Divisions / Storitve poslovanja z nepremičninami 35

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Storitve poslovanja z nepremičninami

Code Name
70100000-2 Storitve poslovanja z lastnimi nepremičninami
70110000-5 Storitve izdelave nepremičninskih projektov
70111000-2 Izdelava stanovanjskih nepremičninskih projektov
70112000-9 Izdelava nestanovanjskih nepremičninskih projektov
70120000-8 Nakup in prodaja nepremičnin
70121000-5 Storitve nakupa ali prodaje stavb
70121100-6 Storitve prodaje stavb
70121200-7 Storitve nakupa stavb
70122000-2 Storitve nakupa ali prodaje zemljišč
70122100-3 Storitve prodaje zemljišč
70122110-6 Storitve prodaje nepozidanih zemljišč
70122200-4 Storitve nakupa zemljišč
70122210-7 Storitve nakupa nepozidanih zemljišč
70123000-9 Prodaja nepremičnin
70123100-0 Prodaja stanovanjskih nepremičnin
70123200-1 Prodaja nestanovanjskih nepremičnin
70130000-1 Storitve dajanja lastnih nepremičnin v najem
70200000-3 Storitve dajanja lastnih nepremičnin v najem ali zakup
70210000-6 Storitve dajanja stanovanjskih nepremičnin v najem ali zakup
70220000-9 Storitve dajanja nestanovanjskih nepremičnin v najem ali zakup
70300000-4 Storitve nepremičninskih agencij za plačilo ali po pogodbi
70310000-7 Storitve dajanja v najem ali prodaje stavb
70311000-4 Storitve dajanja v najem ali prodaje stanovanjskih zgradb
70320000-0 Storitve dajanja v najem ali prodaje zemljišč
70321000-7 Storitve dajanja zemljišč v najem
70322000-4 Storitve dajanja v najem ali prodaje nepozidanih zemljišč
70330000-3 Storitve upravljanja nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70331000-0 Storitve poslovanja s stanovanjskimi nepremičninami
70331100-1 Storitve upravljanja ustanov
70332000-7 Storitve poslovanja z nestanovanjskimi nepremičninami
70332100-8 Storitve upravljanja zemljišč
70332200-9 Storitve upravljanja poslovnih nepremičnin
70332300-0 Storitve upravljanja industrijskih nepremičnin
70333000-4 Storitve v stanovanjskem gospodarstvu
70340000-6 Storitve v zvezi s časovnim zakupom