Divisions / Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu 467

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu

Code Name
34100000-8 Motorové vozidlá
34110000-1 Osobné automobily
34111000-8 Polododávky a limuzíny
34111100-9 Polododávky (automobil kombi)
34111200-0 Limuzíny
34113000-2 Vozidlá s náhonom štyroch kolies
34113100-3 Džípy
34113200-4 Terénne a cestné vozidlá
34113300-5 Terénne vozidlá
34114000-9 Špeciálne vozidlá
34114100-0 Núdzové/pohotovostné vozidlá
34114110-3 Záchranné vozidlá
34114120-6 Paramedické vozidlá
34114121-3 Sanitky
34114122-0 Vozidlá na prepravu pacientov
34114200-1 Policajné automobily
34114210-4 Vozidlá na prepravu väzňov
34114300-2 Vozidlá pre sociálnu starostlivosť
34114400-3 Minibusy
34115000-6 Iné osobné automobily
34115200-8 Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb
34115300-9 Použité dopravné vozidlá
34120000-4 Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu
34121100-2 Autobusy verejnej dopravy
34121200-3 Kĺbové autobusy
34121300-4 Poschodové autobusy
34121400-5 Autobusy s nízkou podlahou
34121500-6 Zájazdové autobusy
34130000-7 Motorové vozidlá na prepravu tovaru
34131000-4 Pikapy
34132000-1 Motorové sane
34133000-8 Kĺbové nákladné vozidlá
34133100-9 Cisternové vozidlá
34133110-2 Nákladné vozidlá s cisternou na palivo
34134000-5 Plošinové a vyklápacie nákladné automobily
34134100-6 Plošinové nákladné automobily
34134200-7 Nákladné vozidlá s vyklápaním
34136000-9 Dodávkové automobily
34136100-0 Ľahké dodávkové automobily
34136200-1 Dodávkové automobily skriňové
34137000-6 Použité nákladné vozidlá
34138000-3 Cestné ťahače
34139000-0 Podvozky (chassis)
34139100-1 Podvozok s kabínou
34139200-2 Samotný podvozok
34139300-3 Kompletný podvozok
34140000-0 Ťažkotonážne motorové vozidlá
34142000-4 Žeriavové automobily a terénne vyklápacie nákladné automobily
34142100-5 Vozidlá so zdvižnou plošinou
34142200-6 Skipové nakladače
34142300-7 Terénne vyklápacie nákladné vozidlá (dampre)
34143000-1 Vozidlá na zimnú údržbu ciest
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely
34144100-9 Mobilné vrtné veže
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby
34144210-3 Požiarnické vozidlá
34144211-0 Vozidlá s otočným rebríkom
34144212-7 Pomocné požiarne vozidlá
34144213-4 Požiarne striekačky
34144220-6 Havarijné vozidlá
34144300-1 Mobilné mosty
34144400-2 Vozidlá na údržbu ciest
34144410-5 Fekálne vozidlá
34144420-8 Vozidlá na posyp soľou
34144430-1 Zametacie vozidlá
34144431-8 Zametacie vozidlá s odsávaním
34144440-4 Vozidlá na posyp štrkom
34144450-7 Kropiace vozidlá
34144500-3 Vozidlá na smeti a odpadové vody
34144510-6 Vozidlá na smeti
34144511-3 Vozidlá na odvoz smetí
34144512-0 Vozidlá na zhutňovanie smetí
34144520-9 Cisterny na odpadové vody
34144700-5 Úžitkové vozidlá
34144710-8 Nakladače na kolesách
34144730-4 Vozidlá na dopĺňanie paliva lietadiel
34144740-7 Vozidlá na odťahovanie lietadiel
34144750-0 Nákladné vozíky
34144751-7 Portálové vozíky
34144760-3 Pojazdné knižnice (bibliobusy)
34144800-6 Pojazdné obydlia
34144900-7 Vozidlá na elektrický pohon
34144910-0 Elektrické autobusy
34150000-3 Simulátory
34151000-0 Jazdné simulátory (trenažéry)
34152000-7 Precvičovacie simulátory
34200000-9 Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy
34210000-2 Karosérie vozidiel
34211000-9 Karosérie autobusov, karosérie sanitiek a karosérie automobilov na prepravu tovaru
34211100-9 Karosérie autobusov
34211200-9 Karosérie sanitiek
34211300-9 Karosérie automobilov na prepravu tovaru
34220000-5 Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
