Divisions / Tjänster för olje- och gasindustrin 66

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Tjänster för olje- och gasindustrin

Code Name
76100000-4 Tjänster utförda av fackmän för gasindustrin
76110000-7 Tjänster i samband med gasutvinning
76111000-4 Tjänster för omförgasning
76120000-0 Dyktjänster för gasutvinning
76121000-7 Dykning vid undervattensbrunnar
76200000-5 Tjänster utförda av fackmän för oljeindustrin
76210000-8 Tjänster i samband med oljeutvinning
76211000-5 Tjänster för rörupphängning
76211100-6 Fodring
76211110-9 Provning av bassängfoder
76211120-2 Tjänster avseende bassängfoder på brunnsplatsen
76211200-7 Slamloggning
76300000-6 Borrtjänster
76310000-9 Borrtjänster vid gasutvinning
76320000-2 Borrtjänster till havs
76330000-5 Turbinborrningstjänster
76331000-2 Spiralborrning
76340000-8 Djupborrning
76400000-7 Tjänster för positionering av riggar
76410000-0 Borrhålsfodring och rörläggning
76411000-7 Borrhålsfodring
76411100-8 Brunnsbemanning
76411200-9 Brunnsplanering
76411300-0 Brunnhylsfräsning
76411400-1 Slutförande av brunnsfodring
76420000-3 Borrcementeringstjänster
76421000-0 Fodring med cement
76422000-7 Cementering av pluggar
76423000-4 Skumtätning
76430000-6 Brunnsborrnings- och framställningstjänster
76431000-3 Brunnsborrningstjänster
76431100-4 Kontroll av brunnsborrning
76431200-5 Tjänster avseende öppning av brunnsborrning
76431300-6 Tjänster avseende nedläggning av brunnsborrning
76431400-7 Borrning av hål för placering av drivrör
76431500-8 Övervakning av brunnsborrning
76431600-9 Riggövervakning vid brunnsborrning
76440000-9 Brunnsloggning
76441000-6 Loggning av fodrade brunnar
76442000-3 Loggning av öppen brunn
76443000-0 Annan loggning
76450000-2 Förvaltningstjänster i samband med borrhål
76460000-5 Stödtjänster avseende borrhål
76470000-8 Provning av borrhål
76471000-5 Provning av brunnsspräckning
76472000-2 Inspektion eller provning av utrustning på brunnsplatsen
76473000-9 Provning av brunnsutrustning
76480000-1 Rörläggning
76490000-4 Tjänster för färdigställande av borrhål
76491000-1 Borrhålspluggning
76492000-8 Borrhålspositionering
76500000-8 Tjänster på land och till havs
76510000-1 Tjänster på land
76520000-4 Tjänster till havs
76521000-1 Installationer till havs
76522000-8 Hjälpfartygstjänster till havs
76530000-7 Borrhålstjänster
76531000-4 Borrhålsloggning
76532000-1 Pumpning vid fastkilning
76533000-8 Registrering av fastkilning
76534000-5 Underfräsning vid fastkilning
76535000-2 Öppning av fastkilning
76536000-9 Vibrationskontroll vid fastkilning
76537000-6 Tjänster avseende verktyg för losstagning av fastkilad borr
76537100-7 Frigöring av fastkilad borrutrustning på oljefält
76600000-9 Besiktning av rörledningar