Divisions / Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 183

Keresés
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

Code Name
71200000-0 Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások
71210000-3 Építészeti tanácsadó szolgáltatások
71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások
71221000-3 Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71222000-0 Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71222100-1 Városi területek feltérképezésével kapcsolatos szolgáltatások
71222200-2 Vidéki területek feltérképezésével kapcsolatos szolgáltatások
71223000-7 Épületbővítéssel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71230000-9 Építészeti tervpályázatok szervezése
71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71241000-9 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71242000-6 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000-3 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71244000-0 Költségszámítás, költségfelügyelet
71245000-7 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71246000-4 Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele
71247000-1 Építési munka felügyelete
71248000-8 Projektfelügyelet és dokumentáció
71250000-5 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71251000-2 Építészeti és épületfelmérési szolgáltatások
71300000-1 Mérnöki szolgáltatások
71310000-4 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
71311000-1 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71311100-2 Általános mérnöki támogatási szolgáltatások
71311200-3 Szállítórendszerekkel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71311210-6 Autópályával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71311220-9 Autópálya-mérnöki szolgáltatások
71311230-2 Vasútmérnöki szolgáltatások
71311240-5 Repülőtéri mérnöki szolgáltatások
71311300-4 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000-8 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000-5 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313100-6 Zajcsökkentési tanácsadó szolgáltatások
71313200-7 Hangszigetelési és beltéri akusztikai tanácsadó szolgáltatások
71313400-9 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
71313410-2 Építkezéssel kapcsolatos kockázat- vagy veszélyértékelés
71313420-5 Építkezéssel kapcsolatos környezetvédelmi szabványok
71313430-8 Építkezéssel kapcsolatos környezeti mutatóelemzés
71313440-1 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzéshez (EIA) kapcsolódó szolgáltatások
71313450-4 Építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring
71314000-2 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
71314100-3 Elektronikai szolgáltatások
71314200-4 Energiagazdálkodási szolgáltatások
71314300-5 Energiahatékonysági tanácsadó szolgáltatások
71314310-8 Épületek fűtésével kapcsolatos gépészmérnöki szolgáltatások
71315000-9 Épületekkel kapcsolatos szolgáltatások
71315100-0 Építőanyaggal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71315200-1 Építési tanácsadó szolgáltatások
71315210-4 Gépészeti tanácsadó szolgáltatások
71315300-2 Épületfelmérési szolgáltatások
71315400-3 Épület-ellenőrzési szolgáltatások
71315410-6 Szellőzőrendszerek vizsgálata
71316000-6 Távközlési tanácsadó szolgáltatások
71317000-3 Veszélymegelőzési és rizikófelügyeleti tanácsadó szolgáltatások
71317100-4 Tűz- és robbanásvédelmi és ellenőrzési tanácsadó szolgáltatások
71317200-5 Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos szolgáltatások
71317210-8 Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71318000-0 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71318100-1 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71319000-7 Igazságügyi szakértői tanácsadás
71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000-4 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321100-5 Kivitelezésgazdaságossági szolgáltatások
71321200-6 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71321300-7 Vízvezeték-szereléssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások
71321400-8 Szellőzéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások
71322000-1 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100-2 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71322200-3 Csővezeték-tervezési szolgáltatások
71322300-4 Hídtervezési szolgáltatások
71322400-5 Gáttervezési szolgáltatások
71322500-6 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323000-8 Ipari folyamatokkal és termeléssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323100-9 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323200-0 Üzemekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71324000-5 Mennyiségfelmérési szolgáltatások
71325000-2 Alaptervezési szolgáltatások
71326000-9 Járulékos építési szolgáltatások
71327000-6 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71328000-3 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások ellenőrzése
71330000-0 Különféle mérnöki szolgáltatások
71331000-7 Fúróiszappal kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71332000-4 Műszaki földtani tervezési szolgáltatások