34221000-2 Špeciálne mobilné kontajnery
34221100-3 Pohotovostné policajné vozidlá
34221200-4 Pohotovostné záchranné vozidlá
34221300-5 Vozidlá pre chemickú pohotovosť
34223000-6 Prívesy a návesy
34223100-7 Návesy
34223200-8 Vozidlá na doplňovanie pohonných látok
34223300-9 Prívesy
34223310-2 Univerzálne prívesy
34223320-5 Prívesy na prepravu koní
34223330-8 Mobilné jednotky na prívesoch
34223340-1 Cisternové prívesy
34223350-4 Prívesy s otočným rebríkom
34223360-7 Prívesy na dopĺňanie paliva
34223370-0 Prívesy s vyklápaním
34223400-0 Prívesy alebo návesy karavanového typu
34224000-3 Časti prívesov, návesov a iných vozidiel
34224100-4 Časti prívesov a návesov
34224200-5 Časti iných vozidiel
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
34310000-3 Motory a časti motorov
34311000-0 Motory
34311100-1 Motory s vnútorným spaľovaním pre motorové vozidlá a motocykle
34311110-4 Zážihové motory
34311120-7 Vznetové motory
34312000-7 Časti motorov
34312100-8 Remene ventilátorov
34312200-9 Zážihové sviečky
34312300-0 Automobilové chladiče
34312400-1 Piesty
34312500-2 Tesnenia
34312600-3 Kaučukové dopravníkové pásy
34312700-4 Kaučukové hnacie remene
34320000-6 Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí
34321000-3 Nápravy a prevodové skrine
34321100-4 Nápravy
34321200-5 Prevodové skrine
34322000-0 Brzdy a časti bŕzd
34322100-1 Brzdové zariadenia
34322200-2 Kotúčové brzdy
34322300-3 Brzdové obloženie
34322400-4 Brzdové platničky
34322500-5 Brzdové čeľuste
34324000-4 Kolesá, ich časti a príslušenstvo
34324100-5 Zariadenie na vyvažovanie kolies
34325000-1 Tlmiče výfuku a výfukové rúry
34325100-2 Tlmiče výfuku
34325200-3 Výfukové rúry
34326000-8 Zdviháky vozidiel, spojky a súvisiace časti
34326100-9 Spojky a súvisiace časti
34326200-0 Zdviháky vozidiel
34327000-5 Volanty, stĺpiky riadenia a skrine riadenia
34327100-6 Volanty
34327200-7 Stĺpiky riadenia a skrine riadenia
34328000-2 Skúšobné lavice, súpravy na prestavbu vozidiel a bezpečnostné pásy
34328100-3 Skúšobné lavice
34328200-4 Súpravy na prestavbu vozidiel
34328300-5 Bezpečnostné pásy
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž
34351000-2 Pneumatiky na ľahkú záťaž
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá
34352000-9 Pneumatiky na vysokú záťaž
34352100-0 Pneumatiky pre nákladné vozidlá
34352200-1 Pneumatiky pre autobusy
34352300-2 Pneumatiky pre poľnohospodárske stroje
34360000-8 Sedadlá pre civilné lietadlá
34370000-1 Sedadlá pre motorové vozidlá
34390000-7 Príslušenstvo ťahačov/traktorov
34400000-1 Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky
34410000-4 Motocykle
34411000-1 Časti a príslušenstvo motocyklov
34411100-2 Prívesné vozíky motocyklov
34411110-5 Časti a príslušenstvo prívesných častí motocyklov
34411200-3 Pneumatiky pre motocykle
34420000-7 Motorové skútre a bicykle s prídavným motorom
34421000-7 Motorové skútre
34422000-7 Bicykle s prídavným motorom
34430000-0 Bicykle
34431000-7 Bezmotorové bicykle
34432000-4 Časti a príslušenstvo bicyklov
34432100-5 Pneumatiky pre bicykle
34500000-2 Lode a člny
34510000-5 Lode
34511100-3 Vojenské hliadkové plavidlá
34512000-9 Lode a podobné plavidlá na prepravu osôb alebo tovaru
34512100-0 Trajekty
34512200-1 Lode na turistické plavby
34512300-2 Lode na prepravu sypkého nákladu
34512400-3 Nákladné lode
34512500-4 Plavidlá pre nákladnú dopravu
34512600-5 Kontajnerové plavidlá
34512700-6 Plavidlá pre kombinovanú dopravu Ro-Ro
34512800-7 Cisternové lode – tankery
34512900-8 Lode na prepravu osobných automobilov
34512950-3 Chladiarenské lode
