatteet
35113420-9 Ydin- ja muulta säteilyltä suojaavat vaatteet
35113430-2 Turvaliivit
35113440-5 Heijastavat liivit
35113450-8 Suojatakit tai -viitat
35113460-1 Suojaavat sukat
35113470-4 Suojaavat paidat tai housut
35113480-7 Suojaavat rannenauhat
35113490-0 Suojakaapu
35120000-1 Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet
35121000-8 Turvalaitteet ja -varusteet
35121100-9 Summerit
35121200-0 Väärennetyn rahan tunnistuslaite
35121300-1 Turvatekniset liittimet
35121400-2 Sinetillä varustetut arvokuljetuspussit
35121500-3 Sinetit
35121600-4 Laput
35121700-5 Hälytysjärjestelmät
35121800-6 Kuperat valvontapeilit
35121900-7 Tutkanpaljastimet
35123000-2 Paikallinen tunnistusjärjestelmä
35123100-3 Magneettikorttijärjestelmä
35123200-4 Joustavan työajan seurantalaitteisto
35123300-5 Ajanottojärjestelmä
35123400-6 Henkilökortit
35123500-7 Videotunnistusjärjestelmät
35124000-9 Metallinilmaisimet
35125000-6 Valvontajärjestelmä
35125100-7 Tunnistimet
35125110-0 Biometriset tunnistimet
35125200-8 Ajanvalvontajärjestelmä tai työajan tallennin
35125300-2 Turvakamerat
35126000-3 Viivakoodinlukulaitteet
35200000-6 Poliisin varusteet
35210000-9 Maalitaulut
35220000-2 Mellakantorjuntavarusteet
35221000-9 Vesitykit
35230000-5 Käsiraudat
35240000-8 Sireenit
35250000-1 Karkotteet koirahyökkäyksiä varten
35260000-4 Poliisin käyttämät tiemerkit
35261000-1 Tiedotustaulut
35261100-2 Vaihtuvasisältöiset sanomataulut
35262000-8 Risteysliikenteen ohjaus- ja opastinlaitteet
35300000-7 Aseet, ampumatarvikkeet ja niiden osat
35310000-0 Erilaiset aseet
35311000-7 Miekat, viidakkoveitset, pistimet ja keihäät
35311100-8 Miekat
35311200-9 Viidakkoveitset
35311300-0 Pistimet
35311400-1 Keihäät
35312000-4 Kaasupistoolit
35320000-3 Tuliaseet
35321000-0 Kevyet tuliaseet
35321100-1 Käsiaseet
35321200-2 Kiväärit
35321300-3 Konekiväärit
35322000-7 Tykit
35322100-8 Ilmatorjunta-aseet
35322200-9 Itseliikkuvat tykit
35322300-0 Vedettävät tykit
35322400-1 Kranaatinheittimet
35322500-2 Haupitsi
35330000-6 Ampumatarvikkeet
35331000-3 Ampumatarvikkeet tuliaseita ja sodankäyntiä varten
35331100-4 Luodit
35331200-5 Kranaatit ja ammukset
35331300-3 Kranaatit
35331400-7 Maamiinat
35331500-8 Patruunat
35332000-0 Ampumatarvikkeet merisotaa varten
35332100-1 Torpedot
35332200-2 Merimiinat
35333000-7 Ampumatarvikkeet ilmasotaa varten
35333100-8 Pommit
35333200-9 Raketit
35340000-9 Tuliaseiden osat ja ampumatarvikkeet
35341000-6 Kevyiden tuliaseiden osat
35341100-7 Tykkimetalliset putkenosat
35342000-3 Raketin laukaisualustojen osat
35343000-0 Kranaatinheitinten osat
35400000-8 Sotilasajoneuvot ja niiden osat
35410000-1 Panssaroidut sotilasajoneuvot
35411000-8 Taistelupanssarivaunut
35411100-9 Raskaat taistelupanssarivaunut
35411200-0 Kevyet taistelupanssarivaunut
35412000-5 Panssaroidut taisteluajoneuvot
35412100-6 Jalkaväen taisteluajoneuvot
35412200-7 Panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot
35412300-8 Panssaroidut aseidenkuljetusajoneuvot
35412400-9 Tiedustelu- ja partiointiajoneuvot
35412500-0 Komento- ja yhteysajoneuvot
35420000-4 Sotilasajoneuvojen osat
35421000-1 Sotilasajoneuvojen mekaaniset varaosat
35421100-2 Sotilasajoneuvojen moottorit ja moottoreiden osat
35422000-8 Sotilasajoneuvojen elektroniset ja sähkövaraosat
35500000-9 Sota-alukset ja niiden osat
35510000-2 Sota-alukset
35511000-9 Pintataistelualus
35511100-0 Lentotukialukset
35511200-1 Hävittäjät ja fregatit
35511300-2 Tykki- ja partioveneet
35511400-3 Meri- ja maakelpoiset alukset ja laivat
