Divisions / Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 400

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov

Code Name
30100000-0 Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku
30110000-3 Stroje na spracovanie textu
30111000-0 Textové procesory
30120000-6 Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
30121000-3 Zariadenia na fotokopírovanie a termografické kopírovanie
30121100-4 Fotokopírovacie stroje
30121200-5 Zariadenia na fotokopírovanie
30121300-6 Zariadenia na reprodukciu
30121400-7 Rozmnožovacie stroje
30121410-0 Faxové prepínacie prístroje
30121420-3 Digitálne odosielače
30121430-6 Digitálne rozmnožovacie stroje
30122000-0 Kancelárske stroje pre ofsetovú tlač
30122100-1 Digitálne ofsetové systémy
30122200-2 Digitálne ofsetové zariadenia
30123000-7 Kancelárske a obchodné stroje
30123100-8 Stroje na overenie platnosti lístkov
30123200-9 Bankomaty
30123300-0 Blanové rozmnožovacie stroje
30123400-1 Skladacie stroje
30123500-2 Dierovacie stroje
30123600-3 Stroje na prácu s mincami
30123610-6 Stroje na triedenie mincí
30123620-9 Stroje na počítanie mincí
30123630-2 Stroje na balenie mincí
30124000-4 Časti a príslušenstvo kancelárskych strojov
30124100-5 Zapekacie jednotky
30124110-8 Olej do zapekacej jednotky
30124120-1 Stieradlo zapekacej jednotky
30124130-4 Lampy zapekacích jednotiek
30124140-7 Čistiace podložky zapekacích jednotiek
30124150-0 Filtre zapekacích jednotiek
30124200-6 Súpravy zapekacích jednotiek
30124300-7 Valce pre kancelárske stroje
30124400-8 Zásobníky na sponky
30124500-9 Príslušenstvo pre skenery
30124510-2 Popisovače
30124520-5 Podávače dokumentov do skenerov
30124530-8 Adaptéry diapozitívov pre skenery
30125000-1 Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov
30125100-2 Tonerové náplne
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov
30125130-1 Toner pre strediská spracovania dát a pre výskumné a dokumentačné strediská
30130000-9 Zariadenie poštových úradov
30131000-6 Zariadenie na triedenie pošty
30131100-7 Stroje na skladanie papiera alebo obálok
30131200-8 Stroje na plnenie obálok
30131300-9 Adresovacie stroje
30131400-0 Poštové/frankovacie stroje
30131500-1 Stroje na otváranie pošty
30131600-2 Obálkovacie stroje
30131700-3 Stroje na odstraňovanie známok
30131800-4 Frankovacie stroje
30132000-3 Triediace zariadenia
30132100-4 Zariadenia na triedenie pošty
30132200-5 Počítačky bankoviek
30132300-6 Triedičky
30133000-0 Zásielkové zariadenia
30133100-1 Zariadenia pre hromadné zásielky
30140000-2 Počítacie a účtovacie stroje
30141000-9 Počítacie stroje
30141100-0 Vreckové kalkulačky
30141200-1 Stolové kalkulačky
30141300-2 Kalkulačky s tlačou
30141400-3 Sčítacie stroje
30142000-6 Účtovacie stroje a registračné pokladne
30142100-7 Účtovacie stroje
30142200-8 Registračné pokladne
30144000-0 Stroje typu počítacích
30144100-1 Frankovacie stroje poštovného
30144200-2 Stroje na vydávanie lístkov
30144300-3 Stroje na počítanie vozidiel
30144400-4 Automaty na výber cestovného
30145000-7 Časti a príslušenstvo počítacích strojov
30145100-8 Kotúče do kalkulačiek
30150000-5 Písacie stroje
30151000-2 Elektronické písacie stroje
30152000-9 Časti a príslušenstvo písacích strojov
30160000-8 Magnetické karty
30161000-5 Kreditné karty
30162000-2 Smart (inteligentné) karty
30163000-9 Platobné karty
30163100-0 Karty na čerpanie pohonnýchlátok
30170000-1 Štítkovacie stroje
30171000-8 Dátumovacie a číslovacie stroje
30172000-5 Stroje na tlač osobných preukazov
30173000-2 Stroje na aplikovanie štítkov
30174000-9 Stroje na výrobu štítkov
30175000-6 Popisovacie zariadenie
30176000-3 Zariadenie na reliéfnu tlač
30177000-0 Automatické štítkovacie systémy
30178000-7 Poloautomatické štítkovacie systémy
30179000-4 Zásobníky na štítky
30180000-4 Stroje na pečiatkovanie a vypisovanie šekov
