Divisions / Kiinteistöpalvelut 35

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Kiinteistöpalvelut

Code Name
70100000-2 Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut
70110000-5 Kiinteistöjen rakennuttamispalvelut
70111000-2 Asuntotuotanto
70112000-9 Muu rakennustuotanto kuin asuntotuotanto
70120000-8 Kiinteistöjen osto ja myynti
70121000-5 Rakennusten osto- tai myyntipalvelut
70121100-6 Rakennusten myyntipalvelut
70121200-7 Rakennusten ostopalvelut
70122000-2 Maa-alueiden osto- tai myyntipalvelut
70122100-3 Maa-alueiden myyntipalvelut
70122110-6 Rakentamattomien maa-alueiden myyntipalvelut
70122200-4 Maa-alueiden ostopalvelut
70122210-7 Rakentamattomien maa-alueiden ostopalvelut
70123000-9 Kiinteistöjen myynti
70123100-0 Asuinkiinteistöjen myynti
70123200-1 Muiden kuin asuinkiinteistöjen myynti
70130000-1 Oman kiinteistön vuokrauspalvelut
70200000-3 Omien kiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut
70210000-6 Omien asuinkiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut
70220000-9 Omien muiden kuin asuinkiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut
70300000-4 Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut
70310000-7 Rakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut
70311000-4 Asuinrakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut
70320000-0 Maa-alueiden vuokraus- tai myyntipalvelut
70321000-7 Maa-alueiden vuokrauspalvelut
70322000-4 Rakentamattomien maa-alueiden vuokraus- tai myyntipalvelut
70330000-3 Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut
70331000-0 Asuinkiinteistöjen hoitopalvelut
70331100-1 Laitoksen hallintopalvelut
70332000-7 Muiden kuin asuinkiinteistöjen hoitopalvelut
70332100-8 Maaomaisuuden hoitopalvelut
70332200-9 Liikeomaisuuden hoitopalvelut
70332300-0 Teolliseen omaisuuteen liittyvät palvelut
70333000-4 Asuntoasioihin liittyvät palvelut
70340000-6 Osa-aikaiseen hallintaan liittyvät palvelut