Divisions / Finantsvahendus- ja kindlustusteenused 88

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Finantsvahendus- ja kindlustusteenused

Code Name
66100000-1 Pangandus- ja investeerimisteenused
66110000-4 Pangandusteenused
66111000-1 Keskpangateenused
66112000-8 Hoiuseteenused
66113000-5 Krediteerimisteenused
66113100-6 Väikekrediidi andmise teenused
66114000-2 Finantsliisinguteenused
66115000-9 Rahvusvaheliste maksete teenused
66120000-7 Investeerimispanganduse teenused ja sellega seotud teenused
66121000-4 Äriühingute ühinemis- ja ülevõtmisteenused
66122000-1 Äriühingu finants- ja riskikapitali teenused
66130000-0 Maakleri- ja muud väärtpaberite ja kaubabörsi teenused
66131000-7 Väärtpaberite maakleriteenused
66131100-8 Pensioni investeerimisteenused
66132000-4 Kaubabörsi maakleriteenused
66133000-1 Käitlemis- ja arveldusteenused
66140000-3 Portfellihaldusteenused
66141000-0 Pensionifondi haldusteenused
66150000-6 Finantsturgude administreerimisteenused
66151000-3 Finantsturutalitlusteenused
66151100-4 Elektroonilise müügikoha jaemüügiteenused
66152000-0 Finantsturu reguleerimisteenused
66160000-9 Usaldushoiuteenused ja hoiuteenused
66161000-6 Usaldushoiuteenused
66162000-3 Hoiustamisteenused
66170000-2 Finantskonsultatsiooni-, finantstehingute käitlemis- ja arvelduskoja teenused
66171000-9 Finantskonsultatsiooniteenused
66172000-6 Finantstehingute käitlemis- ja arvelduskoja teenused
66180000-5 Rahavahetusteenused
66190000-8 Laenuvahendusteenused
66500000-5 Kindlustus- ja pensionikindlustusteenused
66510000-8 Kindlustusteenused
66511000-5 Elukindlustusteenused
66512000-2 Õnnetusjuhtumi- ja tervisekindlustusteenused
66512100-3 Õnnetusjuhtumikindlustusteenused
66512200-4 Tervisekindlustusteenused
66512210-7 Vabatahtlik tervisekindlustusteenus
66512220-0 Ravikindlustusteenused
66513000-9 Juriidilise kindlustuse ja riskikindlustusteenused
66513100-0 Juriidiliste kulutuste kindlustusteenused
66513200-1 Lepinguosalise riskikindlustusteenused
66514000-6 Veosekindlustus- ja transpordikindlustusteenused
66514100-7 Transpordikindlustusteenused
66514110-0 Mootorsõiduki kindlustusteenused
66514120-3 Mere-, õhu- ja muu transpordi kindlustusteenused
66514130-6 Raudteekindlustusteenused
66514140-9 Õhusõiduki kindlustusteenused
66514150-2 Laevakindlustusteenused
66514200-8 Veosekindlustusteenused
66515000-3 Kahjukindlustusteenused
66515100-4 Tulekindlustusteenused
66515200-5 Varakindlustusteenused
66515300-6 Ilmastikukahju- ja finantskahjukindlustusteenused
66515400-7 Ilmastikukindlustusteenused
66515410-0 Finantskahjukindlustusteenused
66515411-7 Rahalise kahju kindlustusteenused
66516000-0 Vastutuskindlustusteenused
66516100-1 Mootorsõiduki liiklusvastutuskindlustusteenused
66516200-2 Õhusõiduki liiklusvastutuskindlustusteenused
66516300-3 Laeva liiklusvastutuskindlustusteenused
66516400-4 Üldvastutuskindlustusteenused
66516500-5 Kutsevastutuskindlustusteenused
66517000-7 Krediidi- ja garantiikindlustusteenused
66517100-8 Krediidikindlustusteenused
66517200-9 Garantiikindlustusteenused
66517300-0 Riskihaldamiskindlustusteenused
66518000-4 Kindlustusmaakleri- ja kindlustusseltsi teenused
66518100-5 Kindlustusmaakleri teenused
66518200-6 Kindlustusseltsi teenused
66518300-7 Kindlustusnõuete käsitlusteenused
66519000-1 Tehnilise kindlustuse ja lisakindlustusteenused, keskmise arvutlus, kahjukäsitlusteenused ning varapäästmise kindlustusteenused
66519100-2 Nafta- või gaasilava kindlustusteenused
66519200-3 Tehnilise kindlustuse teenused
66519300-4 Lisakindlustusteenused
66519310-7 Kindlustusnõustamisteenused
66519400-5 Keskmise arvutlus
66519500-6 Kahjukäsitlusteenused
66519600-7 Kindlustusmatemaatilised teenused
66519700-8 Varapäästmise haldusteenused
66520000-1 Pensionikindlustusteenused
66521000-8 Individuaalpensionifonditeenused
66522000-5 Ühise pensionifondi teenused
66523000-2 Pensionikindlustusnõustamisteenused
66523100-3 Pensionikindlustuse administreerimisteenused
66600000-6 Likviidsusjuhtimise teenused
66700000-7 Edasikindlustusteenused
66710000-0 Elu edasikindlustusteenused
66720000-3 Õnnetusjuhtumi ja tervise edasikindlustusteenused