30181000-1 Stroje na pečiatkovanie šekov
30182000-8 Stroje na vypisovanie šekov
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
30191000-4 Kancelárske zariadenia s výnimkou nábytku
30191100-5 Archivačné/registračné zariadenia
30191110-8 Systémy karuselových lístkov
30191120-1 Stojany na časopisy
30191130-4 Písacie dosky so svorkou
30191140-7 Príslušenstvo na osobnú identifikáciu
30191200-6 Spätné projektory
30191400-8 Skartovače
30192000-1 Kancelárske potreby
30192100-2 Vymazávacie potreby (guma, zmizík)
30192110-5 Atramentové výrobky
30192111-2 Atramentové vankúšiky
30192112-9 Zdroje atramentu pre tlačiarske stroje
30192113-6 Atramentové náplne
30192121-5 Guľôčkové perá
30192122-2 Plniace perá
30192123-9 Perá s plstenou špičkou
30192124-6 Fixky
30192125-3 Zvýrazňovače
30192126-0 Technické perá
30192127-7 Držiaky na perá
30192130-1 Ceruzky
30192131-8 Hnacie alebo kĺzavé ceruzky
30192132-5 Náhradné tuhy do ceruziek
30192133-2 Strúhadlá na ceruzky
30192134-9 Držiaky na ceruzky
30192150-7 Dátumové pečiatky
30192151-4 Pečatidlá
30192152-1 Číslovačky
30192153-8 Textové pečiatky
30192154-5 Vymeniteľné pečiatkové podušky
30192155-2 Držiaky na kancelárske pečiatky
30192160-0 Korektory
30192170-3 Nástenky
30192200-3 Meracie pásky
30192300-4 Farbiace pásky
30192310-7 Pásky do písacích strojov
30192320-0 Pásky do tlačiarní
30192330-3 Pásky a kotúče do kalkulačiek
30192340-6 Pásky do faxov
30192350-9 Pásky do registračných pokladní
30192400-5 Reprografický spotrebný materiál
30192500-6 Transparentné fólie do spätného projektora
30192600-7 Rysovacie dosky
30192700-8 Tlačoviny
30192800-9 Samolepiace etikety
30192900-0 Korekčné prostriedky
30192910-3 Korekčný pás alebo páska
30192920-6 Korekčná tekutina
30192930-9 Korekčné perá
30192940-2 Náplne do korekčných pier
30192950-5 Elektrické vymazávače
30193000-8 Organizéry a príslušenstvo
30193100-9 Deliace priehradky do zásuviek
30193200-0 Stolové zásobníky alebo organizéry
30193300-1 Závesné organizéry
30193400-2 Knižné zarážky
30193500-3 Stojany na tlačoviny
30193600-4 Stojany na diáre alebo kalendáre
30193700-5 Škatuľa na ukladanie spisov
30193800-6 Držiaky na odkazy
30193900-7 Držiaky na kópie
30194000-5 Rysovacie potreby
30194100-6 Krividlá
30194200-7 Body, pásky, filmy a iné pomôcky na prilepenie výkresov
30194210-0 Body a pásky na prilepenie výkresov
30194220-3 Lepiace filmy na výkresy
30194300-8 Rysovacie súpravy, sady a papiere
30194310-1 Rysovacie súpravy alebo sady
30194320-4 Rysovacie papiere
30194400-9 Kryty rysovacích stolov
30194500-0 Písacie pomôcky
30194600-1 Uhlomery
30194700-2 Šablóny
30194800-3 Príložníky a trojuholníky
30194810-6 Príložníky
30194820-9 Trojuholníky
30194900-4 Ochranné kryty pracovnej plochy
30195000-2 Tabule
30195100-3 Plánovacie tabule alebo príslušenstvo
30195200-4 Elektronické držiaky predlohy alebo príslušenstvo
30195300-5 Listové tabule alebo príslušenstvo
30195400-6 Suché stieracie tabule alebo príslušenstvo
30195500-7 Kriedové tabule alebo príslušenstvo
30195600-8 Vývesné tabule alebo príslušenstvo
30195700-9 Čistiace súpravy na tabule alebo príslušenstvo
30195800-0 Závesné vešiaky alebo držiaky
30195900-1 Biele tabule a magnetické tabule
30195910-4 Biele tabule
30195911-1 Príslušenstvo na biele tabule
30195912-8 Stojany na biele tabule
30195913-5 Stojany na prenosné tabule
30195920-7 Magnetické tabule
30195921-4 Stieracie pomôcky na magnetické tabule
30196000-9 Plánovacie systémy
30196100-0 Plánovače porád
30196200-1 Knihy schôdzok alebo ich náhradné vložky
30196300-2 Schránka na návrhy
30197000-6 Drobné kancelárske vybavenie
30197100-7 Sponky, cvočky, pripináčiky
30197110-0 Svorky
30197120-3 Cvočky
30197130-6 Pripináčiky
30197200-8 Krúžkové viazače a spony na papier
30197210-1 Krúžkové viazače
30197220-4 Spony na papier
30197221-1 Držiak na spony na papier
