Divisions / Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 183

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

Code Name
71200000-0 Arkkitehtipalvelut
71210000-3 Arkkitehtuuria koskevat neuvontapalvelut
71220000-6 Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut
71221000-3 Rakennusten arkkitehtipalvelut
71222000-0 Ulkoilmarakenteiden arkkitehtipalvelut
71222100-1 Kaupunkialueiden kartoituspalvelut
71222200-2 Maaseutualueiden kartoituspalvelut
71223000-7 Lisärakennusten arkkitehtipalvelut
71230000-9 Arkkitehtikilpailun järjestäminen
71240000-2 Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut
71241000-9 Toteutettavuustutkimus, neuvontapalvelut, analyysit
71242000-6 Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelu, kustannusarviointi
71243000-3 Luonnospiirustukset (järjestelmät ja integraatio)
71244000-0 Kustannuslaskenta, kustannusseuranta
71245000-7 Lupapiirustukset, työpiirustukset ja eritelmät
71246000-4 Rakentamisessa tarvittavien määrien määrittäminen ja luettelointi
71247000-1 Rakennustyön valvonta
71248000-8 Hankkeiden ja dokumentaation valvonta
71250000-5 Arkkitehti-, insinööri- ja maanmittauspalvelut
71251000-2 Arkkitehti- ja rakennustarkastuspalvelut
71300000-1 Insinööripalvelut
71310000-4 Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut
71311000-1 Maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut
71311100-2 Maa-, tie- ja vesirakentamisen tukipalvelut
71311200-3 Liikennejärjestelmää koskevat konsulttipalvelut
71311210-6 Tienrakentamista koskevat konsulttipalvelut
71311220-9 Tienrakennustekniset palvelut
71311230-2 Rautatien rakennustekniset palvelut
71311240-5 Lentoaseman rakennustekniset palvelut
71311300-4 Infrastruktuuria koskevat konsulttipalvelut
71312000-8 Rakennetekniikkaa koskevat konsulttipalvelut
71313000-5 Ympäristötekniset konsulttipalvelut
71313100-6 Meluntorjuntaa koskevat konsulttipalvelut
71313200-7 Äänieristyksiä ja huoneakustiikkaa koskevat konsulttipalvelut
71313400-9 Ympäristövaikutusten arviointi rakentamisessa
71313410-2 Riskien tai vaarojen arviointi rakentamisessa
71313420-5 Ympäristönormit rakentamisessa
71313430-8 Ympäristöindikaattoreiden analyysi rakentamisessa
71313440-1 Ympäristövaikutusten arviointipalvelut (YVA) rakentamisessa
71313450-4 Ympäristövaikutusten seuranta rakentamisessa
71314000-2 Energia ja siihen liittyvät palvelut
71314100-3 Sähköpalvelut
71314200-4 Energiahallinto
71314300-5 Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut
71314310-8 Rakennusten lämmitystekniikkapalvelut
71315000-9 Rakennusten perusasennuksiin liittyvät palvelut
71315100-0 Rakennusten rakenteita koskevat konsulttipalvelut
71315200-1 Rakennuksia koskevat konsulttipalvelut
71315210-4 Rakennusten perusasennuksia koskevat konsulttipalvelut
71315300-2 Rakennustarkastuspalvelut
71315400-3 Rakennusvalvontapalvelut
71315410-6 Ilmanvaihtojärjestelmän tarkastus
71316000-6 Tietoliikennettä koskevat konsulttipalvelut
71317000-3 Vaaroilta suojautumista ja riskienhallintaa koskevat konsulttipalvelut
71317100-4 Palosuojelua, palon ja räjähdysvaaran torjuntaa sekä räjähdevalvontaa koskevat konsulttipalvelut
71317200-5 Terveys- ja turvallisuuspalvelut
71317210-8 Terveys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevat konsulttipalvelut
71318000-0 Tekniset neuvonta- ja konsulttipalvelut
71318100-1 Rakennusten keino- ja luonnonvalaistustekniikkapalvelut
71319000-7 Asiantuntijalausuntopalvelut
71320000-7 Insinöörialan suunnittelupalvelut
71321000-4 Rakennusten kone- ja sähköasennusten suunnittelupalvelut
71321100-5 Rakentamisen kannattavuuslaskelmat
71321200-6 Lämmitysjärjestelmän suunnittelupalvelut
71321300-7 Putkiasennuksia koskevat neuvontapalvelut
71321400-8 Ilmanvaihdon neuvontapalvelut
71322000-1 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu
71322100-2 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden kustannuslaskenta
71322200-3 Putkijohtojen suunnittelupalvelut
71322300-4 Siltojen suunnittelupalvelut
71322400-5 Patojen suunnittelupalvelut
71322500-6 Liikennejärjestelmien tekninen suunnittelu
71323000-8 Teollisuusprosessien ja -tuotannon tekninen suunnittelu
71323100-9 Sähkövoimajärjestelmien suunnittelupalvelut
71323200-0 Laitosten ja laitteistojen tekninen suunnittelu
71324000-5 Rakennuskustannuslaskenta
71325000-2 Perustusten suunnittelupalvelut
71326000-9 Rakennusten perusasennuksiin liittyvät lisäpalvelut
71327000-6 Kantavien rakenteiden suunnittelu
