Divisions / Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni 197

Search
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni

Code Name
48100000-9 Pakkett ta-softwer speċifiku għall-industrija
48110000-2 Pakkett ta' softwer għall-punt tal-bejgħ (POS)
48120000-5 Pakkett ta' softwer għall-kontroll tat-titjiriet
48121000-2 Pakkett ta' softwer għall-kontroll tat-traffiku ta' l-ajru
48130000-8 Pakkett ta' softwer għall-avjazzjoni għall-appoġġ mill-art u għall-ittestjar
48131000-5 Pakkett ta' softwer għall-avjazzjoni għall-appoġġ mill-art
48132000-2 Pakkett ta' softwer għall-avjazzjoni għall-ittestjar
48140000-1 Pakkett ta' softwer għall-kontroll tat-traffiku tal-ferroviji
48150000-4 Pakkett ta' softwer għall-kontroll industrijali
48151000-1 Sistemi tal-kontroll tal-kompjuter
48160000-7 Pakkett ta' softwer għal-libreriji
48161000-4 Sistema ta’ l-amministrazzjoni tal-librerija
48170000-0 Pakkett ta' softwer għall-konformità
48180000-3 Pakkett ta' softwer mediku
48190000-6 Pakkett ta' softwer edukattiv
48200000-0 Pakkett ta' softwer għan-netwerkjar, l-internet u l-intranet
48210000-3 Pakkett ta' softwer għan-netwerkjar
48211000-0 Pakkett ta' softwer għall-interkonettività bejn il-pjattaformi informatiċi
48212000-7 Pakkett ta' softwer għas-servers tal-ġukoboks
48213000-4 Pakkett ta' softwer għall-kontroll industrijali
48214000-1 Pakkett ta' softwer ta' sistema operattiva ta' netwerk
48215000-8 Pakkett ta' softwer ta' netwerking għall-iżviluppaturi
48216000-5 Pakkett ta' softwer għall-emulazzjoni ta' terminal tal-konnettività ta' netwerk
48217000-2 Pakkett ta' softwer għall-ipproċessar tat-tranżazzjonijiet
48217100-3 Pakkett ta' softwer għall-ipproċessar tat-tranżazzjonijiet fuq kompjuter mainframe
48217200-4 Pakkett ta' softwer għall-ipproċessar tat-tranżazzjonijiet fuq minikompjuter
48217300-5 Pakkett ta' softwer għall-ipproċessar tat-tranżazzjonijiet fuq mikrokompjuter
48218000-9 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni tal-liċenzji
48219000-6 Pakkett ta' softwer għan-netwerking varju
48219100-7 Pakkett ta' softwer gateway
48219200-8 Pakkett ta' softwer għas-server tas-CD
48219300-9 Pakkett ta' softwer għall-amministrazzjoni
48219400-0 Pakkett ta' softwer għas-server tat-tranżazzjonijiet
48219500-1 Pakkett ta' softwer għas-swiċċ jew għar-router
48219600-2 Pakkett ta' softwer multiplexer
48219700-3 Pakkett ta' softwer għas-server tal-komunikazzjoni
48219800-4 Pakkett ta' softwer bridge
48220000-6 Pakkett ta' softwer għall-internet u l-intranet
48221000-3 Pakkett ta' softwer għall-ibbrawżjar ta' l-internet
48222000-0 Pakkett ta' softwer għas-server tal-web
48223000-7 Pakkett ta' softwer għall-posta elettronika
48224000-4 Pakkett ta-softwer għall-editjar tal-paġni web
48300000-1 Pakkett ta' softwer għall-ħolqien ta' dokumenti, tpinġija, ħolqien ta' xbihat, skedar u produttività
48310000-4 Pakkett ta' softwer għall-ħolqien ta' dokumenti
48311000-1 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni ta' dokumenti
48311100-2 Sistema ta’ l-amministrazzjoni tad-dokumenti
48312000-8 Pakkett ta' softwer għall-pubblikazzjoni elettronika
48313000-5 Pakkett ta' softwer għall-qarrej tal-karattri ottiċi (OCR)
48313100-6 Sistema tal-qari ottiku
48314000-2 Pakkett ta' softwer għall-għarfien tal-leħen
48315000-9 Pakkett ta' softwer għall-pubblikazzjoni desktop
48316000-6 Pakkett ta' softwer għall-preżentazzjonijiet
48317000-3 Pakkett ta' softwer għall-ipproċessar tal-kliem
48318000-0 Pakkett ta' softwer għall-iskener
48319000-7 Programmi għall-iċċekkjar ta' l-ispelling (Spell checkers)
48320000-7 Pakkett ta' softwer għat-tpinġija u l-ħolqien ta' xbihat
48321000-4 Pakkett ta' softwer tad-Disinn bl-Assistenza tal-Kompjuter (CAD)
48321100-5 Sistema tad-Disinn bl-Assistenza tal-Kompjuter (CAD)
48322000-1 Pakkett ta' softwer għall-grafika
48323000-8 Pakkett ta' softwer għall-manifattura bil-kompjuter (CAM)
48324000-5 Pakkett ta' softwer għall-ħolqien ta’ ċarts
