Divisions / Finans- och försäkringstjänster 88

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Finans- och försäkringstjänster

Code Name
66100000-1 Bank- och investeringstjänster
66110000-4 Banktjänster
66111000-1 Centralbankstjänster
66112000-8 Inlåningstjänster
66113000-5 Kreditgivning
66113100-6 Mikrokreditgivning
66114000-2 Finansiell leasing
66115000-9 Internationell betalningsförmedling
66120000-7 Investment banking och tillhörande tjänster
66121000-4 Sammanslagningar och förvärv
66122000-1 Företagsfinansiering och riskkapital
66130000-0 Fondkommission och liknande värdepappers- och varumäklingstjänster
66131000-7 Tjänster avseende värdepappershandel
66131100-8 Pensionsinvesteringar
66132000-4 Varuförmedling
66133000-1 Hantering och clearing
66140000-3 Aktieförvaltning
66141000-0 Förvaltning av pensionsfonder
66150000-6 Administrativa tjänster avseende finansmarknaden
66151000-3 Finansmarknad – drift
66151100-4 Elektronisk detaljhandel
66152000-0 Finansmarknad – tillsyn
66160000-9 Notariats- och depåtjänster
66161000-6 Notariatstjänster
66162000-3 Depåtjänster
66170000-2 Finansiell rådgivning, hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster
66171000-9 Finansiell rådgivning
66172000-6 Hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster
66180000-5 Valutaväxling
66190000-8 Låneförmedling
66500000-5 Försäkrings- och pensionstjänster
66510000-8 Försäkringar
66511000-5 Livförsäkringar
66512000-2 Olycksfalls- och sjukförsäkringar
66512100-3 Olycksfallsförsäkringar
66512200-4 Sjukförsäkringar
66512210-7 Frivilliga sjukförsäkringar
66512220-0 Sjukförsäkringar – oftast privat tecknade
66513000-9 Rättshjälps- och allriskförsäkringar
66513100-0 Rättsskyddsförsäkringar
66513200-1 Allriskförsäkringar för byggsektorn
66514000-6 Fraktförsäkringar och försäkringar med anknytning till transport
66514100-7 Försäkringar med anknytning till transport
66514110-0 Motorfordonsförsäkringar
66514120-3 Sjö-, luftfarts- och andra transportförsäkringar
66514130-6 Järnvägsförsäkringar
66514140-9 Flygplansförsäkringar
66514150-2 Fartygsförsäkringar
66514200-8 Fraktförsäkringar
66515000-3 Skadeförsäkringar
66515100-4 Brandförsäkringar
66515200-5 Sakförsäkringar
66515300-6 Väderförsäkringar och försäkringar mot ekonomisk förlust
66515400-7 Väderrelaterade försäkringar
66515410-0 Försäkringar mot finansiella förluster
66515411-7 Försäkringar mot ekonomisk förlust
66516000-0 Ansvarsförsäkringar
66516100-1 Ansvarsförsäkringar för motorfordon
66516200-2 Ansvarsförsäkringar för flygplan
66516300-3 Ansvarsförsäkringar för fartyg
66516400-4 Allmänna ansvarsförsäkringar
66516500-5 Försäkringstjänster avseende yrkesmässigt ansvar
66517000-7 Kredit- och borgensförsäkringar
66517100-8 Kreditförsäkringar
66517200-9 Borgensförsäkringar
66517300-0 Riskhanteringsförsäkringar
66518000-4 Försäkringsmäkleri och försäkringsbyråtjänster
66518100-5 Försäkringsmäkleri
66518200-6 Tjänster utförda av försäkringsbolag
66518300-7 Reglering av försäkringskrav
66519000-1 Försäkring av tekniska anläggningar, kompletterande försäkringar, skadereglering, skadeavveckling, aktuarietjänster (försäkringsmatematiska) och bärgningsförsäkringar
66519100-2 Försäkringar för olje- eller gasplattformar
66519200-3 Försäkring av tekniska anläggningar
66519300-4 Kompletterande försäkringar
66519310-7 Försäkringsrådgivning
66519400-5 Skadereglering
66519500-6 Skadeavveckling
66519600-7 Försäkringsmatematiska tjänster
66519700-8 Administration i samband med bärgning
66520000-1 Pensionstjänster
66521000-8 Individuella pensionsförsäkringar
66522000-5 Gruppensionsförsäkringar
66523000-2 Förvaltningsrådgivning för pensionsfond
66523100-3 Förvaltning av pensionsfond
66600000-6 Finansförvaltning
66700000-7 Återförsäkringar
66710000-0 Livåterförsäkringar
66720000-3 Hälso- och olycksfallsåterförsäkringar