71328000-3 Kantavien rakenteiden suunnittelun tarkistaminen
71330000-0 Erilaiset insinööripalvelut
71331000-7 Porauslietteen käsittelyyn liittyvät tekniset palvelut
71332000-4 Geotekniset palvelut
71333000-1 Koneenrakennustekniset palvelut
71334000-8 Koneenrakennus- ja sähkötekniset palvelut
71335000-5 Tekniset tutkimukset
71336000-2 Insinöörialan tukipalvelut
71337000-9 Ruostesuojauspalvelut
71340000-3 Yhdistetyt insinööripalvelut
71350000-6 Insinööritöihin liittyvät tieteelliset ja tekniset palvelut
71351000-3 Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut
71351100-4 Kairausnäytteen käsittely- ja analysointipalvelut
71351200-5 Geologian ja geofysiikan asiantuntijapalvelut
71351210-8 Geofysiikan asiantuntijapalvelut
71351220-1 Geologian asiantuntijapalvelut
71351300-6 Mikropaleontologiset analysointipalvelut
71351400-7 Öljyalan fysikaalisten mittausarvojen tulkintapalvelut
71351500-8 Maaperän tutkimuspalvelut
71351600-9 Sääennustepalvelut
71351610-2 Meteorologiset palvelut
71351611-9 Ilmastotieteelliset palvelut
71351612-6 Hydrometeorologiset palvelut
71351700-0 Tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut
71351710-3 Geofysikaalinen luonnonvarojen etsintä
71351720-6 Arkeologisten kaivausalueiden geofysikaaliset kartoitukset
71351730-9 Maaperän luonnonvarojen etsintäpalvelut
71351800-1 Topografiset ja kaivonkatsojan palvelut
71351810-4 Topografiset palvelut
71351811-1 Arkeologisten kaivausalueiden topografiset kartoitukset
71351820-7 Kaivonkatsojan palvelut
71351900-2 Geologiset ja meri- ja vesitieteelliset palvelut
71351910-5 Geologiset palvelut
71351911-2 Fotogeologiset palvelut
71351912-9 Stratigraafiset geologiset palvelut
71351913-6 Geologiset tutkimuspalvelut
71351914-3 Arkeologiset palvelut
71351920-2 Meri- ja vesitieteelliset palvelut
71351921-2 Estuaarioseanografiset palvelut
71351922-2 Fyysisen oseanografian palvelut
71351923-2 Syvyyskartoituspalvelut
71351924-2 Vedenalaiset tutkimuspalvelut
71352000-0 Maanalaiset kartoituspalvelut
71352100-1 Seismiset palvelut
71352110-4 Seismografiset mittauspalvelut
71352120-7 Maanjäristystietojen hankintapalvelut
71352130-0 Maanjäristystietojen keräyspalvelut
71352140-3 Seismisten tietojen käsittelypalvelut
71352300-3 Magnetometrimittaukset
71353000-7 Kenttämittauspalvelut
71353100-8 Merenmittauspalvelut
71353200-9 Dimensiomittauspalvelut
71354000-4 Kartanpiirustuspalvelut
71354100-5 Tietokoneavusteinen kartoitus
71354200-6 Ilmakartoitus
71354300-7 Kiinteistönmittaus
71354400-8 Merenkartoituspalvelut
71354500-9 Merenkulun tarkastuspalvelut
71355000-1 Maanmittauspalvelut
71355100-2 Kuvanmittauspalvelut
71355200-3 Maanmittaus
71356000-8 Tekniset palvelut
71356100-9 Tekninen ohjaus
71356200-0 Tekninen apu
71356300-1 Tekniset tukipalvelut
71356400-2 Tekninen suunnittelu
71400000-2 Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
71410000-5 Yhdyskuntasuunnittelupalvelut
71420000-8 Maisema-arkkitehdin palvelut
71421000-5 Maisemanhoitopalvelut
71500000-3 Rakentamiseen liittyvät palvelut
71510000-6 Rakennustyömaan maastotutkimus
71520000-9 Rakennustöiden valvonta
71521000-6 Rakennustyömaan valvontapalvelut
71530000-2 Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut
71540000-5 Rakennustöiden johto
71541000-2 Rakennushankkeen johto
71550000-8 Sepän palvelut
71600000-4 Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut
71610000-7 Koostumuksen ja puhtauden testaus- ja analysointipalvelut
71620000-0 Analysointipalvelut
71621000-7 Tekniset analysointi- tai neuvontapalvelut
71630000-3 Tekniset tarkastus- ja testauspalvelut
71631000-0 Tekniset tarkastuspalvelut
71631100-1 Koneiden tarkastus
71631200-2 Autokatsastus
71631300-3 Rakennusten tekniset tarkastuspalvelut
71631400-4 Rakenteiden tekniset tarkastuspalvelut
71631420-0 Meriturvallisuuden tarkastuspalvelut
71631430-3 Vuotokokeiden suorittaminen
71631440-6 Virtauksen valvontapalvelut
71631450-9 Sillantarkastuspalvelut
71631460-2 Padontarkastuspalvelut
71631470-5 Raiteiden tarkastus
71631480-8 Teiden tarkastuspalvelut
71631490-1 Kiitoratojen tarkastuspalvelut
71632000-7 Tekniset testauspalvelut
71632100-8 Venttiilien testauspalvelut
71632200-9 Ainetta tuhoamattomat testauspalvelut
71700000-5 Tarkkailu- ja valvontapalvelut
71730000-4 Teolliset tarkastuspalvelut
71731000-1 Teolliset laadunvalvontapalvelut
71800000-6 Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut
71900000-7 Laboratoriopalvelut