Divisions / Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused 198

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused

Code Name
79100000-5 Õigusteenused
79110000-8 Õigusabi- ja esindusteenused
79111000-5 Õigusabiteenused
79112000-2 Õigusalased esindusteenused
79112100-3 Huvirühmade esindatuse teenused
79120000-1 Patendi- ja autoriõigusalased nõustamisteenused
79121000-8 Autoriõigusalased nõustamisteenused
79121100-9 Tarkvara autoriõigusalased nõustamisteenused
79130000-4 Juriidilised dokumenteerimis- ja tõendamisteenused
79131000-1 Dokumenteerimisteenused
79132000-8 Tõendamisteenused
79132100-9 Elektroonilise allkirja tõendamisteenused
79140000-7 Õigusabi- ja -teabeteenused
79200000-6 Majandusarvestus-, auditeerimis- ja maksuteenused
79210000-9 Majandusarvestus- ja auditeerimisteenused
79211000-6 Majandusarvestusteenused
79211100-7 Raamatupidamisteenused
79211110-0 Palgahaldusteenused
79211120-3 Müügi ja ostu registreerimisteenused
79211200-8 Finantsaruannete koostamisteenused
79212000-3 Auditeerimisteenused
79212100-4 Finantsaudititeenused
79212110-7 Hea ühingujuhtimise tava hindamisteenused
79212200-5 Siseauditi teenused
79212300-6 Põhikirjajärgse auditi teenused
79212400-7 Pettuse uurimise auditi teenused
79212500-8 Majandusarvestuse kontrolliteenused
79220000-2 Maksuteenused
79221000-9 Maksualase nõustamise teenused
79222000-6 Maksudeklaratsiooni koostamisteenused
79223000-3 Kliendivahendusteenused
79300000-7 Turu- ja majandusuuringud, avaliku arvamuse uuringud ja statistika
79310000-0 Turu-uuringu teenused
79311000-7 Turu-uuringud
79311100-8 Uuringu planeerimisteenused
79311200-9 Uuringute läbiviimise teenused
79311210-2 Telefoniküsitlusteenused
79311300-0 Uuringu analüüsiteenused
79311400-1 Majandusuuringute teenused
79311410-4 Majandusmõjude hindamisteenused
79312000-4 Turutestimisteenused
79313000-1 Tarbijakäitumisuuringu teenused
79314000-8 Teostatavusuuring
79315000-5 Sotsiaaluuringute teenused
79320000-3 Avaliku arvamuse uuringud
79330000-6 Statistikateenused
79340000-9 Reklaami- ja turundusteenused
79341000-6 Reklaamiteenused
79341100-7 Reklaaminõustamisteenused
79341200-8 Reklaamijuhtimisteenused
79341400-0 Reklaamikampaaniateenused
79341500-1 Õhureklaamiteenused
79342000-3 Turundusteenused
79342100-4 Otseturundusteenused
79342200-5 Müügiedendusteenused
79342300-6 Klienditeenused
79342310-9 Kliendiuuringuteenused
79342311-6 Kliendi rahulolu-uuring
79342320-2 Kliendihooldusteenused
79342321-9 Kliendiusaldusprogrammid
79342400-7 Oksjoniteenused
79342410-4 Elektroonilise oksjoni teenused
79400000-8 Äri- ja juhtimisalased nõustamis- ja seonduvad teenused
79410000-1 Äri- ja juhtimisalased nõustamisteenused
79411000-8 Üldised juhtimisalased nõustamisteenused
79411100-9 Ettevõtluse arendamise nõustamisteenused
79412000-5 Finantsjuhtimise nõustamisteenused
79413000-2 Turunduse juhtimise nõustamisteenused
79414000-9 Personalijuhtimise nõustamisteenused
79415000-6 Tootmise juhtimise nõustamisteenused
79415200-8 Planeerimise nõustamisteenused
79416000-3 Suhtekorraldusteenused
79416100-4 Suhtekorralduse juhtimisteenused
79416200-5 Suhtekorralduse nõustamisteenused
79417000-0 Ohutusalased nõustamisteenused
79418000-7 Hankenõustamisteenused
79419000-4 Hindamise nõustamisteenused
79420000-4 Juhtimisega seotud teenused
79421000-1 Projektijuhtimisteenused, v.a ehitus
79421100-2 Projekti järelevalveteenused, v.a ehitus
79421200-3 Projekti planeerimise teenused, v.a ehitus
79422000-8 Arbitraaži- ja lepitamisteenused
79430000-7 Kriisiohjamisteenused
79500000-9 Büroo tugiteenused
79510000-2 Telefonivastamisteenused
79511000-9 Telefonioperaatoriteenused
79512000-6 Kõnekeskusteenused
79520000-5 Reprograafiateenused
79521000-2 Fotokopeerimisteenused
79530000-8 Tõlketeenused
79540000-1 Suulise tõlke teenused
79550000-4 Masinakirja-, tekstitöötlus- ja kompaktkirjastamisteenused
79551000-1 Masinakirjateenused
79552000-8 Tekstitöötlusteenused
79553000-5 Kompaktkirjastamisteenused
79560000-7 Dokumenditalletusteenused