48325000-2 Pakkett ta' softwer għat-tiswir tal-forom
48326000-9 Pakkett ta' softwer għall-immappjar
48326100-0 Sistema ta’ l-immappjar diġitali
48327000-6 Pakkett ta' softwer għat-tpinġija u d-disinn
48328000-3 Pakkett ta' softwer għall-ipproċessar tax-xbihat
48329000-0 Sistema tat-teħid ta’ l-immaġini u ta’ l-arkivji
48330000-0 Pakkett ta' softwer għall-iskedar u l-produttività
48331000-7 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni tal-proġetti
48332000-4 Pakkett ta' softwer għall-iskedar
48333000-1 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni tal-kuntatti
48400000-2 Pakkett ta' softwer għat-tranżazzjonijiet tan-negozju u n-negozju personali
48410000-5 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni ta' l-investimenti u t-tħejjija għat-taxxa
48411000-2 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni ta' l-investiment
48412000-9 Pakkett ta' softwer għat-tħejjija tat-taxxa
48420000-8 Pakkett ta’ softwer għall-ġestjoni ta' faċilitajiet u sensiela ta' pakketti ta' softwer
48421000-5 Pakkett ta’ softwer għall-ġestjoni ta’ faċilitajiet
48422000-2 Sensiela ta’ pakketti ta’ softwer
48430000-1 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni ta' l-inventarju
48440000-4 Pakkett ta' softwer għall-analiżi finanzjarja u l-kontabbiltà
48441000-1 Pakkett ta' softwer għall-analiżi finanzjarja
48442000-8 Pakkett ta' softwer għas-sistemi finanzjarji
48443000-5 Pakkett ta' softwer għall-kontabbiltà
48444000-2 Sistemi tal-kontijiet
48444100-3 Sistemi tal-ħruġ tal-fatturi
48445000-9 Pakkett ta' softwer għall-Ġestjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti
48450000-7 Pakketti tas-softwer għall-kontabbiltà tal-ħinijiet tax-xogħol u r-riżorsi umani
48451000-4 Pakkett ta’ softwer għall-ippjanar tar-riżorsi ta’ l-intrapriżi
48460000-0 Pakkett ta' softwer analitiku, xjentifiku, matematiku jew għat-tbassir
48461000-7 Pakkett ta' softwer analaitiku jew xjentifiku
48462000-4 Pakkett ta' softwer matematiku jew għat-tbassir
48463000-1 Pakkett ta' softwer għall-istatistika
48470000-3 Pakkett ta' softwer għall-irkanti
48480000-6 Pakkett ta' softwer għall-bejgħ, il-markiting u l-informazzjoni dwar in-negozju
48481000-3 Pakkett ta' softwer għall-bejgħ jew markiting
48482000-0 Pakkett ta' softwer għall-informazzjoni dwar in-negozju
48490000-9 Pakkett ta' softwer għall-akkwist pubbliku
48500000-3 Pakkett ta' softwer għall-komunikazzjoni u l-multimidja
48510000-6 Pakkett ta' softwer għall-komunikazzjoni
48511000-3 Pakkett ta' softwer għall-komunikazzjoni desktop
48512000-0 Pakkett ta' softwer għat-tweġib interattiv bil-leħen
48513000-7 Pakkett ta' softwer għall-mowdem
48514000-4 Pakkett ta' softwer għall-aċċess mill-bogħod
48515000-1 Pakkett ta' softwer għall-vidjokonferenzi
48516000-8 Pakkett ta' softwer għall-iskambju
48517000-5 Pakkett ta' softwer għall-IT
48518000-2 Pakkett ta' softwer għall-emulazzjoni
48519000-9 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni tal-memorja
48520000-9 Pakkett ta' softwer għall-multimedja
48521000-6 Pakkett ta’ softwer għall-editjar tal-ħoss jew tal-mużika
48522000-3 Pakkett ta' softwer għal tastiera virtwali
48600000-4 Pakkett ta' softwer operattiv u għad-database
48610000-7 Sistemi ta' database
48611000-4 Pakkett ta' softwer għad-database
48612000-1 Sistemi ta’ l-amministrazzjoni tad-database
48613000-8 Amministrazzjoni elettronika tad-data (EDM)
48614000-5 Sistema ta’ l-akkwist tad-data
48620000-0 Sistemi operattivi
48621000-7 Pakkett ta' softwer ta' sistema operattiva għall-mainframe
48622000-4 Pakkett ta' softwer ta' sistema operattiva għal minikompjuter
48623000-1 Pakkett ta' softwer ta' sistema operattiva għal mikrokompjuter
48624000-8 Pakkett ta' softwer ta' sistema operattiva għal kompjuter personali (PC)
48625000-5 Sistemi operattivi għal sistemi miftuħa
48626000-2 Pakkett ta' softwer għall-clustering
48627000-9 Pakkett ta' softwer ta' sistema operattiva ta' ħin reali