34513000-6 Rybárske, pohotovostné a iné špeciálne plavidlá
34513100-7 Rybárske plavidlá
34513150-2 Lode zariadené na priemyselné spracovanie alebo konzervovanie rybárskych výrobkov
34513200-8 Lode na vlečenie alebo tlačenie iných lodí (remorkéry)
34513250-3 Plávajúce bagre
34513300-9 Oceánske plávajúce doky
34513350-4 Plavidlá ako základňa pre potápačov
34513400-0 Plávajúce žeriavy
34513450-5 Plavidlá s výrobou na palube
34513500-1 Plavidlá pre seizmický prieskum
34513550-6 Prieskumné plavidlá
34513600-2 Plavidlá na kontrolu znečistenia
34513650-7 Požiarne plavidlá
34513700-3 Záchranné plavidlá
34513750-8 Majákové lode
34514000-3 Plávajúce alebo ponorné vŕtacie alebo ťažobné plošiny
34514100-4 Vŕtacie lode
34514200-5 Zdvižné vŕtacie súpravy
34514300-6 Vŕtacie súpravy pre vrtné plošiny
34514400-7 Plávajúce vŕtacie plošiny
34514500-8 Plávajúce ťažobné zariadenia
34514600-9 Poloponorné vŕtacie súpravy
34514700-0 Mobilné plošiny
34514800-1 Pobrežné plošiny
34514900-2 Vŕtacie plošiny
34515000-0 Plávajúce konštrukcie
34515100-1 Signálne bóje
34515200-2 Nafukovacie člny
34516000-7 Námorné odrazníky
34520000-8 Člny
34521000-5 Špeciálne člny
34521100-6 Strážne člny
34521200-7 Colné hliadkové člny
34521300-8 Policajné hliadkové člny
34521400-9 Záchranné člny
34522000-2 Rekreačné a športové člny
34522100-3 Plachetnice
34522150-8 Dvojtrupové plachetnice (katamarány)
34522200-4 Záchranné malé člny
34522250-9 Malé člny s plachtou
34522300-5 Malé plavidlá
34522350-0 Laminátové malé člny
34522400-6 Polotuhé malé člny
34522450-1 Nafukovacie plavidlá
34522500-7 Gumené malé člny
34522550-2 Kanoe
34522600-8 Veslárske člny
34522700-9 Vodné bicykle
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre
34611000-3 Rušne
34612000-0 Tendre rušňa a lanovkové vozíky
34612100-1 Lokomotívne tendre
34612200-2 Lanovkové vozíky
34620000-9 Železničný a električkový vozňový park
34621000-6 Vozidlá na údržbu alebo traťovú službu železníc, železničné nákladné vozne
34621100-7 Železničné nákladné vozne
34621200-8 Vozidlá na údržbu alebo traťovú službu železníc
34622000-3 Železničné a električkové osobné vozne a trolejbusy
34622100-4 Električkové osobné vozne
34622200-5 Železničné osobné vozne
34622300-6 Trolejbusy
34622400-7 Železničné vozne
34622500-8 Batožinové vozne a špecializované vozne
34630000-2 Časti železničných alebo električkových lokomotív alebo železničných koľajových vozidiel; železničné zariadenia na riadenie dopravy
34631000-9 Časti lokomotív a vozňového parku
34631100-0 Monoblokové kolesá
34631200-1 Nárazníky a spriahadlá
34631300-2 Sedadlá vozňov
34631400-3 Nápravy kolies a obruče/ráfy a iné časti lokomotív alebo vozňového parku
34632000-6 Železničné zariadenia na riadenie dopravy
34632100-7 Mechanická signalizácia
34632200-8 Elektrické signalizačné zariadenia pre železnice
34632300-9 Elektroinštalácie pre železnice
34640000-5 Automatické prvky
34700000-4 Lietadlá a kozmické lode
34710000-7 Vrtuľníky, lietadlá, kozmické lode a iné motorové lietadlá
34711000-4 Vrtuľníky a lietadlá
34711100-5 Lietadlá
34711110-8 Lietadlá s pevnými krídlami
34711200-6 Bezpilotné lietadlá
34711300-7 Pilotované lietadlá
34711400-8 Lietadlá na špeciálne použitie
34711500-9 Vrtuľníky
34712000-1 Kozmické lode, satelity a nosné rakety
34712100-2 Kozmické lode
34712200-3 Satelity
34712300-4 Štartovacie zariadenia kozmických lodí
34720000-0 Balóny, riaditeľné vzducholode a iné bezmotorové lietadlá
34721000-7 Klzáky
34721100-8 Rogalá
34722000-4 Balóny a riaditeľné vzducholode
34722100-5 Balóny
34722200-6 Riaditeľné vzducholode
34730000-3 Časti lietadiel, vesmírnych lodí a vrtuľníkov