30197300-9 Otvárače listov, zošívačky a dierovače
30197310-2 Otvárače listov
30197320-5 Zošívačky
30197321-2 Rozošívače
30197330-8 Dierovače
30197400-0 Špongia na pečiatky
30197500-1 Pečatný vosk
30197510-4 Príslušenstvo k pečatnému vosku
30197600-2 Spracovaný papier a lepenka
30197610-5 Vrstvený papier a lepenka
30197620-8 Písací papier
30197621-5 Bloky na prenosné tabule
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely
30197640-4 Samokopírovací a iný kopírovací papier
30197641-1 Termografický papier
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
30197643-5 Papier na fotokopírovanie
30197644-2 Xerografický papier
30197645-9 Karta na tlač
30198000-3 Výherné automaty
30198100-4 Pákové hracie automaty
30199000-0 Papiernický tovar a iné položky
30199100-1 Karbónový papier, samokopírovací papier, papierové rozmnožovacie blany a bezkarbónový papier
30199110-4 Karbónový papier
30199120-7 Samokopírovací papier
30199130-0 Bezkarbónový papier
30199140-3 Papierové rozmnožovacie blany
30199200-2 Obálky, neilustrované karty a korešpondenčné lístky
30199210-5 Neilustrované karty
30199220-8 Korešpondenčné lístky
30199230-1 Obálky
30199240-4 Listová súprava
30199300-3 Razený alebo perforovaný papier
30199310-6 Razený alebo perforovaný papier používaný na tlač
30199320-9 Razený alebo perforovaný písací papier
30199330-2 Papier do počítačových tlačiarní v páse
30199340-5 Formuláre v páse
30199400-4 Pogumovaný alebo lepiaci papier
30199410-7 Samolepiaci papier
30199500-5 Škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky
30199600-6 Priehradky na kancelárske potreby
30199700-7 Tlačené výrobky z papiera okrem formulárov
30199710-0 Tlačené obálky
30199711-7 Tlačené obálky s okienkom
30199712-4 Tlačené obálky bez okienka
30199713-1 Tlačené obálky na RTG snímky
30199720-3 Listový papier
30199730-6 Navštívenky
30199731-3 Vizitkáre
30199740-9 Firemné vizitky
30199750-2 Poukážky
30199760-5 Etikety
30199761-2 Etikety s čiarovým kódom
30199762-9 Batožinové visačky
30199763-6 Etikety na ochranu pred krádežou
30199770-8 Stravné poukážky
30199780-1 Podpisové knihy
30199790-4 Rozvrhy
30199791-1 Nástenné plánovače
30199792-8 Kalendáre
30199793-5 Podstavce na diáre
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30211000-1 Sálové počítače
30211100-2 Superpočítače
30211200-3 Technické vybavenie sálových počítačov (hardvér)
30211300-4 Počítačové platformy (plochy)
30211400-5 Počítačové konfigurácie
30211500-6 Centrálne riadiace jednotky (CPU) alebo procesory
30212000-8 Technické vybavenie minipočítačov
30212100-9 Základné jednotky (CPU) pre minipočítače
30213000-5 Osobné počítače
30213100-6 Prenosné počítače
30213200-7 Tabletový počítač
30213300-8 Stolový počítač
30213400-9 Základné jednotky (CPU) pre osobné počítače
30213500-0 Vreckové počítače
30214000-2 Pracovné stanice
30215000-9 Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov
30215100-0 Základné jednotky (CPU) pre mikropočítače
30216000-6 Magnetické alebo optické snímače
30216100-7 Optické snímače
30216110-0 Skenery na používanie s počítačom
30216120-3 Zariadenie na optické rozlišovanie znakov
30216130-6 Snímače čiarového kódu
30216200-8 Snímače magnetických kariet
30216300-9 Snímače diernych štítkov
30220000-7 Zariadenia pre digitálnu kartografiu
30221000-4 Digitálne katastrálne mapy
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly
30231100-8 Koncové zariadenia počítačov (terminály)
30231200-9 Konzoly
30231300-0 Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30231310-3 Ploché displeje
30231320-6 Dotykové monitory
30232000-4 Periférne vybavenie
30232100-5 Tlačiarne a zapisovače
30232110-8 Laserové tlačiarne
30232120-1 Ihličkové tlačiarne
30232130-4 Farebné grafické tlačiarne
30232140-7 Zapisovače
30232150-0 Atramentové tlačiarne
30232600-0 Kódovače
30232700-1 Riadiaca jednotka
