Divisions / Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta) 109

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta)

Code Name
51100000-3 Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen
51110000-6 Sähkölaitteiden asentaminen
51111000-3 Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien asentaminen
51111100-4 Sähkömoottoreiden asentaminen
51111200-5 Generaattoreiden asentaminen
51111300-6 Muuntajien asentaminen
51112000-0 Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteiden asentaminen
51112100-1 Sähkönjakelulaitteiden asentaminen
51112200-2 Sähköjärjestelmien ohjauslaitteiden asentaminen
51120000-9 Mekaanisten laitteiden asentaminen
51121000-6 Kuntolaitteiden asennuspalvelut
51122000-3 Lipputankojen asennuspalvelut
51130000-2 Höyrynkehittimien, turbiinien, kompressoreiden ja polttimien asentaminen
51131000-9 Höyrynkehittimien asentaminen
51133000-3 Turbiinien asentaminen
51133100-4 Kaasuturbiinien asentaminen
51134000-0 Kompressorien asentaminen
51135000-7 Teollisten uunien asentaminen
51135100-8 Polttimien asentaminen
51135110-1 Jätteenpolttouunien asentaminen
51140000-5 Moottoreiden asentaminen
51141000-2 Bensiinimoottoreiden asentaminen
51142000-9 Dieselmoottoreiden asentaminen
51143000-6 Junanmoottoreiden asentaminen
51144000-3 Ajoneuvojen moottoreiden asentaminen
51145000-0 Merialusten moottoreiden asentaminen
51146000-7 Ilma-alusten moottoreiden asentaminen
51200000-4 Mittaus-, tarkastus-, testaus- ja navigointilaitteiden asentaminen
51210000-7 Mittauslaitteiden asentaminen
51211000-4 Ajanmittauslaitteiden asentaminen
51212000-1 Ajanrekisteröintilaitteiden asennuspalvelut
51213000-8 Aikapiirturien asennuspalvelut
51214000-5 Pysäköintimittarilaitteiden asennuspalvelut
51215000-2 Meteorologisten laitteiden asennuspalvelut
51216000-9 Geologisten laitteiden asennuspalvelut
51220000-0 Tarkastuslaitteiden asentaminen
51221000-7 Lentokentän automaattisten lähtöselvityslaitteiden asennuspalvelut
51230000-3 Testauslaitteiden asentaminen
51240000-6 Navigointilaitteiden asentaminen
51300000-5 Tietoliikennelaitteiden asentaminen
51310000-8 Radio-, televisio- ja av-laitteiden asentaminen
51311000-5 Radiolaitteiden asentaminen
51312000-2 Televisiolaitteiden asentaminen
51313000-9 Äänentoistolaitteiden asentaminen
51314000-6 Videolaitteiden asentaminen
51320000-1 Radio- ja televisiolähettimien asentaminen
51321000-8 Radiolähettimien asennustyöt
51322000-5 Televisiolähettimien asennustyöt
51330000-4 Radiopuhelinlaitteiden asennustyöt
51340000-7 Lankapuhelinlaitteiden asentaminen
51350000-0 Langallisten sähkötyslaitteiden asentaminen
51400000-6 Lääketieteellisten ja kirurgisten laitteiden asentaminen
51410000-9 Lääketieteellisten laitteiden asentaminen
51411000-6 Kuvantamislaitteiden asennuspalvelut
51412000-3 Hammashoitoalan laitteiden asennuspalvelut
51413000-0 Sädehoitolaitteiden asennuspalvelut
51414000-7 Mekanoterapialaitteiden asennuspalvelut
51415000-4 Sähköhoitolaitteiden asennuspalvelut
51416000-1 Fysioterapialaitteiden asennuspalvelut
51420000-2 Kirurgisten laitteiden asentaminen
51430000-5 Laboratoriolaitteiden asentaminen
51500000-7 Koneiden ja laitteiden asentaminen
51510000-0 Yleiskoneiden ja -laitteiden asentaminen
51511000-7 Nosto- ja käsittelylaitteiden, ei kuitenkaan hissien ja liukuportaiden asentaminen
51511100-8 Nostolaitteiden asentaminen
51511110-1 Nostureiden asentaminen
51511200-9 Käsittelylaitteiden asentaminen
51511300-0 Riippuvien lastauslaitteiden asentaminen
51511400-1 Kuljetuslaitteiden asentaminen
51514000-8 Erilaisten yleiskoneiden asentaminen
51514100-9 Nesteiden suodatus- tai puhdistuskoneiden ja -laitteiden asentaminen
51514110-2 Veden suodatus- tai puhdistuskoneiden ja -laitteiden asentaminen
51520000-3 Maa- ja metsätalouskoneiden asentaminen
51521000-0 Maatalouskoneiden asentaminen
51522000-7 Metsätalouskoneiden asentaminen
51530000-6 Työstökoneiden asentaminen
51540000-9 Erikoiskoneiden ja -laitteiden asentaminen
51541000-6 Kaivos-, louhinta-, rakennus- ja metallityökoneiden asentaminen
51541100-7 Kaivostyökoneiden asentaminen
51541200-8 Louhintakoneiden asentaminen
51541300-9 Rakennuskoneiden asentaminen
51541400-0 Metallityökoneiden asentaminen
51542000-3 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan käsittelykoneiden asentaminen
51542100-4 Elintarvikkeiden käsittelykoneiden asentaminen
51542200-5 Juomienkäsittelykoneiden asentaminen
51542300-6 Tupakankäsittelykoneiden asentaminen
51543000-0 Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden asentaminen
51543100-1 Tekstiiliteollisuuden koneiden asentaminen
51543200-2 Vaateteollisuuden koneiden asentaminen
51543300-3 Nahkateollisuuden koneiden asentaminen
51543400-4 Pesuloiden pyykinpesu-, kuivapesu- ja kuivauskoneiden asentaminen
51544000-7 Paperin- ja kartonginvalmistuskoneiden asentaminen
51544100-8 Paperikoneiden asentaminen
51544200-9 Kartonginvalmistuskoneiden asentaminen
51545000-4 Katupostilaatikoiden asennuspalvelut
51550000-2 Asejärjestelmien asentaminen
51600000-8 Tietokoneiden ja toimistolaitteiden asentaminen
51610000-1 Tietokoneiden ja tietojenkäsittelylaitteiston asentaminen
51611000-8 Tietokoneiden asentaminen
51611100-9 Laitteiston asennuspalvelut
51611110-2 Lentokentän lähtevien ja saapuvien lentojen tosiaikaisten näyttölaitteiden tai -taulujen asennuspalvelut
51611120-5 Rautateiden lähtevien ja saapuvien junien tosiaikaisten näyttölaitteiden tai -taulujen asennuspalvelut
51612000-5 Tietojenkäsittelylaitteiston asentaminen
51620000-4 Toimistolaitteiden asentaminen
51700000-9 Palontorjuntalaitteiden asennuspalvelut
51800000-0 Metallisäiliöiden asentaminen
51810000-3 Tankkien asentaminen
51820000-6 Säiliöiden asentaminen
51900000-1 Ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennuspalvelut