Divisions / Rudarstvo, navadne kovine in z njimi povezani proizvodi 147

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Rudarstvo, navadne kovine in z njimi povezani proizvodi

Code Name
14200000-3 Pesek in glina
14210000-6 Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati
14211000-3 Pesek
14211100-4 Naravni pesek
14212000-0 Drobljenci, odlomki, prah iz kamna, prodniki, gramoz, lomljen in drobljen kamen, mešanice kamna, mešanice peska in gramoza ter drugi agregati
14212100-1 Prodniki in gramoz
14212110-4 Prodniki
14212120-7 Gramoz
14212200-2 Agregati
14212210-5 Mešanice peska in gramoza
14212300-3 Lomljen in drobljen kamen
14212310-6 Balast
14212320-9 Drobljen granit
14212330-2 Drobljen bazalt
14212400-4 Zemljina
14212410-7 Humus
14212420-0 Podtalje
14212430-3 Odlomki iz kamna
14213000-7 Makadam, termakadam in katranski pesek
14213100-8 Makadam
14213200-9 Termakadam
14213300-0 Katranski pesek
14220000-9 Glin in kaolin
14221000-6 Glina
14222000-3 Kaolin
14300000-4 Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila
14310000-7 Minerali za gnojila
14311000-4 Naravni kalcij, aluminijev kalcijev fosfat in naravne kalijeve soli
14311100-5 Naravni kalcij
14311200-6 Aluminijevi kalcijevi fosfati
14311300-7 Naravne kalijeve soli
14312000-1 Železovi piriti
14312100-2 Nežgani železovi piriti
14320000-0 Minerali za kemijsko proizvodnjo
14400000-5 Sol in čisti natrijev klorid
14410000-8 Kamena sol
14420000-1 Morska sol
14430000-4 Evaporirana sol in čisti natrijev klorid
14450000-0 Solnica
14500000-6 Sorodne rudnine in kamnine
14520000-2 Dragi in poldragi kamni; plovec; sirek; naravne snovi za brušenje, drugi minerali in plemenite kovine
14521000-9 Dragi in poldragi kamni
14521100-0 Dragi kamni
14521140-2 Prah iz dragih kamnov
14521200-1 Poldragi kamni
14521210-4 Prah iz poldragih kamnov
14522000-6 Industrijski diamanti; plovec, sirek in druga naravna brusila
14522100-7 Plovec
14522200-8 Industrijski diamanti
14522300-9 Sirek
14522400-0 Naravne snovi za brušenje
14523000-3 Sorodni minerali, plemenite kovine in pripadajoči proizvodi
14523100-4 Minerali
14523200-5 Zlato
14523300-6 Srebro
14523400-7 Platina
14600000-7 Rude kovin in zlitine
14610000-0 Rude kovin
14611000-7 Železove rude
14612000-4 Rude neželeznih kovin
14612100-5 Bakrove rude
14612200-6 Nikljeve rude
14612300-7 Aluminijeve rude
14612400-8 Rude plemenitih kovin
14612500-9 Svinčeve rude
14612600-0 Cinkove rude
14612700-1 Kositrove rude
14613000-1 Uranove in torijeve rude
14613100-2 Uranove rude
14613200-3 Torijeve rude
14614000-8 Razne rude
14620000-3 Zlitine
14621000-0 Fero-predzlitine
14621100-1 Ne-ESPJ fero-predzlitine
14621110-4 Fero-mangan
14621120-7 Fero-krom
14621130-0 Fero-nikelj
14622000-7 Jeklo
14630000-6 Žlindra, škaja, odpadki in ostanki železa
14700000-8 Navadne kovine
14710000-1 Železo, svinec, cink, kositer in baker
14711000-8 Železo
14711100-9 Grodelj
14712000-5 Svinec
14713000-2 Cink
14714000-9 Kositer
14715000-6 Baker
14720000-4 Aluminij, nikelj, skandij, titan, vanadij
14721000-1 Aluminij
14721100-2 Aluminijev oksid
14722000-8 Nikelj
14723000-5 Skandij
14724000-2 Titan
14725000-9 Vanadij
14730000-7 Krom, mangan, kobalt, itrij in cirkonij
14731000-4 Krom
14732000-1 Mangan
14733000-8 Kobalt
14734000-5 Itrij
14735000-2 Cirkonij
14740000-0 Molibden, tehnecij, rutenij in rodij
14741000-7 Molibden
14742000-4 Tehnecij
14743000-1 Rutenij
14744000-8 Rodij
14750000-3 Kadmij, lutecij, hafnij, tantal in volfram
14751000-0 Kadmij
14752000-7 Lutecij
14753000-4 Hafnij
14754000-1 Tantal
14755000-8 Volfram
14760000-6 Iridij, galij, indij, talij, barij
14761000-3 Iridij
14762000-0 Galij
14763000-7 Indij
14764000-4 Talij
14765000-1 Barij
14770000-9 Cezij, stroncij, rubidij in kalcij
14771000-6 Cezij
14772000-3 Stroncij
14773000-0 Rubidij
14774000-7 Kalcij
14780000-2 Kalij, magnezij, natrij in litij
14781000-9 Kalij
14782000-6 Magnezij
14783000-3 Natrij
14784000-0 Litij
14790000-5 Niobij, osmij, renij in paladij
14791000-2 Niobij
14792000-9 Osmij
14793000-6 Renij
14794000-3 Paladij
14800000-9 Razni nekovinski mineralni proizvodi
14810000-2 Brusila
14811000-9 Mlinski kamni, brusi in brusilne plošče
14811100-0 Mlinski kamni
14811200-1 Brusi
14811300-2 Brusilne plošče
14812000-6 Abrazivni materiali v prahu ali zrnu
14813000-3 Umetni korund
14814000-0 Umetni grafit
14820000-5 Steklo
14830000-8 Steklena vlakna
14900000-0 Regenerirane sekundarne surovine
14910000-3 Regenerirane kovinske sekundarne surovine
14920000-6 Regenerirane nekovinske sekundarne surovine
14930000-9 Pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine