Divisions / Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter 147

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter

Code Name
14200000-3 Sand og ler
14210000-6 Grus, sand, knuste sten og skærver/tilslagsmaterialer
14211000-3 Sand
14211100-4 Natursand
14212000-0 Granulater, skærver, pulver af sten, småsten, grus og knuste sten, stenblandinger, blandinger af sten og sand og andre tilslagsmaterialer
14212100-1 Småsten og grus
14212110-4 Grus
14212120-7 Småsten
14212200-2 Tilslagsmaterialer
14212210-5 Blandinger af sand og grus
14212300-3 Skærver og knuste sten
14212310-6 Bundsten
14212320-9 Knust granit
14212330-2 Knust basalt
14212400-4 Jord
14212410-7 Muldlag
14212420-0 Underjord
14212430-3 Småskærver
14213000-7 Makadam, tjæremakadam og tjæresand
14213100-8 Makadam
14213200-9 Tjæremakadam
14213300-0 Asfaltsand
14220000-9 Ler og kaolin
14221000-6 Ler
14222000-3 Kaolin
14300000-4 Kemiske mineraler og gødningsmineraler
14310000-7 Gødningsmineraler
14311000-4 Naturligt calcium, aluminiumcalciumphosphat og rå, naturlige kaliumsalte
14311100-5 Naturligt calcium
14311200-6 Aluminiumcalciumphosphater
14311300-7 Rå, naturlige kaliumsalte
14312000-1 Svovlkis
14312100-2 Ikke brændt svovlkis
14320000-0 Kemiske mineraler
14400000-5 Salt og ren natriumchlorid
14410000-8 Stensalt
14420000-1 Havsalt
14430000-4 Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid
14450000-0 Saltlage
14500000-6 Produkter fra minedrift og stenbrydning
14520000-2 Ædelsten og halvædelsten; pimpsten; smergel; naturlige slibemidler; andre mineraler og ædle metaller
14521000-9 Ædelsten og halvædelsten
14521100-0 Ædelsten
14521140-2 Støv eller pulver af ædelsten
14521200-1 Halvædelsten
14521210-4 Støv eller pulver af halvædelsten
14522000-6 Industridiamanter; pimpsten; smergel og andre naturlige slibemidler
14522100-7 Pimpsten
14522200-8 Industridiamanter
14522300-9 Smergel
14522400-0 Naturlige slibemidler
14523000-3 Beslægtede mineraler, ædle metaller og produkter heraf
14523100-4 Mineraler
14523200-5 Guld
14523300-6 Sølv
14523400-7 Platin
14600000-7 Metalmalme og legeringer
14610000-0 Metalmalme
14611000-7 Jernmalme
14612000-4 Ikke-jernholdige metalmalme
14612100-5 Kobbermalm
14612200-6 Nikkelmalm
14612300-7 Aluminiummalm
14612400-8 Ædelmetalmalm
14612500-9 Blymalm
14612600-0 Zinkmalm
14612700-1 Tinmalm
14613000-1 Uran- og thoriummalme
14613100-2 Uranmalme
14613200-3 Thoriummalme
14614000-8 Diverse malme
14620000-3 Legeringer
14621000-0 Jernlegeringer
14621100-1 Jernlegeringer, ikke omfattet af EKSF
14621110-4 Ferromangan
14621120-7 Ferrochrom
14621130-0 Ferronikkel
14622000-7 Stål
14630000-6 Slagger, krats, affald og skrot, af jern
14700000-8 Basismetaller
14710000-1 Jern, bly, zink, tin og kobber
14711000-8 Jern
14711100-9 Råjern
14712000-5 Bly
14713000-2 Zink
14714000-9 Tin
14715000-6 Kobber
14720000-4 Aluminium, nikkel, scandium, titan og vanadium
14721000-1 Aluminium
14721100-2 Aluminiumoxid
14722000-8 Nikkel
14723000-5 Scandium
14724000-2 Titan
14725000-9 Vanadium
14730000-7 Chrom, mangan, kobolt, yttrium og zirkonium
14731000-4 Chrom
14732000-1 Mangan
14733000-8 Kobolt
14734000-5 Yttrium
14735000-2 Zirkonium
14740000-0 Molybdæn, technetium, ruthenium og rhodium
14741000-7 Molybdæn
14742000-4 Technetium
14743000-1 Ruthenium
14744000-8 Rhodium
14750000-3 Cadmium, lutetium, hafnium, tantal og wolfram
14751000-0 Cadmium
14752000-7 Lutetium
14753000-4 Hafnium
14754000-1 Tantal
14755000-8 Wolfram
14760000-6 Iridium, gallium, indium, thallium og barium
14761000-3 Iridium
14762000-0 Gallium
14763000-7 Indium
14764000-4 Thallium
14765000-1 Barium
14770000-9 Caesium, strontium, rubidium og calcium
14771000-6 Caesium
14772000-3 Strontium
14773000-0 Rubidium
14774000-7 Calcium
14780000-2 Kalium, magnesium, natrium og lithium
14781000-9 Kalium
14782000-6 Magnesium
14783000-3 Natrium
14784000-0 Lithium
14790000-5 Niobium, osmium, rhenium og palladium
14791000-2 Niobium
14792000-9 Osmium
14793000-6 Rhenium
14794000-3 Palladium
14800000-9 Diverse ikke-metalholdige mineralske produkter
14810000-2 Slibematerialer
14811000-9 Møllesten, slibesten og slibeskiver
14811100-0 Møllesten
14811200-1 Slibesten
14811300-2 Slibeskiver
14812000-6 Slibemidler som pulver eller korn
14813000-3 Kunstig korund
14814000-0 Kunstig grafit
14820000-5 Glas
14830000-8 Glasfibre
14900000-0 Genindvundne sekundære råmaterialer
14910000-3 Genindvundne sekundære metalråmaterialer
14920000-6 Genindvundne sekundære råmaterialer, som ikke indeholder metal
14930000-9 Aske og restprodukter indeholdende metaller