Divisions / Finansielle tjenester og forsikringstjenester 88

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Finansielle tjenester og forsikringstjenester

Code Name
66100000-1 Bank- og investeringstjenesteydelser
66110000-4 Bankydelser
66111000-1 Centralbankvirksomhed
66112000-8 Indlånsvirksomhed
66113000-5 Åbning af en kredit
66113100-6 Tjenester i forbindelse med ydelse af mikrokreditter
66114000-2 Finansiel leasing
66115000-9 Tjenester i forbindelse med international pengeoverførsel
66120000-7 Investeringsbankydelser og beslægtede tjenester
66121000-4 Tjenesteydelser i forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelse
66122000-1 Tjenesteydelser i forbindelse med virksomhedsfinansiering og risikovillig kapital
66130000-0 Mæglervirksomhed og dertil knyttet handel med værdipapirer og varer
66131000-7 Tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirer
66131100-8 Investering af pensionsmidler
66132000-4 Varemæglervirksomhed
66133000-1 Behandlings- og clearingtjenester
66140000-3 Porteføljeforvaltning
66141000-0 Forvaltning af pensionsfondsinvesteringer
66150000-6 Forvaltning af kapitalmarkeder
66151000-3 Finansmarkedsadministration
66151100-4 Detailhandelstjenester på det elektroniske marked
66152000-0 Finansmarkedstilsyn
66160000-9 Forvaltnings- og deponeringstjenster
66161000-6 Forvaltning af aktiver (trust services)
66162000-3 Depotforvaltning
66170000-2 Finansielle konsulentydelser, behandling og clearing af finansielle transaktioner
66171000-9 Finansielle konsulentydelser
66172000-6 Behandling og clearing af finansielle transaktioner
66180000-5 Veksling af valuta
66190000-8 Lånemæglervirksomhed
66500000-5 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000-8 Forsikringstjenester
66511000-5 Livsforsikring
66512000-2 Ulykkes- og sygeforsikring
66512100-3 Ulykkesforsikring
66512200-4 Sygeforsikring
66512210-7 Frivillige sygeforsikringer
66512220-0 Privat sygeforsikring
66513000-9 Retshjælpforsikring og entrepriseforsikring
66513100-0 Retshjælpsforsikringer
66513200-1 Entrepriseforsikring
66514000-6 Fragtforsikring og forsikring i forbindelse med transport
66514100-7 Forsikring i forbindelse med transport
66514110-0 Motorkøretøjsforsikring
66514120-3 Søforsikring, luftfartforsikring og anden transportforsikring
66514130-6 Forsikring i forbindelse med jernbaner
66514140-9 Forsikring i forbindelse med fly
66514150-2 Forsikring i forbindelse med skibe
66514200-8 Fragtforsikring
66515000-3 Skades- eller tabsforsikring
66515100-4 Forsikring i forbindelse med brand
66515200-5 Tingskadeforsikring
66515300-6 Vejrligsforsikring og forsikring mod økonomisk tab
66515400-7 Vejrligsforsikring
66515410-0 Forsikring mod økonomisk tab
66515411-7 Forsikring mod pengetab
66516000-0 Ansvarsforsikringstjenester
66516100-1 Ansvarsforsikring for motorkøretøjer
66516200-2 Ansvarsforsikring for fly
66516300-3 Ansvarsforsikring for skibe
66516400-4 Generelle ansvarsforsikringstjenester
66516500-5 Forsikringstjenester mod erhvervsansvar
66517000-7 Kredit- og kautionsforsikring
66517100-8 Kreditforsikring
66517200-9 Kautionsforsikring
66517300-0 Forsikring i forbindelse med risikostyring
66518000-4 Forsikringstegning og assurandørvirksomhed
66518100-5 Assurancemæglertjenester
66518200-6 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikringsagenturer
66518300-7 Opgørelse af forsikringsserstatning
66519000-1 Forsikring af tekniske anlæg, hjælpetjenester i forbindelse med forsikring, skadesopgørelse, aktuarvirksomhed og administration af bjærgning
66519100-2 Forsikring i forbindelse med olie- eller gasplatforme
66519200-3 Forsikring af tekniske anlæg
66519300-4 Hjælpetjenester i forbindelse med forsikring
66519310-7 Forsikringskonsulentvirksomhed
66519400-5 Skadeopgørelse
66519500-6 Skadesopgørelse
66519600-7 Aktuarvirksomhed
66519700-8 Administration af bjærgning
66520000-1 Tjenesteydelser i forbindelse med pension
66521000-8 Individuelle pensionsforsikringer
66522000-5 Kollektive pensionsforsikringer
66523000-2 Pensionskasserådgivning
66523100-3 Administration af pensionsfonde
66600000-6 Finansforvaltning og likviditetsstyring
66700000-7 Genforsikringsvirksomhed
66710000-0 Genforsikring af livsforsikringer
66720000-3 Genforsikring af ulykkes- og sygeforsikringer