35512000-6 Sukellusveneet
35512100-7 Ydinkäyttöiset strategiset sukellusveneet
35512200-8 Ydinkäyttöiset hyökkäyssukellusveneet
35512300-9 Dieselkäyttöiset hyökkäyssukellusveneet
35512400-0 Miehittämättömät vedenalaiset ajoneuvot
35513000-3 Miinasodankäynti- ja apualukset
35513100-4 Miinanetsijäalus/Miinanraivaaja
35513200-5 Apututkimusalus
35513300-6 Aputiedustelualus
35513400-7 Avustava sairaala-/lasti-/säiliö-/roro-alus
35520000-5 Sota-alusten osat
35521000-2 Sota-alusten runko ja mekaaniset varaosat
35521100-3 Sota-alusten moottorit ja moottoreiden osat
35522000-9 Sota-alusten elektroniset ja sähkövaraosat
35600000-0 Ilma-alukset, ohjukset ja avaruusalukset sotilaskäyttöön
35610000-3 Ilma-alukset sotilaskäyttöön
35611100-1 Torjuntahävittäjät
35611200-2 Hävittäjä-pommituskone/Rynnäkköhävittäjä
35611300-3 Pommituskoneet
35611400-4 Kuljetuslentokoneet sotilaskäyttöön
35611500-5 Koulutuslentokoneet
35611600-6 Meripartiossa käytettävät ilma-alukset
35611700-7 Säiliölentokoneet
35611800-8 Tiedustelukoneet
35612100-8 Taisteluhelikopterit
35612200-9 Sukellusveneentorjuntahelikopterit
35612300-0 Tukihelikopterit
35612400-1 Kuljetushelikopterit sotilaskäyttöön
35612500-2 Etsintä- ja pelastushelikopterit
35613000-4 Miehittämättömät ilma-alukset
35613100-5 Miehittämättömät taisteluilma-alukset
35620000-6 Ohjukset
35621000-3 Strategiset ohjukset
35621100-4 Strategiset ballististen ohjusten torjuntaohjukset
35621200-5 Mannertenväliset ballistiset ohjukset
35621300-6 Sukellusveneestä laukaistavat ballistiset ohjukset
35621400-7 Keskipitkän kantaman ballistiset ohjukset
35622000-0 Taktiset ohjukset
35622100-1 Ilmataisteluohjukset
35622200-2 Rynnäkköohjukset
35622300-3 Meritorjuntaohjukset
35622400-4 Sukellusveneentorjuntaraketit
35622500-5 Taktiset ballististen ohjusten torjuntaohjukset
35622600-6 Ohjatut panssarintorjuntaohjukset
35622700-7 Ilmatorjuntaohjukset
35623000-7 Risteilyohjukset
35623100-8 Ilma-aluksesta/maasta/aluksesta laukaistavat risteilyohjukset
35630000-9 Avaruusalukset sotilaskäyttöön
35631000-6 Satelliitit sotilaskäyttöön
35631100-7 Viestintäsatelliitit
35631200-8 Tarkkailusatelliitit
35631300-9 Navigointisatelliitit
35640000-2 Avaruus- ja ilma-alusten osat sotilaskäyttöön
35641000-9 Avaruus- ja ilma-alusten rakenneosat ja mekaaniset varaosat sotilaskäyttöön
35641100-0 Avaruus- ja ilma-alusten moottorit ja moottorien osat sotilaskäyttöön
35642000-7 Avaruus- ja ilma-alusten elektroniset ja sähkövaraosat sotilaskäyttöön
35700000-1 Elektroniset järjestelmät sotilaskäyttöön
35710000-4 Ohjaus-, valvonta-, viestintä- ja tietokonejärjestelmät
35711000-1 Ohjaus-, valvonta- ja viestintäjärjestelmät
35712000-8 Taktiset ohjaus-, valvonta- ja viestintäjärjestelmät
35720000-7 Tiedustelu-, valvonta-, maalinmääritys- ja taktisen tiedustelun järjestelmät
35721000-4 Elektroninen tiedustelujärjestelmä
35722000-1 Tutka
35723000-8 Ilmatorjuntatutka
35730000-0 Elektroniset sodankäyntijärjestelmät ja elektroninen häirintä ja harhautus
35740000-3 Taistelusimulaattorit
35800000-2 Yksilölliset ja tukivarusteet
35810000-5 Yksilölliset varusteet
35811100-3 Palomiesten puvut
35811200-4 Poliisien virkapuvut
35811300-5 Sotilasvirkapuvut
35812000-9 Taistelupuvut
35812100-0 Maastotakit
35812200-1 Taisteluasut
35812300-2 Taisteluvarusteet
35813000-6 Sotilaskypärät
35813100-7 Kypäräsuojat
35814000-3 Kaasunaamarit
35815000-0 Luodinkestävät vaatteet
35815100-1 Luodinkestävät liivit
35820000-8 Tukivarusteet
35821000-5 Liput
35821100-6 Lipputanko