30233000-1 Archivačné a čítacie zariadenia
30233100-2 Počítačové pamäťové jednotky
30233110-5 Pamäťové jednotky s magnetickou kartou
30233120-8 Pamäťové jednotky s magnetickou páskou
30233130-1 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom
30233131-8 Disketové mechaniky
30233132-5 Mechaniky pevného disku
30233140-4 Pamäte s priamym prístupom (DASD)
30233141-1 Nadbytočné pole nezávislých diskov (RAID)
30233150-7 Optické diskové mechaniky
30233151-4 Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD)
30233152-1 Čítačka a/alebo vypaľovačka digitálnych univerzálnych diskov (DVD)
30233153-8 Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD) a digitálnych univerzálnych diskov (DVD)
30233160-0 Páskové zálohové pamäte
30233161-7 Zariadenia na manipuláciu s kazetami
30233170-3 Karuselové jednotky
30233180-6 Archivačné zariadenia flash pamäte
30233190-9 Riadiaca jednotka diskovej pamäte
30233300-4 Čítačky kariet smart
30233310-7 Čítačky odtlačkov prstov
30233320-0 Kombinované čítacie zariadenia kariet smart card a odtlačkov prstov
30234000-8 Pamäťové médiá
30234100-9 Magnetický disk
30234200-0 Optické disky
30234300-1 Kompaktné disky (CD)
30234400-2 Digitálne univerzálne disky (DVD)
30234500-3 Pamäťové archivačné médiá
30234600-4 Flash pamäť
30234700-5 Magnetické pásky
30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie
30236100-3 Zariadenia na rozšírenie pamäti
30236110-6 Pamäť s náhodným prístupom (RAM)
30236111-3 Dynamická pamäť s náhodným prístupom (DRAM)
30236112-0 Statická pamäť s náhodným prístupom (SRAM)
30236113-7 Synchrónna dynamická pamäť s náhodným prístupom (SDRAM)
30236114-4 Dynamická pamäť s náhodným prístupom Rambus (RDRAM)
30236115-1 Synchrónna grafická pamäť s náhodným prístupom (SGRAM)
30236120-9 Pamäť len na čítanie (ROM)
30236121-6 Programovateľná pamäť len na čítanie (PROM)
30236122-3 Vymazateľná programovateľná pamäť len na čítanie (EPROM)
30236123-0 Elektronicky vymazateľná programovateľná pamäť len na čítanie (EEPROM)
30236200-4 Zariadenia na spracovanie údajov
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
30237100-0 Časti počítačov
30237110-3 Sieťové rozhrania
30237120-6 Porty počítačov
30237121-3 Sériové infračervené porty
30237130-9 Počítačové karty
30237131-6 Elektronické karty
30237132-3 Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB)
30237133-0 Adaptéry a rozhrania PCMCIA (Medzinárodnej asociácie pre pamäťové karty osobných počítačov)
30237134-7 Karty grafických akcelerátorov
30237135-4 Karty na sieťové rozhrania
30237136-1 Zvukové karty
30237140-2 Základné dosky
30237200-1 Príslušenstvo počítačov
30237210-4 Obrazovky s antireflexnou vrstvou
30237220-7 Podložky pod myš
30237230-0 Pamäte
30237240-3 Webová kamera
30237250-6 Príslušenstvo na čistenie počítačov
30237251-3 Súpravy na čistenie počítačov
30237252-0 Rozprašovače so stlačeným vzduchom
30237253-7 Protiprachové kryty na počítačové zariadenie
30237260-9 Nástenné ramená na monitory
30237270-2 Puzdrá na prenosné počítače
30237280-5 Napájacie príslušenstvo
30237290-8 Podložky pod zápästie ku klávesnici
30237295-3 Ochranné kryty na klávesnice
30237300-2 Spotrebný materiál k počítačom
30237310-5 Doplnkové náplne do tlačiarní
30237320-8 Diskety
30237330-1 Kazety na digitálne zvukové pásky (DAT)
30237340-4 Kazety na digitálne lineárne pásky (DLT)
30237350-7 Dátové kazety
30237360-0 Kazety pre LTO (linear tape-open)
30237370-3 Záznamové kazety
30237380-6 CD-ROM
30237400-3 Príslušenstvo na vkladanie dát
30237410-6 Počítačová myš
30237420-9 Joysticky
30237430-2 Svetelné perá
30237440-5 Guľové ovládače
30237450-8 Grafické tablety
30237460-1 Počítačové klávesnice
30237461-8 Programovateľné klávesnice
30237470-4 Zariadenia pre nevidiacich
30237475-9 Elektrické snímače
30237480-7 Vstupné jednotky
30238000-6 Zariadenia na automatizáciu knižníc