48628000-9 Arkitettura tal-micr-channel
48700000-5 Għodod tal-pakkett ta' softwer
48710000-8 Pakkett ta' softwer għas-sistemi finanzjarji
48720000-1 Pakkett ta' softwer għall-barkowdjar
48730000-4 Pakkett ta' softwer għas-sigurtà
48731000-1 Pakkett ta' softwer għas-sigurtà tal-fajls
48732000-8 Pakkett ta' softwer għas-sigurtà tad-dejta
48740000-7 Servizzi ta' żvilupp ta' softwer għat-traduzzjoni tal-lingwi barranin
48750000-0 Pakkett ta' softwer li jillowdja midja ta' ħżin informatiku
48760000-3 Pakkett ta' softwer għall-protezzjoni mill-vajrusis
48761000-0 Pakkett ta' softwer kontra l-vajrusis
48770000-6 Pakkett ta’ softwer b’għodod ġenerali, ta’ kompressjoni u ta’ l-ipprintjar
48771000-3 Pakkett ta’ softwer b’għodod ġenerali
48772000-0 Għodod ta’ kompressjoni
48773000-7 Pakkett ta’ softwer b’għodod ta' l-ipprintjar
48773100-8 Pakkett ta’ softwer għall-organizzazzjoni (spooling) ta’ l-ipprintjar
48780000-9 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni tas-sistema, il-ħżin u l-kontenut
48781000-6 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni tas-sistemi
48782000-3 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni tal-ħżin
48783000-0 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni tal-kontenut
48790000-2 Pakkett ta' softwer għall-iċċekkjar tal-verżjonijiet
48800000-6 Servers u sistemi ta' informazzjoni
48810000-9 Sistemi ta’ l-informazzjoni
48811000-6 Sistemi ta’ l-e-mail
48812000-3 Sistemi ta’ l-informazzjoni finanzjarja
48813000-0 Sistemi ta’ l-informazzjoni tal-passiġġieri
48813100-1 Kartelluni elettroniċi ta’ l-informazzjoni
48813200-2 Sistemi ta’ l-informazzjoni dwar il-passiġġieri f’ħin reali
48814000-7 Sistemi ta’ l-informazzjoni medika
48814100-8 Sistemi ta’ l-amministrazzjoni dwar il-kura
48814200-9 Sistemi ta’ l-amministrazzjoni dwar il-pazjent
48814300-0 Sistema ta’ l-amministrazzjoni tat-teatru
48814400-1 Sistemi ta’ l-informazzjoni klinika
48814500-2 Sistema casemix
48820000-2 Servres
48821000-9 Servers tan-network
48822000-6 Servers tal-kompjuter
48823000-3 Servers tal-files
48824000-0 Servers tal-printers
48825000-7 Servers web
48900000-7 Pakketti tas-softwer varji u sistemi tal-kompjuter
48910000-0 Pakkett ta’ softwer b’logħob tal-kompjuter, temi għall-familja u screen savers
48911000-7 Pakkett ta' softwer ta' logħob tal-kompjuter
48912000-4 Pakketti ta’ softwer b’temi għall-familja
48913000-1 Screen savers
48920000-3 Pakkett ta' softwer għall-awtomazzjoni ta' l-uffiċċju
48921000-0 Sistema ta’ l-awtomizzazzjoni
48930000-6 Pakkett ta' softwer għat-taħriġ u għad-divertiment
48931000-3 Pakkett ta' softwer għat-taħriġ
48932000-0 Pakkett ta' softwer għad-divertiment
48940000-9 Pakkett ta’ softwer għad-disinn ta’ paterns u għall-kalendarju
48941000-6 Pakkett ta’ softwer għad-disinn ta’ paterns
48942000-3 Pakkett ta' softwer għall-kalendarji
48950000-2 Sistemi ta’ lokazzjoni tat-trażmissjoni (boat-location) u indirizz pubbliku tan-netwerk
48951000-9 Sistema tal-lokazzjoni tad-dgħajjes
48952000-6 Sistema għall-indirizzar pubbliku
48960000-5 Pakketti ta’ softwer ta’ drajvers u tat-tħaddim tas-sistema
48961000-2 Drajvers ta' l-ethernet
48962000-9 Drajvers tal-kards grafiċi
48970000-8 Pakkett ta' softwer għall-ipprintjar
48971000-5 Pakkett ta' softwer għall-ħolqien ta' ktejjeb ta' l-indirizzi
48972000-2 Pakkett ta' softwer għat-tikketti
48980000-1 Lingwi u għodod għall-ipprogrammar
48981000-8 Pakkett ta' softwer għall-kompilazzjoni ta’ programmi
48982000-5 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni tal-konfigurazzjoni
48983000-2 Pakkett ta' softwer għall-iżvilupp ta’ programmi
48984000-9 Għodod tal-GUI (graphical user interface)
48985000-6 Lingwi għall-ipprogrammar
48986000-3 Pakkett ta' softwer għall-ittestjar tas-softwer
48987000-0 Pakkett ta' softwer għad-debugging
48990000-4 Pakkett ta' softwer għall-ispreadsheets u tisħiħ
48991000-1 Pakkett ta' softwer għall-ispreadsheets