34731000-0 Časti lietadiel
34731100-1 Letecké motory
34731200-2 Prúdové motory
34731300-3 Turbovrtuľové motory
34731400-4 Reaktívne motory
34731500-5 Časti leteckých motorov
34731600-6 Časti prúdových alebo turbovrtuľových motorov
34731700-7 Časti vrtuľníkov
34731800-8 Pneumatiky pre lietadlá
34740000-6 Zariadenia lietadiel alebo kozmických lodí, trenažérov, simulátorov a súvisiace časti
34741000-3 Zariadenie lietadiel
34741100-4 Podvozok/zariadenie na štartovanie lietadiel
34741200-5 Systémy leteckých katapultov
34741300-6 Palubné záchytné zariadenie
34741400-7 Letecké simulátory
34741500-8 Pozemné prístroje na letecký výcvik
34741600-9 Papierové vrecká pre prípad nevoľnosti
34900000-6 Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely
34910000-9 Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky poháňané vozidlá, vozíky na batožinu a rôzne náhradné diely
34911000-6 Káry ťahané koňom alebo ručne a iné nemechanicky poháňané vozidlá
34911100-7 Vozíky
34912000-3 Batožinové káry
34912100-4 Kočíky
34913000-0 Rôzne náhradné diely
34913100-1 Použité pneumatiky
34913200-2 Protektorované pneumatiky
34913300-3 Nárazníky
34913400-4 Hodiny pre vozidlá
34913500-5 Zámky do vozidiel
34913510-8 Zámky na bicykle
34913600-6 Lodné vrtule
34913700-7 Rebríky požiarnických vozidiel
34913800-8 Kotvy
34920000-2 Cestné príslušenstvo
34921000-9 Zariadenia na údržbu ciest
34921100-0 Zametače ciest
34921200-1 Zametače pristávacích plôch (priechodov)
34922000-6 Zariadenia na značkovanie vozoviek
34922100-7 Značky na vozovke
34922110-0 Sklené guličky na označovanie vozovky
34923000-3 Vybavenie na riadenie cestnej dopravy
34924000-0 Variabilné informačné značky
34926000-4 Vybavenie na riadenie parkovísk
34927000-1 Zariadenia na vyberanie mýta
34927100-2 Soľ na posyp ciest
34928000-8 Vybavenie ciest
34928100-9 Ochranné závory
34928110-2 Cestné závory
34928120-5 Komponenty prekážok
34928200-0 Ploty
34928210-3 Drevené stĺpiky
34928220-6 Súčasti oplotenia
34928230-9 Protihluková bariéra
34928300-1 Bezpečnostné závory
34928310-4 Bezpečnostné oplotenie
34928320-7 Zábradlie
34928330-0 Protilavínové zariadenia
34928340-3 Protisnehové zábrany
34928400-2 Vybavenie miest a obcí
34928410-5 Pätníky
34928420-8 Cestné výstražné lampy
34928430-1 Majáky
34928440-4 Stĺpiky zastávok autobusov
34928450-7 Dopravné majáky (svetelné)
34928460-0 Cestné kužele
34928470-3 Značenie
34928471-0 Materiály značiek
34928472-7 Ukazovatele smeru
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
34928500-3 Zariadenia pouličného osvetlenia
34928510-6 Stĺpy pouličného osvetlenia
34928520-9 Stĺpy pouličných lámp
34928530-2 Pouličné lampy
34929000-5 Diaľničné materiály
34930000-5 Námorné zariadenia
34931000-2 Prístavné zariadenia
34931100-3 Dokovacie zariadenia
34931200-4 Lodné nástupné mostíky pre cestujúcich
34931300-5 Lodné nástupné schodíky pre cestujúcich
34931400-6 Simulátory lodných mostíkov
34931500-7 Vybavenie na riadenie premávky plavidiel
34932000-9 Radarové súpravy
34933000-6 Navigačné zariadenia
34934000-3 Čepele vrtúľ
34940000-8 Železničné zariadenia
34941000-5 Koľajnice a ich príslušenstvo
34941100-6 Prúty
34941200-7 Traťové koľajnice
34941300-8 Električkové trate
34941500-0 Krížové hlavy
34941600-1 Krížové koľajové spojky
34941800-3 Železničné body (hrotnice)
34942000-2 Signalizačné zariadenia
34942100-3 Signalizačné stožiare
34942200-4 Signalizačné búdky
34943000-9 Systém sledovania vlakov
34944000-6 Časti vykurovacieho systému
34945000-3 Zariadenia na zarovnávanie dráhy
34946000-0 Stavebné materiály železničných tratí a dodávky na stavbu železničných tratí
