Divisions / Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 88

Keresés
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások

Code Name
66100000-1 Banki és befektetési szolgáltatások
66110000-4 Banki szolgáltatások
66111000-1 Jegybanki szolgáltatások
66112000-8 Letéti szolgáltatások
66113000-5 Hitelnyújtási szolgáltatások
66113100-6 Mikrohitel-nyújtási szolgáltatások
66114000-2 Pénzügyi lízing szolgáltatások
66115000-9 Nemzetközi fizetési átutalási szolgáltatások
66120000-7 Beruházási banki és kapcsolódó szolgáltatások
66121000-4 Vállalat-összeolvadási és -vásárlási szolgáltatások
66122000-1 Vállalatfinanszírozási és vállalkozói tőkebiztosítási szolgáltatások
66130000-0 Brókeri és azzal kapcsolatos érték- és árutőzsdei szolgáltatások
66131000-7 Biztosításközvetítési szolgáltatások
66131100-8 Nyugdíj-befektetési szolgáltatások
66132000-4 Árutőzsdei brókeri szolgáltatások
66133000-1 Feldolgozási és klíringszolgáltatások
66140000-3 Portfóliókezelői szolgáltatások
66141000-0 Nyugdíjpénztár-kezelési szolgáltatások
66150000-6 Pénzpiaci ügyintézési szolgáltatások
66151000-3 Pénzpiac-működtetési szolgáltatások
66151100-4 Elektronikus piaci kiskereskedői szolgáltatások
66152000-0 Pénzpiac-szabályozási szolgáltatások
66160000-9 Vagyonkezelői és letétkezelői szolgáltatások
66161000-6 Vagyonkezelői szolgáltatások
66162000-3 Letétkezelői szolgáltatások
66170000-2 Pénzügyi tanácsadó, tranzakció-feldolgozási és klíringintézeti szolgáltatások
66171000-9 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások
66172000-6 Pénzügyi tranzakció-feldolgozási és klíringintézeti szolgáltatások
66180000-5 Devizával kapcsolatos szolgáltatások
66190000-8 Hitelközvetítési szolgáltatások
66500000-5 Biztosítási és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások
66510000-8 Biztosítási szolgáltatások
66511000-5 Életbiztosítási szolgáltatások
66512000-2 Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások
66512100-3 Baleset-biztosítási szolgáltatások
66512200-4 Egészségbiztosítási szolgáltatások
66512210-7 Önkéntes baleset-biztosítási szolgáltatások
66512220-0 Orvosi biztosítási szolgáltatások
66513000-9 Jogvédelmi és felelősségbiztosítási szolgáltatások
66513100-0 Jogvédelmi biztosítási szolgáltatások
66513200-1 Vállalkozói felelősségbiztosítási szolgáltatások
66514000-6 Áruszállítmány-biztosítási és közlekedéssel kapcsolatos biztosítási szolgáltatások
66514100-7 Közlekedéssel kapcsolatos biztosítás
66514110-0 Gépjármű-biztosítási szolgáltatások
66514120-3 Tengeri, légi és egyéb szállítással kapcsolatos biztosítási szolgáltatások
66514130-6 Vasúti biztosítási szolgáltatások
66514140-9 Légijármű-biztosítási szolgáltatások
66514150-2 Hajóbiztosítási szolgáltatások
66514200-8 Áruszállítmány-biztosítási szolgáltatások
66515000-3 Kár- vagy veszteség-biztosítási szolgáltatások
66515100-4 Tűzkár-biztosítási szolgáltatások
66515200-5 Vagyonbiztosítási szolgáltatások
66515300-6 Időjárásból fakadó és anyagi veszteség elleni biztosítási szolgáltatások
66515400-7 Időjárással kapcsolatos biztosítási szolgáltatások
66515410-0 Anyagi veszteség elleni biztosítási szolgáltatások
66515411-7 Pénzügyi veszteség elleni biztosítási szolgáltatások
66516000-0 Felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516100-1 Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516200-2 Légijármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516300-3 Hajó-felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516400-4 Általános felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516500-5 Szakmai felelősségbiztosítási szolgáltatások
66517000-7 Hitel- és készfizető kezességre szóló biztosítási szolgáltatások
66517100-8 Hitelbiztosítási szolgáltatások
66517200-9 Készfizető kezességre szóló biztosítási szolgáltatások
66517300-0 Kockázatkezelési biztosítási szolgáltatások
66518000-4 Biztosításközvetítői és ügynöki szolgáltatások
66518100-5 Biztosításközvetítői szolgáltatások
66518200-6 Biztosítási ügynöki szolgáltatások
66518300-7 Biztosítási követelésrendezési szolgáltatások
66519000-1 Mérnöki és járulékos biztosítási, hajókárbecslési, veszteségrendezési, biztosítási statisztikai és kármentési ügyintézési szolgáltatások
66519100-2 Olaj- vagy gázfúró szigettel kapcsolatos biztosítási szolgáltatások
66519200-3 Mérnöki biztosítási szolgáltatások
66519300-4 Járulékos biztosítási szolgáltatások
66519310-7 Biztosítási tanácsadási szolgáltatások
66519400-5 Hajókárbecslési szolgáltatások
66519500-6 Veszteségrendezési szolgáltatások
66519600-7 Biztosítási statisztikai szolgáltatások
66519700-8 Kármentési ügyintézési szolgáltatások
66520000-1 Nyugdíj-biztosítási szolgáltatások
66521000-8 Egyéni nyugdíj-biztosítási szolgáltatások
66522000-5 Csoportos nyugdíj-biztosítási szolgáltatások
66523000-2 Nyugdíjpénztári tanácsadási szolgáltatások
66523100-3 Nyugdíjpénztári ügyintézési szolgáltatások
66600000-6 Kincstári szolgáltatások
66700000-7 Viszontbiztosítási szolgáltatások
66710000-0 Élet-viszontbiztosítási szolgáltatások
66720000-3 Baleset- és egészség-viszontbiztosítási szolgáltatások