79570000-0 Postiloendi koostamine ja postitusteenused
79571000-7 Postitusteenused
79600000-0 Värbamisteenistus
79610000-3 Personali paigutusteenused
79611000-0 Töökoha otsinguteenused
79612000-7 Kontoriabipersonali paigutusteenused
79613000-4 Töötajate ümberpaigutusteenused
79620000-6 Personali (sh ajutiste töötajate) värbamise teenused
79621000-3 Kontoripersonali pakkumisteenistus
79622000-0 Koduabipersonali pakkumisteenistus
79623000-7 Kaubandus- või tööstustööliste pakkumisteenistus
79624000-4 Põetuspersonali pakkumisteenistus
79625000-1 Meditsiinipersonali pakkumisteenistus
79630000-9 Personaliteenistus peale ümberpaigutus- ja pakkumisteenistuse
79631000-6 Personali ja palgateenused
79632000-3 Personalikoolitusteenused
79633000-0 Personaliarendusteenused
79634000-7 Karjäärinõustamisteenused
79635000-4 Personalivalikukeskuste teenused
79700000-1 Juurdlus- ja turvateenused
79710000-4 Turvateenused
79711000-1 Alarmjärelevalve teenused
79713000-5 Valveteenused
79714000-2 Järelevalveteenused
79714100-3 Jälitussüsteemi teenused
79714110-6 Põgenike jälitamisteenused
79715000-9 Patrulliteenused
79716000-6 Ametitõendite väljastamise teenused
79720000-7 Juurdlusteenused
79721000-4 Detektiivibüroo teenused
79722000-1 Grafoloogiateenused
79723000-8 Jäätmete analüüsimise teenused
79800000-2 Trüki- ja seotud teenused
79810000-5 Trükiteenused
79811000-2 Digitaaltrükiteenused
79812000-9 Rahatähtede trükiteenused
79820000-8 Trükkimisega seotud teenused
79821000-5 Trükiviimistlusteenused
79821100-6 Korrektuuri lugemise teenused
79822000-2 Trükilaoga seotud teenused
79822100-3 Trükiplaatide valmistamise teenused
79822200-4 Fotogravüüriteenused
79822300-5 Trükilaoteenused
79822400-6 Litograafiateenused
79822500-7 Graafilise kujundamise teenused
79823000-9 Trüki- ja kättetoimetamisteenused
79824000-6 Trüki- ja jaotusteenused
79900000-3 Mitmesugused äri- ja äriga seotud teenused
79910000-6 Valdusettevõtja teenused
79920000-9 Pakkimisega seotud teenused
79921000-6 Pakkimisteenused
79930000-2 Tellimustoodete kujundamine
79931000-9 Sisekaunistusteenused
79932000-6 Sisekujundusteenused
79933000-3 Kujunduse tugiteenused
79934000-0 Mööblikujundusteenused
79940000-5 Inkassoettevõtte teenused
79941000-2 Maksukogumisteenused
79950000-8 Näituste, messide ja kongresside organiseerimisteenused
79951000-5 Seminaride organiseerimisteenused
79952000-2 Ürituste korraldamisega seotud teenused
79952100-3 Kultuurisündmuste organiseerimisteenused
79953000-9 Festivalide organiseerimisteenused
79954000-6 Pidude organiseerimisteenused
79955000-3 Moeetenduste organiseerimisteenused
79956000-0 Messide ja näituste organiseerimisteenused
79957000-7 Oksjonite organiseerimisteenused
79960000-1 Fotograafia- ja abiteenused
79961000-8 Fotograafiateenused
79961100-9 Reklaamfotograafia teenused
79961200-0 Aerofotograafia teenused
79961300-1 Erifotograafia teenused
79961310-4 Puuraugufotograafia teenused
79961320-7 Allveefotograafia teenused
79961330-0 Mikrofilmimisteenused
79961340-3 Röntgenfotograafia teenused
79961350-6 Fotostuudio teenused
79962000-5 Fotode töötlemisteenused
79963000-2 Fotode restaureerimis-, kopeerimis- ja retušeerimisteenused
79970000-4 Kirjastamisteenused
79971000-1 Raamatuköitmis- ja viimistlusteenused
79971100-2 Raamatuviimistlusteenused
79971200-3 Raamatuköitmisteenused
79972000-8 Sõnaraamatute avaldamise teenused
79972100-9 Murdesõnaraamatute avaldamise teenused
79980000-7 Kirjanduse tellimisteenused
79990000-0 Mitmesugused äriteenused
79991000-7 Laoseisu kontrollimisteenused
79992000-4 Vastuvõtuteenused
79993000-1 Ehitiste ja rajatiste haldusteenused
79993100-2 Rajatiste haldusteenused
79994000-8 Lepinguhaldusteenused
79995000-5 Raamatukogude haldusteenused
79995100-6 Arhiveerimisteenused
79995200-7 Kataloogimisteenused
79996000-2 Ettevõtluse organiseerimisteenused
79996100-3 Asjaajamine
79997000-9 Ärireiside teenused
79998000-6 Reisisaatja teenused
79999000-3 Skaneerimise ja arvete esitamise teenused
79999100-4 Skaneerimise teenused
79999200-5 Arvete esitamise teenused