34946100-1 Železničný konštrukčný materiál
34946110-4 Koľajnice
34946120-7 Materiály železničných tratí
34946121-4 Koľajnicové spojky a podkladnice (základné dosky – ložiská)
34946122-1 Vodiace koľajnice
34946200-2 Železničný stavebný materiál
34946210-5 Koľajnice vedúce prúd
34946220-8 Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek
34946221-5 Hrotnice
34946222-2 Srdcovky
34946223-9 Výhybky
34946224-6 Priecestné zariadenia
34946230-1 Koľajové svorky, základové dosky a podvaly
34946231-8 Prídržky
34946232-5 Podperné dosky a klieštiny
34946240-4 Koľajnicové stoličky a kliny
34947000-7 Podvaly a časti podvalov
34947100-8 Podvaly
34947200-9 Časti podvalov
34950000-1 Nosné zariadenia
34951000-8 Prístupové plošiny
34951200-0 Zariadenia pre manipuláciu s kalmi
34951300-1 Zariadenia na sušenie kalov
34952000-5 Zdviháky hydraulických plošín
34953000-2 Prístupové rampy
34953100-3 Rampy ku kompe
34953300-5 Ochodze (lávky) pre cestujúcich
34954000-9 Portálové žeriavy
34955000-6 Plávajúce doky
34955100-7 Plávajúce skladiská
34960000-4 Zariadenia letísk
34961000-1 Systém odbavovania (na manipuláciu) batožiny
34961100-2 Zariadenia na odbavovanie (manipuláciu) batožiny
34962000-8 Zariadenia na riadenie letovej prevádzky
34962100-9 Zariadenia riadiacich veží
34962200-0 Riadenie leteckej dopravy
34962210-3 Simulácia riadenia leteckej dopravy
34962220-6 Systémy riadenia leteckej dopravy
34962230-9 Výcvik v riadení leteckej dopravy
34963000-5 Presný pristávací rádiový systém (ILS)
34964000-2 Dopplerov všesmerový maják VHF (DVOR)
34965000-9 Zariadenie na meranie vzdialenosti (DME)
34966000-6 Rádiový zameriavač a nesmerový rádiomaják
34966100-7 Rádiový zameriavač (RDF)
34966200-8 Nesmerový rádiomaják (NDB)
34967000-3 Letiskový komunikačný systém (COM)
34968000-0 Letiskový systém dozoru a systém osvetlenia
34968100-1 Letiskový systém dozoru (SUR)
34968200-2 Letiskový systém osvetlenia (PAPI)
34969000-7 Lietadlové nástupné mostíky a schody pre cestujúcich
34969100-8 Lietadlové nástupné mostíky pre cestujúcich
34969200-9 Lietadlové nástupné schodíky pre cestujúcich
34970000-7 Zariadenia na sledovanie premávky
34971000-4 Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou/rýchlosťou
34972000-1 Systémy na meranie dopravných tokov
34980000-0 Cestovné lístky
34990000-3 Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné zariadenia
34991000-0 Poľné svetlá
34992000-7 Značky a svetelné znaky
34992100-8 Osvetlené dopravné značky
34992200-9 Dopravné značky
34992300-0 Označenie ulíc
34993000-4 Osvetlenie ciest
34993100-5 Osvetlenie tunelov
34994000-1 Maják na orientáciu lodí a osvetlenie
34994100-2 Maják na orientáciu na rieke a osvetlenie
34995000-8 Maják na orientáciu lietadiel a osvetlenie
34996000-5 Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu
34996100-6 Semafory
34996200-7 Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre vnútrozemskú vodnú dopravu
34996300-8 Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre parkoviská
34997000-2 Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre letiská
34997100-3 Zapisovače letov
34997200-4 Osvetlenie letísk
34997210-7 Dráhové svetlá
34998000-9 Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre prístavy
34999000-6 Generátory signálov, anténové oddeľovače signálov a stroje na galvanické pokovovanie
34999100-7 Generátory signálov
34999200-8 Oddeľovače vzdušných/leteckých signálov
34999300-9 Stroje na galvanické pokovovanie
34999400-0 Presné modely
34999410-3 Presné modely lietadiel
34999420-6 Presné modely lodí