Divisions / Usługi w zakresie nieruchomości 35

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Usługi w zakresie nieruchomości

Code Name
70100000-2 Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych
70110000-5 Usługi rozbudowy nieruchomości
70111000-2 Usługi rozbudowy nieruchomości mieszkalnych
70112000-9 Usługi rozbudowy nieruchomości innych niż mieszkalne
70120000-8 Kupno i sprzedaż nieruchomości
70121000-5 Sprzedaż lub nabycie budynków
70121100-6 Sprzedaż budynków
70121200-7 Nabycie budynków
70122000-2 Sprzedaż lub kupno gruntów
70122100-3 Sprzedaż gruntów
70122110-6 Sprzedaż gruntów leżących odłogiem
70122200-4 Nabycie gruntów
70122210-7 Nabycie gruntów leżących odłogiem
70123000-9 Sprzedaż nieruchomości
70123100-0 Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych
70123200-1 Sprzedaż nieruchomości innych niż mieszkalne
70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność
70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność
70210000-6 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
70300000-4 Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
70310000-7 Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych
70311000-4 Usługi wynajmu lub sprzedaży budynków mieszkalnych
70320000-0 Usługi wynajmu lub sprzedaży gruntów
70321000-7 Usługi wynajmu gruntów
70322000-4 Usługi wynajmu lub sprzedaży terenu leżącego odłogiem
70330000-3 Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
70331000-0 Usługi nieruchomości mieszkalnych
70331100-1 Usługi zarządzania instytucjami
70332000-7 Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne
70332100-8 Usługi zarządzania gruntami
70332200-9 Usługi zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
70332300-0 Usługi nieruchomości przemysłowych
70333000-4 Usługi gospodarstwa domowego
70340000-6 Usługi przydziału