Divisions / Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 88

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Rahoitus- ja vakuutuspalvelut

Code Name
66100000-1 Pankki- ja sijoituspalvelut
66110000-4 Pankkipalvelut
66111000-1 Keskuspankkipalvelut
66112000-8 Talletuspalvelut
66113000-5 Luotonantopalvelut
66113100-6 Pienluottojen myöntämispalvelut
66114000-2 Rahoitusleasingpalvelut
66115000-9 Kansainväliset maksupalvelut
66120000-7 Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut
66121000-4 Sulautumiin ja yritysostoihin liittyvät palvelut
66122000-1 Yritysrahoitus- ja riskipääomapalvelut
66130000-0 Välityspalvelut ja niihin liittyvät arvopaperi- ja raaka-ainepörssipalvelut
66131000-7 Arvopaperien välityspalvelut
66131100-8 Eläkesijoituspalvelut
66132000-4 Raaka-ainepörssin välityspalvelut
66133000-1 Käsittely- ja clearingpalvelut
66140000-3 Salkunhoitopalvelut
66141000-0 Eläkerahaston hallinnointi
66150000-6 Rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset palvelut
66151000-3 Rahoitusmarkkinoiden operatiiviset palvelut
66151100-4 Sähköisten markkinoiden vähittäiskauppapalvelut
66152000-0 Rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn liittyvät palvelut
66160000-9 Notariaatti- ja säilytyspalvelut
66161000-6 Notariaattipalvelut
66162000-3 Säilytyspalvelut
66170000-2 Rahoitusneuvonta, rahoitustapahtumien käsittely- ja selvitysyhtiöpalvelut
66171000-9 Rahoitusneuvonta
66172000-6 Rahoitustapahtumien käsittely- ja selvitysyhtiöpalvelut
66180000-5 Valuutanvaihtopalvelut
66190000-8 Lainan välityspalvelut
66500000-5 Vakuutus- ja eläkepalvelut
66510000-8 Vakuutuspalvelut
66511000-5 Henkivakuutuspalvelut
66512000-2 Tapaturma- ja sairausvakuutuspalvelut
66512100-3 Tapaturmavakuutuspalvelut
66512200-4 Sairausvakuutuspalvelut
66512210-7 Vapaaehtoiset sairausvakuutukset
66512220-0 Laajennetut sairausvakuutukset
66513000-9 Oikeusturvavakuutus- ja kaikenvaravakuutuspalvelut
66513100-0 Oikeuskuluvakuutukset
66513200-1 Urakoitsijan kaikenvaravakuutus
66514000-6 Rahtivakuutuspalvelut ja kuljetuksiin liittyvät vakuutuspalvelut
66514100-7 Kuljetuksiin liittyvät vakuutuspalvelut
66514110-0 Moottoriajoneuvovakuutukset
66514120-3 Meri-, ilma- ja muut kuljetusvakuutuspalvelut
66514130-6 Rautateiden vakuutukset
66514140-9 Ilma-alusten vakuutukset
66514150-2 Vesialusten vakuutukset
66514200-8 Rahtivakuutukset
66515000-3 Vahinkovakuutukset
66515100-4 Palovakuutukset
66515200-5 Omaisuusvakuutukset
66515300-6 Säävahinkovakuutukset ja taloudellisen tappion varalta otettavat vakuutukset
66515400-7 Säävahinkovakuutukset
66515410-0 Taloudellisen tappion varalta otettavat vakuutukset
66515411-7 Rahallisen tappion varalta otettavat vakuutukset
66516000-0 Vastuuvakuutuspalvelut
66516100-1 Moottoriajoneuvojen vastuuvakuutukset
66516200-2 Ilma-alusten vastuuvakuutukset
66516300-3 Alusten vastuuvakuutukset
66516400-4 Yleisvastuuvakuutuspalvelut
66516500-5 Ammatillisten riskien vastuuvakuutuspalvelut
66517000-7 Luotto- ja takausvakuutuspalvelut
66517100-8 Luottovakuutuspalvelut
66517200-9 Takausvakuutuspalvelut
66517300-0 Riskien hallinnan vakuutuspalvelut
66518000-4 Vakuutusmeklari- ja vakuutustoimistopalvelut
66518100-5 Vakuutusmeklaripalvelut
66518200-6 Vakuutustoimistopalvelut
66518300-7 Vakuutussaataviin liittyvät palvelut
66519000-1 Kone- ja laitteisto-, lisä-, haveri-, vahinko- ja pelastusvakuutuspalvelut ja vakuutusmatemaattiset palvelut
66519100-2 Öljyn- tai kaasunporauslauttojen vakuutukset
66519200-3 Kone- ja laitteistovakuutukset
66519300-4 Lisävakuutukset
66519310-7 Vakuutusneuvontapalvelut
66519400-5 Vahingonkorvauksiin liittyvät palvelut
66519500-6 Vahingonarviointipalvelut
66519600-7 Vakuutusmatemaattiset palvelut
66519700-8 Pelastustoimiin liittyvät hallinnolliset palvelut
66520000-1 Eläkepalvelut
66521000-8 Yksilöllisiä eläkkeitä koskevat palvelut
66522000-5 Ryhmäeläkevakuutuksia koskevat vakuutuspalvelut
66523000-2 Eläkerahastointiin liittyvät neuvontapalvelut
66523100-3 Eläkerahaston hoito
66600000-6 Rahastopalvelut
66700000-7 Jälleenvakuutuspalvelut
66710000-0 Henkijälleenvakuutuspalvelut
66720000-3 Tapaturma- ja sairauskuluvakuutusten jälleenvakuutuspalvelut