71333000-1 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000-8 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71335000-5 Mérnöki tanulmány
71336000-2 Mérnöki támogatási szolgáltatások
71337000-9 Korróziómérnöki szolgáltatások
71340000-3 Integrált mérnöki szolgáltatások
71350000-6 Gépészettel kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások
71351000-3 Geológiai, geofizikai és egyéb tudományos felderítési szolgáltatások
71351100-4 Fúrómag-előkészítési és elemzési szolgáltatások
71351200-5 Geológiai és geofizikai tanácsadó szolgáltatások
71351210-8 Geofizikai tanácsadó szolgáltatások
71351220-1 Geológiai tanácsadó szolgáltatások
71351300-6 Mikroőslénytani elemzési szolgáltatások
71351400-7 Kőzetfizikai értelmezési szolgáltatások
71351500-8 Talaj-ellenőrzési szolgáltatások
71351600-9 Időjárás-előrejelzési szolgáltatások
71351610-2 Meteorológiai szolgáltatások
71351611-9 Klimatológiai szolgáltatások
71351612-6 Hidrometeorológiai szolgáltatások
71351700-0 Tudományos talajkutatási szolgáltatások
71351710-3 Geofizikai talajkutatási szolgáltatások
71351720-6 Régészeti lelőhelyeken végzett geofizikai felmérések
71351730-9 Geológiai talajkutatási szolgáltatások
71351800-1 Topográfiai és varázsvesszős vízkutatási szolgáltatások
71351810-4 Térképészeti szolgáltatások
71351811-1 Régészeti lelőhelyeken végzett topográfiai felmérések
71351820-7 Varázsvesszős vízkutatási szolgáltatások
71351900-2 Geológiai, oceanográfiai és fidrológiai szolgáltatások
71351910-5 Geológiai szolgáltatások
71351911-2 Fotogeológiai szolgáltatások
71351912-9 Rétegtani geológiai szolgáltatások
71351913-6 Geológiai feltárási szolgáltatások
71351914-3 Régészeti szolgáltatások
71351920-2 Oceanográfiai és hidrológiai szolgáltatások
71351921-2 Torkolati oceanográfiai szolgáltatások
71351922-2 Fizikai oceanográfiai szolgáltatások
71351923-2 Tengermélység-mérési szolgáltatások
71351924-2 Víz alatti feltárási szolgáltatások
71352000-0 Altalaj-felmérési szolgáltatások
71352100-1 Szeizmológiai szolgáltatások
71352110-4 Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások
71352120-7 Szeizmikus adatbeszerzési szolgáltatások
71352130-0 Szeizmikus adatgyűjtési szolgáltatások
71352140-3 Szeizmikus feldolgozási szolgáltatások
71352300-3 Magnetométeres felmérési szolgáltatások
71353000-7 Földfelszíni felmérési szolgáltatások
71353100-8 Hidrográfiai felmérési szolgáltatások
71353200-9 Méretfelmérési szolgáltatások
71354000-4 Térképkészítési szolgáltatások
71354100-5 Digitális feltérképezési szolgáltatások
71354200-6 Légi feltérképezési szolgáltatások
71354300-7 Kataszteri felmérési szolgáltatások
71354400-8 Hidrográfiai szolgáltatások
71354500-9 Tengeri felmérési szolgáltatások
71355000-1 Földmérési szolgáltatások
71355100-2 Fényképes felmérési szolgáltatások
71355200-3 Katonai térképészeti felmérés
71356000-8 Műszaki szolgáltatások
71356100-9 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
71356200-0 Műszaki segítségnyújtási szolgáltatások
71356300-1 Műszaki támogatási szolgáltatások
71356400-2 Műszaki tervezési szolgáltatások
71400000-2 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
71410000-5 Várostervezési szolgáltatások
71420000-8 Tájrendezési szolgáltatások
71421000-5 Kertépítési szolgáltatások
71500000-3 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
71510000-6 Telekfelmérési szolgáltatások
71520000-9 Építésfelügyeleti szolgáltatások
71521000-6 Építésiterület-felügyeleti szolgáltatások
71530000-2 Kivitelezési tanácsadó szolgáltatások
71540000-5 Építésvezetői szolgáltatások
71541000-2 Építési projektvezetői szolgáltatások
71550000-8 Kovácsműhely-szolgáltatások
71600000-4 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások
71610000-7 Összetétel- és vegyülettisztasági vizsgálati és elemzési szolgáltatások
71620000-0 Elemzési szolgáltatások
71621000-7 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
71630000-3 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
71631000-0 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71631100-1 Gépellenőrzési szolgáltatások
71631200-2 Gépjárművel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71631300-3 Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71631400-4 Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71631420-0 Tengerészeti, hajózási biztonsági ellenőrző szolgáltatások
71631430-3 Szivárgásvizsgálati szolgáltatások
71631440-6 Áramlásfigyelési szolgáltatások
71631450-9 Hídellenőrzési szolgáltatások
71631460-2 Gátellenőrzési szolgáltatások
71631470-5 Vasútpálya-ellenőrzési szolgáltatások
71631480-8 Útvizsgálati szolgáltatások
71631490-1 Futópálya-vizsgálati szolgáltatások
71632000-7 Műszaki tesztelési szolgáltatások
71632100-8 Szeleptesztelési szolgáltatások
71632200-9 Roncsolásmentes tesztelési szolgáltatások
71700000-5 Megfigyelési és felügyeleti szolgáltatások
71730000-4 Ipari vizsgálati szolgáltatások
71731000-1 Ipari minőség-ellenőrzési szolgáltatások
71800000-6 Vízellátási és hulladékkezelési tanácsadó szolgáltatások
71900000-7 Laboratóriumi szolgáltatások